K E R K K O O R
Koor 
kolping 75

Sinds 1942 bestond het kerkkoor. In 2017 vierden we ons 75 jarig bestaan

Elke dinsdagavond is er in een gezellige ambiance repetitie in gebouw de Bron. De repetities staan onder vrolijke, maar zeer deskundige leiding van Marthy Buijs. We beginnen om 20.00 uur en om 21.00 is er pauze en tijd voor een kopje koffie of thee met een traktatie.
 

Het koor verleent meerdere malen per jaar medewerking aan kerkdiensten, terwijl ook elders optredens plaatsvinden.
Komt U gerust eens een repetitieavond bijwonen ( of meerdere avonden als U daar prijs op stelt).
Wellicht mogen wij U naar aanleiding van uw bezoekje(s) als lid verwelkomen. Sopraan, alt, tenor of bas of..........geen flauw idee?
Kom eens langs of bel voor nadere informatie met het secretariaat: mevr. Tineke Stekelenburg-Poot tel. 0522-470204
nwkoorleden