Protestantse Gemeente Ruinen

Geloof Hoop Liefde

Gespreksgroepen

Thema-ochtenden en themamiddagen

Elke maand wordt er een themaochtend georganiseerd voor de bewoners van het zorgcentrum en in ieder ‘blok’ aan de Jan Wierengaweg een themamiddag. Centraal staat op de ochtend of middag de beleving van bepaalde ervaringen en het levensverhaal van de bewoners.

Oude, steeds ouder wordende mensen hebben te maken met verlies. Verlies van vertrouwde mensen en hun vertrouwde omgeving, maar ook een verlies van zelfstandigheid, gezondheid en eigenwaarde. Voor bepaalde bewoners geldt ook verlies van herinneringen, verlies van toekomstbeeld. Veel verlieservaringen waardoor ook de zin in het leven verloren kan gaan.

Bij deze ontmoetingsochtenden en -middagen is het woord ‘ verbinden’ heel belangrijk. We zoeken verbinding met elkaar, met ons verleden, met onze verlangens en met onze krachtbronnen, met wat ons draagt en bezielt. We proberen aan wat moeilijk en zwaar was in hun leven een plek te geven en hen bevestigen in het goede dat ze gedaan hebben en nog steeds te bieden hebben.

Elke ontmoeting begint met het zingen van een lied en het introduceren van het thema van de maand. Thema’s waar we o.a. over gesproken hebben zijn: vertrouwen, bemoediging, dankbaarheid, vasthouden en loslaten, vergeven, wortels. N.a.v. een verhaal verdiepen we het onderwerp.

Er wordt op deze ochtenden en middagen gepraat, gelachen, gezongen en genoten van een heerlijk kopje koffie of thee en iets lekkers.