Afdrukken
Disclaimer
De in deze website opgenomen adresgegevens zijn uitsluitend bestemd voor leden en betrokkenen van de Hervormde Gemeente te Ruinen en degenen die geïnteresseerd zijn in onze kerk(organisatie).
Het opnemen van deze gegevens in een bestand van welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de kerkenraad.
Een foto kan privacy problemen veroorzaken. Wanneer iemand kenbaar maakt niet duidelijk in beeld te willen zijn, dan wordt de bewuste foto van de site gehaald.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Wij doen ons best om de inhoud van de webpagina's regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Ook dan zouden we graag hierover worden geinformeerd opdat we de juiste informatie kunnen geven.