Uitnodiging

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ruinen organiseert een extra gemeente avond op:

donderdag 18 januari 19.30 uur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 te Ruinen.


Op deze avond bespreken wij de meerjaren begroting van de

kerkrentmeesters en de ingrijpende consequenties die dit voor de komende

jaren heeft. IEDEREEN is van harte welkom. De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur.


Namens de kerkenraad

C.J. Stekelenburg, scriba

Tel. 0522 – 470204