KERKENRAAD:  
(aangepast:  22-06-2019)

           
1 Femmie Alberts Alberts, F. (Femmie) Westerstraat 30  7963 BC Ruinen 0522-473051 albertsfemmie@hotmail.com
ouderling
1 Dick Kamper Kamper, D.J.G
(Dik)
Hees 30,
7963 PB Ruinen
0522-472422  d.kamper@planet.nl
ouderling V&T
1-Henk Kok Kok, H.J.
(Henk)
Bos 24,
7963 SG Ruinen
06-22411862 hjkok72@gmail.com ouderling KR
1 Wim Laarman Laarman, W. (Wim) Oosterstraat 3,
7963 AC Ruinen 
 0522-473760 bernarda.laarman@hotmail.com
 ouderling KR
1-Margriet Middelbrink Middelbrink, M (Margriet Kerkdijk 7C,
7964 KA Ansen
0522-230909
of: 06-20425585
 info@nije-brink.nl diaken
1 Dick van der Ouw v.d. Ouw, D. (Dick) Hoekstraat 2,
7963AE Ruinen
0522-471104 dick@vanderouw.nl
diaken
1 Johan Platen Platen, J
(Johan)
Ruinerveldweg 6
7963 PL Ruinen
0522-471723 johanplaten@gmail.com
KR
1 Joyce Schaper Schaper, J
(Joyce)
Echtenseweg 11
7963 PC Ruinen
0522-4721043 lschaper50@gmail.com  
1-Tineke Stekelenburg Stekelenburg-Poot
C.J. (Tineke)
Anserweg 7, 
7963 RG Ruinen
 0522-470204  c.j.stekelenburg@gmail.com scriba
1-Karin Terwisscha Terwisscha - Drost, K. (Karin) Esweg 107, 
7963 CG  Ruinen
 0522-472389   karin.ter@ziggo.nl ouderling
1-Klarie Vlietstra Vlietstra, K 
(Klarie)
Hoge Kamp 22, 
7963 AX Ruinen
 0522-472039   k.m.vlietstra@home.nl ouderling
1-Henk Vrijhof Vrijhof, H 
(Henk)
Westerstraat 20, 
7963 BC Ruinen
 0522-471064   havrijhof@outlook.com diaken
1-Bert van Zanten Zanten van, H P 
(Bert)
Dwingelerweg 26, 
7964 KK Ansen
 0522-471691
 06-34183752
  info@plaggenhut.nl ouderling
1-Georg Naber Naber, G 
(Georg)
Kloosterstraat 2, 
7963 AH Ruinen
 0522-471543   g.naber@hetnet.nl predikant
Alice Luning o  Luning, A
(Alice)
Kerkdijk 8,
7964 KB  Ansen
 0522-471330 luningalice@gmail.com notulist
           

De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikant de leden van de kerkenraad. Zij spelen een centrale rol en dragen gezamenlijk en individueel de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.


De kerkenraad is voor de kerkelijke gemeente niet hetzelfde als de gemeenteraad van de burgerlijke gemeente. Kerkenraadsleden zijn niet gekozen als vertegenwoordigers uit de kerkelijke gemeente, maar ze worden uit de gemeente geroepen tot het ambt.

De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Taken van de kerkenraad:

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het geestelijk leven van de gemeente. Haar taak is onder meer:
·         de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten,
·         de opbouw van de gemeente,
·         de missionaire en diaconale taken van de gemeente in de wereld,
·         de bevordering van het contact met de andere kerken ter plaatse,
·         het beheer van de financiën en de eigendommen van de gemeente,
·         het vaststellen van begroting en jaarrekening,
·         het kiezen van afgevaardigden naar de classicale vergadering,
·         het officieel vertegenwoordigen van de gemeente.

Belangrijke beslissingen worden pas genomen nadat de gemeente geïnformeerd is en/of overleg met haar is gepleegd.
De kerkenraad wordt in haar werk bijgestaan door de diaconie en ondersteund door meerdere commissies. 
Zowel de diaconie als iedere commissie stemmen hun beleid af op het beleid van de kerkenraad.