Om de Ruiner Toren (Kerknieuws Protestantse Gemeente Ruinen)

Predikant: Ds. G. Naber, tel. 0522-471543
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur in de Bron
E-mail: gnaber2@ziggo.nl

Bijstand pastoraat ’t Neie Punt: mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba: mevr. C.J. Stekelenburg - Poot, Anserweg 7, tel. 0522-470204

Kosteres: mevr. H. Brasjen, Torenakker 25 tel. 06 -51508695
Diaconie: Hulp/ informatielijn Ds. G. Naber tel. 0522-471543 / email: diaconie@pkn-ruinen.nl
Website: http://www.pkn-ruinen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/PknRuinenMariakerk.nl
E-mail: info@pkn-ruinen.nl
Jaargang 34, nr. 10

oktober 2017

Eerstvolgende nummer: 15 november 2017

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 3 november 2017 via k.vlietstra@gmail.com

MEDITATIE
Je hebt twee soorten van religie. Je hebt religies & geloven die onvoorstelbaar “hard” optreden. Bij hen stikt het van de regels en de dogma’s. Ik vind het moslim-extremisme daar een goed voorbeeld van, maar ook op het christelijk-kerkelijk erf is er van alles te vinden. Daartegenover staan vormen van religie & geloven die zich “zacht” uiten. Ze zijn vooral bezig met het tedere opgaan in innerlijke of uiterlijke sferen van licht, bijvoorbeeld door meditatie. Ik vind het boeddhisme daar een mooi voorbeeld van, maar ook op het christelijk-mystieke vlak valt er van alles te beleven. Denk maar aan de prachtige manier waarop de cabaretier Herman Finkers houdt van middeleeuwse Gregoriaanse zangen. Hij gaat er helemaal in op en komt er helemaal van bij.
Religies & geloven kunnen zich dus onvoorstelbaar “hard” voordoen, maar ook heel “zacht”. Hoe sta ik er persoonlijk in, hoe beleef ik het zelf?
Ik vind het vooral boeiend als een mens zich van het ene afkeert en zich naar het ander toekeert, als een mens verandert van hard naar zacht! Hoe en in welke levensomstandigheden wordt een mens milder en zachter?

Eén mooi voorbeeld uit de bijbel vind ik Adam, de eerste mens op aarde en echtgenoot van Eva. Eerst, staat er in de bijbel, stond Adam er alleen voor. Zijn lichaam was een grote afgesloten ribbenkast, niemand kwam daar doorheen. Tot het moment dat Eva werd geschapen. Toen brak God de ribbenkast van Adam open! Hij brak er een rib uit weg - om daar Eva van te maken (zij moest “uit hetzelfde ‘hout’/materiaal” gesneden zijn!) -, en daarna (en nu komt het:), staat er: “vulde God die plaats weer met v l e e s! ” Deze “open, vlezige plek” maakt dan later het verschil: Adam verandert van een ongenaakbaar mens met de botten van een ridderuitrusting, in een mens van vlees en bloed - met een kwetsbaar, open plekje bij zijn hart. Hij wordt een gevoelig mens, ontvankelijk voor de ander.

Een ander prachtig voorbeeld van een mens die van hard naar zacht wil veranderen, is de bidder van Psalm 17. Hij bidt op een bepaald moment tot God (in vers 8): “Behoed mij als de appel van uw oog, verberg mij in de schaduw van uw vleugels.” In eerste instantie lijkt het erop, alsof de bidder God hier vraagt om zijn oogappel te beschermen door die te verbergen in de oogkas, in een bedding van harde botten om zich heen. Maar wat hij waarschijnlijk bedoelt is iets anders. Letterlijk bidt hij namelijk, in de oertaal, in het Hebreeuws: “Bewaak mij als het ‘mànnetje’ in uw oog.” Ook in het Latijn heet de oogappel “pupilla” (poppetje), vanwege het beeld dat op het oog verschijnt, als men een ander mens van dichtbij bekijkt! Het gaat de bidder om een andere manier van bewaren! Niet door iets of iemand te isoleren en op te bergen, op te sluiten in het harde harnas van de botten van de oogkas. Maar door in je eigen ogen de gestalte van een ander te zien weerspiegeld, en dan te hopen dat de ander jou ook zo ziet! De bidder heeft geen zin in harde afbakening, maar wil gaan voor de mooiste manier, waarop een mens zich veilig en beschermd mag weten bij een ander. Hij wil zich veilig kunnen voelen bij de ander als een kwetsbaar kind in de armen van zijn moeder!

Wij gaan tegenwoordig best hard om met elkaar in de cultuur waarin we leven. Velen zijn vooral op zoek naar zichzelf en bakenen zich af, ook met hun geloof of religie. Ik zelf hoop dat er ooit nog eens een massabeweging ontstaat die het aantrekkelijk vindt zacht en weldenkend en meelevend te zijn, dusdanig dat je je als mens niet langer van alles en iedereen hoeft af te bakenen om jezelf te beschermen, je af te bakenen door je grof en bot en ruig tegen alles en iedereen af te zetten. Moge wat nu nog “hard” is, vooral zijn “hart” willen laten spreken in de toekomst.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

VANUIT DE PASTORIE
Ik maak al enige tijd mee dat er in onze gemeente de glasvezelkabels worden aangelegd. Wat een indrukwekkend project is dat zeg. Wat er niet allemaal bij hoort, om zo’n systeem in onze straten gelegd te krijgen. Zeer veel respect heb ik voor de “mannetjes” die ik, helemaal onder aan de maatschappelijke ladder, het echte werk zie doen. Ongelofelijk met wat voor kracht en vaart ze bezig zijn. Dat ze dit lichamelijk kunnen volhouden, ook bij dit herfstweer, in weer en wind! Ik hoop en bid dat zij er enigszins goed voor worden vergoed! Je hoort wel eens verhalen. Ik zou toch wat minder plezier aan m’n glasvezel beleven, als ik te weten zou komen dat ze door slavenarbeid is ontstaan…
Met en hartelijke groet, ds G. Naber

BIJ DE DIENSTEN
Nadat we in de afgelopen maand het nieuwe kerkelijke seizoen al met tal van zeer bijzondere kerkdiensten zijn begonnen, onder ander met de Startzondag, een Evensong en een Bachcantatedienst, staan er ook deze maand weer boeiende vieringen op stapel. Hier een kort overzicht:

Zaterdag 21 oktober – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in de grote zaal van ’t Neie Punt, voor alle omwonenden.

Zondag 22 oktober – 10.00 uur - Mariakerk
Het verband tussen ziekte en zonde, het wordt, ook in onze moderne tijd, altijd weer gelegd. En ook de oproep om aan een nieuw leven te beginnen en het oude leven af te leggen. Maar of dat zo makkelijk is? We lezen: Matteüs 9: 1-8.

Zondag 29 oktober – 10.00 uur - Mariakerk
Haast op de dag precies vijfhonderd jaar geleden, ontstond onze protestantse kerk. We zingen liederen over Gods trouw (Ps 138), lezen teksten over God die altijd weer alles vernieuwt om het uiteindelijk te kunnen voltooien (Jer. 31: 31 vv) en over de zin van naar de kerk te gaan (n.a.v. Matteüs 22: 1-14).

Zondag 5 november 10.00 uur
laagdrempelige G E Z I N S D I E N S T in de Mariakerk te Ruinen
met aandacht voor jong en oud!
Thema: Thuis!!
Welkom!!

Zondag 12 november – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor.

Welkom op volgende (gespreks)groepen:
Bijbelgespreksgroep over de Psalmen
Op donderdag 2 november, 16 november en 30 november, in de pastorie, Kloosterstraat 2, om 20.00 uur.
De maandelijkse Gespreksgroep
Met elkaar praten over algemene levens- en zingevingsvragen. Op maandag 13 november om 20.00 uur in de Bron, Kloosterstraat 4.

NAJAARSACTIE MARIAKERK RUINEN
In onze fraaie kerk aan de Brink neemt een muurschildering een prominente plaats in. Deze muurschildering, ook wel Fresco genoemd, stelt de Maria boodschap voor door de engel Gabriël.De muurschildering is na de reformatie in de 16e eeuw door kalk bedekt en pas in 1928 tijdens restauratie werkzaamheden herontdekt.Deze prachtige en unieke fresco moet nodig worden gerestaureerd.
Om deze fresco te behouden voor onze Mariakerk, willen wij de opbrengst van onze Najaarsactie hiervoor bestemmen en vragen u ons daar in te steunen. De kerkenraad is u daar zeer erkentelijk voor. Afhankelijk van het verschijnen van het Ruunder Waopen, zult u een envelop in de bus ontvangen of al in bezit hebben, met het verzoek om bij te dragen aan het herstel.

Onze diaconie wil u graag helpen
Financiële problemen kunnen zo maar ontstaan. Vaak bieden de gemeente of andere instanties dan uitkomst. Maar niet altijd. Soms kunnen wij als diaconie u nog wel helpen. Schroom niet, maar neem contact met ons op. Dan gaan we samen zoeken naar een oplossing.
Margriet Middelbrink 06 – 20425585
Henk Vrijhof 471064
Georg Naber 471543

In Memoriam: Anje Frederika de Blecourt-van Dijk
* 4 augustus 1929 † 8 september 2017
Op vrijdag 8 september overleed Anny de Blecourt, op de leeftijd van achtentachtig jaar. Anny de Blecourt werd in 1929 als Anje Frederika van Dijk geboren in Niekerk, bij Ulrum, in het Groningerland. Ze groeide op in een gezin met vijf zussen en één broer, op de kleine boerderij van haar ouders. In 1957 trouwde ze met Hijbo J. de Blecourt. Zij werden de trotse ouders van twee kinderen: Klaas-Jan en Wim. Net geen zestig jaar lang zijn ze met elkaar getrouwd geweest, lief en leed delende. Anny volgde haar man Hijbo, die schoolmeester was, naar Uffelte, en een aantal jaren later naar Echten. In 1961 kwamen zij er wonen, zesenvijftig jaar geleden. Zij is er tot aan het eind van haar leven blijven wonen. Ze genoot van het leven op dit dorp, van de spontane ontmoetingen die je daar kon hebben met anderen, het praten met elkaar op straat en de betrokkenheid op elkaar. Ze werd actief bij de plattelandsvrouwen en deed mee met de gym. Ze hield intens van haar kleinkinderen. Populair waren de wenskaarten die ze maakte! Ze werden zelfs bij “’t Huus met de Belle” in Echten verkocht.
Anny de Blecourt stond altijd vol belangstelling en breed geïnteresseerd in het leven, wat zich ook uitte tijdens de reizen die ze ondernam, in vroegere jaren vooral met de caravan. In de afscheidsdienst op woensdag 13 september stonden wij stil bij het feit dat zij, ook toen ze al lang in Drenthe woonde, zich liet blijven fascineren door het “weidse landschap” van het Groningerland. Er zat ook iets “weids”, iets ruims in de manier waarop zij altijd in het leven is blijven staan! We lazen ook een gedeelte uit 1 Korintiërs 13, waar de apostel Paulus zegt dat alles in het leven eindig is en vergaat, behalve de liefde voor elkaar. Het is de liefde die wij mensen voor elkaar kunnen koesteren die altijd zal blijven bestaan, ook in de dood.
Wij wensen dhr. de Blecourt en heel de familie veel sterkte in de komende tijd.

In Memoriam: Frens Hendrik Luning
* 30 juli 1950 † 15 september 2017
Op vrijdag 15 september overleed Frens Hendrik Luning, op de leeftijd van zevenenzestig jaar. Frens Luning is geboren en getogen in Ansen, op de boerderij van zijn ouders. Hij raakte al gauw vertrouwd met de agrarische wereld en werd later ook zelf boer. In 1978 leerde hij Anneke ten Kate kennen met wie hij in 1981 trouwde en samen door het leven ging. Ze werden de trotse ouders van Rik en Anouk. Vanaf 1993 runden Frens en Anneke op de boerderij op het adres Om de Kamp, ook een camping, mooi midden in het dorp.
Frens Luning was een man die vanuit zijn passies leefde. De grootste passie van hem was het werken op de boerderij. Hij kon er intens van genieten om als vrije boer op allerlei manieren actief te zijn op zijn bedrijf. Zijn tweede grote passie was voetbal, en dan in het bijzonder de club Feyenoord. Het clubgevoel van Feyenoord ervoer hij als heel bijzonder en hij kon wel eens slecht gemutst zijn als Feyenoord had verloren. Andere passies van hem waren zijn kinderen en kleinkinderen, het contact met de mensen in het dorp en op de camping en de gezelligheid van de dorpsfeesten. Nog niet eens een jaar geleden openbaarde zich de ziekte, waar tegen hij zich moedig teweer stelde, maar die uiteindelijk een te grote tol van hem eiste. In de afscheidsdienst van vrijdag 22 september j.l. stonden wij stil bij het leven van Frens en bij de woorden die staan in het bijbelboek Prediker, dat alles in ons bestaan zijn voorbestemde tijd heeft. Daar hebben wij mensen helaas niet al te veel over te zeggen en het is dan ook het beste, er maar gewoon het beste van te maken door van al het Goede te genieten dat het leven rijk is. Wij wensen Anneke, Rik en Melanie, Anouk en Erwin en de kleinkinderen veel sterkte toe in de komende tijd.

In Memoriam: Egbert Luning
* 2 december 1938 † 21 september 2017
Op de dag dat de zomer zich naar de winter toeboog en overging in de herfst, op donderdag 21 september, overleed Egbert Luning, op de leeftijd van achtenzeventig jaar. Egbert Luning werd geboren op Hees. Hier groeide hij ook op, in de agrarische wereld van zijn ouders. Ook Egbert werd later boer. Samen met zijn broer Jan nam hij het bedrijf van zijn ouders en zijn oom over en verhuisde ermee vervolgens, nog weer jaren later, naar de Echtenseweg.
Een groot deel van zijn leven is Egbert vrijgezel geweest, maar toen hij al achter in de dertig was, ontmoette hij zijn latere vriendin en echtgenoot: Ageeth. Ze werden de trotse ouders van Aliene, en later de grootouders van Milan.
Egbert Luning was een man die van gezelligheid hield. Altijd goedgemutst en opgewekt was hij doorgaans op zoek naar de “zondagse”, zonnige, zomerse momenten in het leven. Hij hield van zijn werk als landbouwer, van het bewerken van het land en het oogsten en het onderhouden van de agrarische trekkers en machines. Hij genoot ook van het fietsen door de natuur en het opzoeken van de mooie plekjes in de natuur. Hij legde makkelijk contact met mensen en ontmoette mensen het liefst spontaan, terwijl je bijvoorbeeld met vakantie was, of terwijl je ze toevallig tegenkwam op een terrasje. Hij had veel humor en was altijd wel in voor een grapje. Hij hield van de feestmuziek van BZN en Jannes. Die muziek lieten wij dan ook in de afscheidsdienst in de Mariakerk op woensdag 27 september veelvuldig horen. Jaren geleden openbaarde zich de ziekte, waar tegen hij dapper vocht, tot het moment dat de zomer afliep en hij zijn leven vol vertrouwen uit handen heeft moeten geven. Wij wensen Ageeth en dochter Aliene met haar partner Dennis en kleinzoon Milan, veel sterkte toe in de komende tijd.

ZUSTERKRING
Maandagmiddag 30 oktober komen we bij elkaar in De Bron. Een middag met muziek en zang met de harmonicaclub Old Music. We beginnen om 14.00 uur. Gasten en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Ontgin waar niemand vruchtbaarheid vermoedt. Elke woestijn heeft zijn wel, geloof onafgebroken: Hier moet water zijn.
Hendrik Marsman

10-10-2017, Redactie Om de Ruiner Toren
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 2017

Jaargang 34, nr. 8          20 september 2017
Eerstvolgende nummer: 18 oktober 2017

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 6 oktober 2017 via info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
“Daarop leidde God Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen … [Ik] zal … je rijkelijk zegenen en je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee.” (Genesis 15: 5; Gen. 22: 17a).
Toen Abraham, de man Gods, eens in de put zat, liet God hem de sterrenhemel zien. Niet om zijn leven vast te pinnen en hem te “fixeren” door hem duidelijk te maken: alles, je leven en lot, staat – in de sterren – al lang vàst! Maar om Abrahams leven juist te “ontgrendelen” en zijn levensluiken weer open te zetten en ademruimte te geven, door tegen hem te zeggen: denk aub niet te klein en te star over jouw leven, kijk naar de grote hoeveelheid sterren: zo groots zal jouw toekomst eruit zien! Er zullen jou in de toekomst nog vele zegeningen van Hogerhand toevallen, meer dan je ooit voor mogelijk had gehouden!! Je zult er stil van worden, stil van verwondering, en je afvragen: hoe is dit allemaal mogelijk, prachtig!!
Nadat de meesten van ons na een tijd van ontspanning en vakantie weer op de scholen en in de bedrijven aan hun “gewone” werkzame leven zijn begonnen, trekken ook wij als kerkelijke gemeente nu weer een nieuw kerkelijk seizoen tegemoet! De woorden die God ooit eens tegen Abraham zei, ervaar ik daarbij als een grote steun in de rug: we hoeven ons niet te fixeren op onze beperkingen, maar mogen ons laven aan de grote ruimte die zich midden in de alledaagse beslommeringen van ons als mensen en ons als kerk, spontaan opdoet! Kerk niet als “gesloten systeem”, maar als “open proces”, daar houd ik van! Ik verheug me nu al op talloze weldaden, mogelijkheden en zegeningen die zich dit seizoen weer als aangename verrassingen onverwacht zullen aandienen!

VANUIT DE PASTORIE
Afgelopen zondag vierden wij onze Startdienst en begonnen wij fris en vrolijk aan een nieuw kerkelijk seizoen. Ik heb er zin in! Vooral het voorbereiden en houden van de kerkdiensten doet mij altijd veel, maar ook het delen van elkaars visies en ervaringen in de gespreksgroepen zijn altijd weer boeiend en interessant. Ik kan niet wachten om iedereen weer opnieuw te zien en te ontmoeten.
Dit jaar ga ik ook weer door met het houden van een I n l o o p s p r e e k u u r , elke week op de maandagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in De Bron, Kloosterstraat 4, te Ruinen. Niet dat ik op de andere momenten van de week niet beschikbaar zou kunnen en willen zijn, dan ben ik het ook: even aanbellen bij mij thuis of opbellen is voldoende…, maar op de maandagochtend kan het dus ook. Als je ergens mee zit, of je wilt gewoon eens zomaar met iemand praten die een luisterend oor en geheimhouding heeft, zonder te platvloers te worden bejegend, bepraat, vermaand of bekeerd, dan kan dat! Welkom!!
En oh ja, wist je al dat wij als kerkelijke gemeente ook een d i g i t a l e n i e u w s b r i e f uitgeven, in de vorm van een email die maandelijks wordt verstuurd? Je kunt hem aanvragen door een mailtje naar Tineke Stekelenburg te sturen, de scriba van onze kerk, via het adres info@pkn-ruinen.nl. En raadpleeg ook eens onze w e b s i t e www.pkn-ruinen.nl, je kunt er van alles gewaar worden.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

BIJ DE DIENSTEN
Afgelopen zondag vierden wij onze Startdienst, en ook in de komende vier weken staan er boeiende vieringen op ons te wachten.

Zondag 24 september – 10.00 uur - Mariakerk
We vieren het heilig Avondmaal met elkaar en lezen Matteüs 6: 24-34, een gedeelte uit de Bergrede van Jezus waarin hij ons oproept ons “geen zorgen te maken over de dag van morgen”. ’s Avonds om 18.00 uur vieren wij in onze Mariakerk een “Evensong:

Zondag 24 september 18.00 uur:
E v e n s o n g in de Mariakerk te Ruinen m.m.v. Alblasserwaards Vocaal Ensemble
organist: Arjan Versluis – Sliedrecht
voorganger: Georg Naber
Een Evensong is een bijzonder sfeervolle avondviering, geïnspireerd op de liederen die wekelijks in de grote kathedralen in Engeland worden gezongen. De liederen komen uit de bloemrijke Anglicaanse liturgische traditie.
Op zondagmiddag 24 september zal het Alblasserwaards Vocaal Ensemble (AVE) opnieuw zijn medewerking verlenen aan de dienst. Bij de Evensong-viering ligt de nadruk op de verstilde sfeer van de kerkruimte en de Engelstalige koorzang die goed daarbij past. De liederen worden soms a capella gezongen, soms omlijst door muziek van het orgel. Ook wij kerkbezoekers zingen af en toe mee. De teksten worden in de liturgie ook vertaald. Het gaat om de bijzondere ervaring van de verstilde klanken van de zang van het koor en onze eigen zang binnen de prachtige akoestische ruimte van onze kerk. Van harte aanbevolen, welkom!!

Zondag 2 oktober – 10.00 uur - Mariakerk
Wij lezen Lucas 7: 11-16, over de opwekking van de jongeman uit Nain door Jezus en stellen de vraag: hoe brengt Christus vandaag de dag nog een overvloed aan leven uit een doods tijdgewricht?

Zondag 8 oktober 10.00 uur
Drentstalige dienst in de Mariakerk te Ruinen
Veurganger: ds. H. Scholing uut ‘t Ogeveinne
Wij hebt ’t aover: “Zit de krappe op oen deure?”

Zondag 15 oktober – 10.00 uur -Mariakerk
Wij lezen Matteüs 22: 34-46, over het dubbelgebod van de liefde en vragen naar de bekende weg. Aan het einde van de middag vieren wij een Bachcantatedienst met elkaar:

Zondag 15 oktober 16.30 uur
Bachcantatedienst  in de Mariakerk te Ruinen
“Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden“ (BWV 47)
uitgevoerd door het Bachensemble Vries o.l.v. Luuk Tuinder
In de prachtige cantate BWV 47 van Johann Sebastian Bach komen thema’s als hoogmoed en deemoed aan de orde, geïnspireerd op Lucas 14: 11. Hovaardigheid en nederigheid worden in de cantate ieder op eigen wijze kostelijk muzikaal verbeeld door Bach. Het belooft opnieuw een bijzondere, professionele en zeer inspirerende uitvoering te worden.

De (Gespreks)groepsactiviteiten van dit seizoen
“De wereld van het geloof” - een intro- en updatecursus
voor jongeren en iedereen die zich nog jong voelt
Religie is in tegenwoordig. Maar staat ook zeer onder kritiek. Want komt er niet ook veel ellende vandaan? Toch valt er op dat gebied ook heel veel moois te beleven, miljoenen mensen hebben er steun aan en laten zich er door inspireren. Hoe zit dat bij jou? Wil je wel eens weten waar het bij God, de bijbel, de kerk en het geloof enz. allemaal om gaat? Meld je dan aan voor de jongerencursus “De wereld van het geloof”. Deze cursus is in eerste instantie bedoeld als “intro”-cursus voor jongeren en jongvolwassenen, maar ook als je misschien al wat ouder bent en toe bent aan een “update” in de wereld van het geloof, pas je er misschien wel bij. We starten begin oktober. Tijd, frequentie en plaats van het samenkomen bepalen wij zelf, in overleg. Bel of mail voor meer informatie of om je aan te melden naar: gnaber @hetnet.nl; tel. 0522-471543.

Bijbelgespreksgroep over de Psalmen
Neem je een bijbel in de hand en sla je die in het midden op, beland je haast automatisch in het boeiende bijbelboek van de Psalmen. De Psalmen bestaan uit een verzameling van honderdvijftig liederen die deels al drieduizend jaar oud zijn, maar ook in onze tijd nog een ongekend grote zeggingskracht hebben. Ze werden vroeger vaak in de tempel van Jeruzalem gezongen, bij het voltrekken van religieuze rituelen. Anderen dragen een meer persoonlijk karakter.
In een reeks van twee keer zes bijeenkomsten (zes in het najaar, en zes in het voorjaar) gaan wij de mooiste, spannendste en apartste psalmen in ogenschouw nemen. We starten op donderdagavond 28 september om 20.00 uur in de pastorie op het adres Kloosterstraat 2. De andere data in het najaar zijn (onder voorbehoud) 12 oktober, 2 november, 16 november, 23 november en 30 november. Nieuwe leden en allen (gemeenteleden, dorpsgenoten en vakantiegangers!) die liever maar een enkele keer mee van de partij willen zijn, zijn ook altijd hartelijk welkom. Neem voor meer informatie contact op met ds. G. Naber, tel. 0522-471543. Tot ziens op 28 september.

De maandelijkse Gespreksgroep
Elke tweede maandag van de maand komt om 20.00 uur in De Bron, adres: Kloosterstraat 4, te Ruinen een gespreksgroep bij elkaar, die actuele thema’s oppakt. Het betreft een “open” gespreksgroep, dat wil zeggen dat de groep van harte open staat voor diegene die maar een enkele keer mee willen doen (om te kijken wat het inhoudt, of omdat ze het onderwerp wel interessant vinden).
De eerstvolgende keer, op maandagavond 9 oktober, is ons gemeentelid Henk Vrijhof bij ons te gast. Hij heeft in de afgelopen zomer met zijn gezin een week doorgebracht in Taize (Frankrijk), bij de kloostergemeenschap die zich daar bevindt. Hij deelt met ons zijn indrukken en ervaringen. Van harte aanbevolen!

Gespreksgroep “Eigentijds geloven”
Geloven wordt vaak geassocieerd met een vorm van “moeten”, met “zo is het altijd geweest” en “zus en zo hoort het”. Toch is de manier van geloven in de loop van de geschiedenis ook talloze keren veranderd. Daarnaast drukt onze huidige, moderne tijd, zo haar stempel op onze spiritualiteit, dat zich er automatisch nieuwe vormen van aandienen!
Hoe kijk jij hier tegenaan? Hoe heeft zich jouw spiritualiteit in de loop van de tijd gevormd en ontwikkeld? Heb je zin om een en ander eens te delen met anderen die samen een prachtig gemêleerd gezelschap vormen? Wees dan hartelijk welkom op de eerstvolgende samenkomst, op zondagavond 15 oktober om 20.00 uur op het adres Kloosterstraat 2 (de Pastorie) te Ruinen.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 2 oktober a.s. in de consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur.
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00

In Memoriam: Jan ten Oever
* 6 september 1944 † 2 augustus 2017
Op woensdag 2 augustus overleed Jan ten Oever, op de leeftijd van tweeënzeventig jaar. Jan ten Oever werd in 1944 in Pesse geboren, in een gezin met zes kinderen. Hij groeide op op de boerderij van zijn ouders, zijn vader was tevens veehandelaar. Na het bezoeken van de school ging Jan het slagersvak in. Hij volgde de opleiding in Utrecht en vond werk in Dwingeloo.
Op een bepaald moment nam hij ontslag en ging hij zijn eigen bedrijf starten, in Hoogeveen. Hij werd grossierder in vee, kocht vee in, slachtte het in zijn bedrijf, en verkocht het vlees door aan winkels en particulieren. Daarnaast werd ook hij veehandelaar. Hij ging veel op pad en kwam bij tal van mensen thuis, vooral bij de boeren. Hij was dus bij iedereen bekend in het dorp en stond zeer goed aangeschreven. In zijn vrije tijd ging hij graag op jacht en deed hij, vooral in de latere jaren, ook aan kleiduivenschieten. In al deze zaken ging hij respectvol met de dieren en de mensen om en koesterde hij de eerbied voor het leven. Mensen ervoeren hem als een rustig, zachtaardig en betrouwbaar iemand. Hij was zeer goed in zijn vak, kon uitmuntend taxeren en leverde altijd kwaliteit.
In 1969 trouwde Jan ten Oever met Jantje Flinkert. Ze werden de trotse ouders van twee kinderen, Ben en Rolande, en de grootouders van Christian en Marjolein. Achtenveertig jaar gingen ze gezegend samen door het leven.
In de afscheidsdienst op maandag 7 augustus stonden wij stil bij het ongekend grote perspectief dat de apostel Paulus ons mensen aandraagt in zijn tweede brief aan de Korintiërs. Hij verkondigt ons Gods trouw, ook in de dood, en dat er ook na onze dood nog weer leven is, voor Jan, voor ons, voor iedereen. Want het gaat er in het koninkrijk van de hemel toe als bij een zaadkorrel in de natuur. Een zaadkorrel moet altijd eerst sterven en vergaan voordat het weer nieuw mag opkomen en in staat is, op een zalige manier te ontluiken, als nooit tevoren. Met deze gedachte van het geloofsvertrouwen in ons hart, vertrouwden wij het leven en sterven van Jan ten Oever toe aan de levende God. Wij wensen Jantje, Ben en Barbara, Rolande en Toon, Christian en Marjolein en heel de familie en vrienden van Jan ten Oever, veel sterkte en Gods bijstand toe in de komende tijd. ds. Georg Naber

Zusterkring
Het nieuwe seizoen ligt weer voor ons: we gaan maandagmiddag 25 september van start!
Jan Mansier komt met een kwis onze kennis van Ruinen en omgeving testen. Aanvang 14.00 uur. Locatie De Bron. Gasten zijn hartelijk welkom. Bel 473180.

Tentoonstelling in Zuidwolde
Zondag 1 oktober opent de tentoonstelling ’Al waren onze monden vol van zang, gedichten en foto’s uit Kerk & Israël Onderweg’ in de Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149 te Zuidwolde.
Het officiële gedeelte wordt afgesloten met muziek en poëzie. Hierna kunt u onder het genot van een glas wijn de tentoonstelling bekijken.
De tentoonstelling is te bezichtigen van 7 – 22 oktober, de kerk is iedere dag geopend van 10.00-17.00 uur. De toegang is gratis. Meer informatie: Dicky Rentier tel. 0528 373928 e-mail: dickyrentier@planet.nl
 
“De wereld zal vrede kennen als de macht van liefde de liefde voor macht overwint.”
Jimi Hendrix
Redactie Om de Ruiner Toren
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Augustus 2017

Jaargang 34, nr. 8           23 augustus   2017
Eerstvolgende nummer:  20 september  2017

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 8 september 2017 via k.vlietstra@gmail.com

MEDITATIE 

Thuiskomen. De behoefte aan thuiskomen. Ergens. Eindelijk eens. Echt. Nergens is de behoefte om weer eens ergens werkelijk thuis te willen komen, zo groot als in de zomerperiode vlak voor en vlak na de zomervakantie. 
Vlak voor de vakantie heeft menigeen weleens het gevoel, zich op zijn thuisadres niet meer thuis te voelen. Want het leven thuis brengt soms best veel beslommeringen met zich mee, een bepaald soort saaiheid die zich er in de loop van het jaar heeft vastgezet. De routine van het werk, het dagelijkse ritme elke dag weer, de contacten en de gebeurtenissen die altijd op dezelfde manier verlopen, beginnen te vervelen en laten je als mens verlangen naar een Ander Thuis, naar een mooier Alternatief, naar een fris, nieuw, soort van Zaligheid die je begint uit te dagen. 
Daarom gaan velen met vakantie. Het vijf-sterren-geluk dat ze hebben geboekt, moet ze voor een tijdlang iets beters bieden. Een leuker thuis. Een mooiere woonplek in het leven, met veel ontspanning, wellness en gemak. Een zalige doorbreking, althans voor even, van wat in je leven alles behalve ideaal of saai of alleen maar doorsnee is. Ergens weer echt thuis willen komen, wil ook vaak zeggen: het middelmatige willen mijden. Heen willen trekken naar wat “meer bijzonder” is, onalledaagser - en toch nog veilig. Een nieuw veilig thuis.
Maar na een tijd gaat ook dit je weer vervelen. Want de vakantie, dit grote alternatief, biedt op de keper beschouwd, als je haar daadwerkelijk houdt, vaak ook niet echt aan wat ze in de glansfolders wel belooft. En als ze dat wel biedt, is er vaak iets anders aan de hand: het is wel heel leuk om een korte tijd vakantie-vierend “vreemd te gaan in het leven” en het nieuwe en andere op te zoeken en daar dan van te genieten. Maar geen mens kan voortdurend op zijn tenen blijven lopen! Ook dit tijdelijk nieuwe thuis vol van zaligheden, wellness en ontspanning, gaat op den duur vervelen. Het gras is elders altijd groener, maar niet heus. Je verlangt gauw weer terug naar het huis dat je eerder verliet. Je wilt weer slapen in je eigen bed. Weer thuiskomen daar waar je echt gekend wordt, waar de vertrouwde mensen je weer welkom heten. Na het “veilige bijzondere” dat de vakantie je bood, wil je nu weer terug naar het “veilig vertrouwde”, ook al vond je dit vlak voor de vakantie nog saai. Je verlangt weer naar wat jij kent - en naar wie jou kent.
Zo blijven wij mensen maar alsmaar door het leven pingpongen, met twee zielen in één borst, en heen en weer pendelen, van vertrouwd naar boeiend-anders, en terug: van zalig nieuw naar heerlijk oud-vertrouwd.
Is er ook een compromis? Bestaat er ook een Thuis zonder al die onrust, zonder al dat heen en weer? Zonder altijd weer opnieuw het verlangen naar wéér wat anders?
De kerkvader Augustinus (354-430) zei ooit eens in een gebed: “Onrustig blijft ons hart, totdat het rust vindt in U”, en met “U” bedoelde hij God. De christelijke traditie heeft deze woorden zo uitgelegd, dat ze zegt: het gaat erom, om als mens te gaan staan in de ruimte van de liefde en van haar uit te gaan leven. Dan voel je je met je leven enerzijds op zeer intense wijze goed gekend (in al zijn diepte), maar wordt dit vertrouwde kennen toch nooit saai: je blijft je leven ook als een soort vakantieavontuur beleven (wil zeggen: in al zijn breedte). Helaas komt lang niet iedereen hier werkelijk aantoe. Onze wereld is er te gebroken voor, en wat in haar plaatsvindt is niet altijd op deze leest geschoeid. Daarom voegt de christelijke traditie er ook nog iets aan toe. Zodat wij mensen onze hoop op “echt Thuis komen” nooit verliezen. Ze nodigt ons uit, het niet alleen maar van het “hier en nu” te verwachten, maar ook nog van het leven “later” “ooit nog eens”, desnoods pas na de dood. Ze nodigt ons uit, nooit zonder toekomst-verwachting te gaan leven! Want later zal ons nog van alles “toe-komen”. Uiteindelijk zal in ons leven alles in alle opzichten op zijn pootjes terecht komen, hoe dan ook. Dan gaan alle puzzelstukjes van hoe wij ooit bedoeld waren, definitief in elkaar passen. Dan komen wij eindelijk Ultiem Thuis, bij God en in ons leven.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber 

VANUIT DE PASTORIE

We maken op dit moment een boeiende tijd mee in Ruinen. De oud-vertrouwde Brink”avonden” hebben een flinke upgrade gekregen en zijn inmiddels omgevormd tot een groots Brink”festijn”, met als climax het moment om 18.30 uur ’s avonds dat Jan van Ruinen en zijn vrouw Swedera te paard bij de Mariakerk op de Brink verschijnen, met hun verhaal, omringd door tal van andere middeleeuwse mensen! Het spreekt vanzelf dat onze kerk hier ook aan meedoet! Ze is dan open en je kunt er van alles doen: (zoals altijd al) knieperties kopen en een kaarsje branden, (maar nu ook) naar livemuziek luisteren en overheerlijke verse (Steenbergse!)gebakjes eten. 
Over drie-en-een-half weken, op zondag 17 september, beginnen wij met een prachtig nieuw kerkelijk seizoen, met het vieren van een feestelijke “Startdienst”! Aan deze Startdienst en aan het hele nieuwe kerkelijke seizoen geven wij dit jaar ook het motto mee: “Een open huis!” Wij willen ons in het nieuwe seizoen als kerk nog meer naar buiten toe gaan profileren. Ons presenteren als de kerk van onze dorpen voor iedereen. Ik hoop dan ook vurig dat iedereen eens in de Mariakerk komt kijken, om te zien wat voor heerlijks wij allemaal in huis hebben: een prachtige geschiedenis van eeuwen, aandacht voor wat er in onze huidige tijd méér is tussen hemel en aarde en oprechte belangstelling voor ieders persoonlijke spiritualiteit. Welkom!         Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

Elke maandagochtend van 10.30 uur tot 12.30 uur inloopspreekuur ds. G. Naber in:
Kerkelijk centrum De Bron, 
Kloosterstraat 4, Ruinen
Welkom!

BIJ DE DIENSTEN

In de komende vier weken vieren wij weer een aantal fascinerende diensten die hopelijk velen zullen gaan waarderen. We beginnen op zondag 27 augustus met een kerkdienst in de Bastogne, in Ansen (de Mariakerk gaat dan dicht!) en eindigen op zondag 17 september met het vieren van de

Startzondag en Startdienst van het nieuwe kerkelijke seizoen.
Kerkdienst in de Bastogne in Ansen
Zondag 27 augustus 10.00 uur
Opnieuw iets bijzonders! Omdat het vorig jaar zo goed is bevallen. Op veler verzoek houden wij ook dit jaar weer een kerkdienst in dorpshuis Bastogne, Dwingelerweg 2a, in Ansen! Dat gebeurt op zondag 27 augustus. Dan blijft de Mariakerk in Ruinen gesloten en vieren wij onze feestelijke dienst gezamenlijk in Ansen! Muzikale medewerking wordt verleend door de Bergklanken uit Koekange-Berghuizen. Heel hartelijk welkom!
NB. Wie niet in de gelegenheid is, op eigen gelegenheid naar Ansen te komen, kan vanaf de Brink in Ruinen of ook vanaf thuis worden opgehaald. Neem daarvoor contact op met Bert van Zanten, tel. 06-34183752!

Zondag 3 september – 10.00 uur - Mariakerk
Onze landelijke kerk bestaat dit jaar vijfhonderd jaar. Op zondag 3 september stellen wij de dienst in het teken van “500 jaar Reformatie”. Wij vragen ons voor de derde keer af: wat zijn de kenmerken van onze eigen kerkelijke traditie? En hoe hebben die kenmerken zich in de loop der eeuwen verder ontwikkelt? Het thema van de dienst is: “Midden in het leven van alledag!”

Zondag 10 september – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger ds. Hans Procee uit Vledder gaat in de dienst voor.

Zaterdag 16 september – 18.30 uur – ’t Neie Punt

De maandelijkse dienst in de grote zaal van ’t Neie Punt, voor alle omwonenden.

Zondag 17 september 10.00 uur: S t a r t z o n d a g, Gezinsdienst in de Mariakerk 
Thema: “Een open kerk!”
Op zondagochtend 17 september starten wij in de Mariakerk aan de Brink ons nieuwe kerkelijk seizoen weer op met een feestelijke, fantasierijke gezinsdienst, zo ontworpen dat hij jong en oud kan boeien! Thema van de dienst is: “Een open kerk!”, het jaarthema van het aankomende seizoen!” Ook het kerkkoor luistert de dienst op. Welkom!!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
-  In de eerste week van September ontvangt u  in de brievenbus een brief voor wat betreft de solidariteitskas. Wij hopen op uw medewerking.
-  Vorig najaar hebben wij een aktie gehouden voor de aanschaf van een beamer en het vervangen van de geluidsdragers (boxen) in de Mariakerk. Inmiddels is de beamer met scherm geplaatst en hebben wij opdracht gegeven om de boxen te vervangen. De beamer en het scherm zijn op een dusdanige manier geplaatst dat het geen afbreuk doet aan onze prachtige oude kerk. Tevens is het geluid straks weer optimaal, zodat iedereen alles weer goed kan horen. Wij denken hiermee jaren vooruit te kunnen en zijn nu ook in staat om naast het gesproken woord ook beelden te kunnen laten zien.


DIACONIE
Onze diaconie wil u graag helpen!  Financiële problemen kunnen zo maar ontstaan. Vaak bieden de gemeente of andere instanties dan uitkomst. Maar niet altijd. Soms kunnen wij als diaconie u nog wel helpen. Schroom niet, maar neem contact met ons op. Dan gaan we samen zoeken naar een oplossing. 

Margriet Middelbrink 06 – 20425585
Henk Vrijhof   0522-471064
Georg Naber  0522-471543

In Memorian

Johan Frederik ~ Hans ~ Janssen
* 20 juni 1926         † 14 juli 2017
Op een welgekozen moment is Hans gegaan. Na een periode van afnemende levensenergie. Een hart dat op was. Periodes van rust en ruimte in het ademen wisselden elkaar steeds vaker af met ogenblikken van benauwdheid. Tot het in de eerste plaats voor hemzelf en zijn vrouw Hanneke, en later ook voor de kinderen en die hen lief zijn, duidelijk was: zo niet langer. Niet wachten op een moment dat het sterven ondragelijk wordt, maar een moment zoeken, met God en mensen - Hanneke en de kinderen, familie en vrienden, waarop hij zich kon overgeven aan de dood in vertrouwen op God, die zijn engelen zendt om een ieder te ontvangen. Zo werd een leven hier op aarde afgesloten. Wij vierden dat in een dankdienst op 19 juli. Samen keken wij terug op het leven van een man die diepe momenten van godsbesef en godverlatenheid heeft gekend. Toen hij tweeëntwintig was vielen die momenten samen, toen hij ernstig ziek werd. Zo ziek, dat iedereen voor zijn leven vreesde. In het gebed tot God, dat  toen in een gevoel van grote verlatenheid in hem opwelde, ervoer hij een diepe vrede.   Hans wijdde zijn  leven   als zendingsarts in Suriname en later als kinderarts in Hoogeveen, aan het genezen van ziektes die het wonderlijke mysterie dat het leven is bedreigen. Zijn vrouw Hanneke was daarbij steeds aan zijn zij. Hij ging op in zijn werk, was er zo mee verweven dat het in sommige tijden ten koste moet zijn  gegaan van zijn gezin. Hanneke was er voor hun vier kinderen. Het kan niet anders dan dat hun liefde voor elkaar en voor hun kinderen hen ook in moeilijke momenten heeft gedragen. Wij zongen in de dienst psalm 121. De psalm die ds Georg Naber in een van de laatste gesprekken die hij met Hans en Hanneke had heeft gelezen. Zo begint deze psalm: “ Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft”. Wij lazen  het danklied van koning Hizkia dat geschreven staat in Jesaja 38. Hizkia spreekt daarin vanuit een godsbesef dat weet heeft van de kwetsbaarheid van het leven, dat ook weet heeft van de oneindige kracht waarmee God ons leven en sterven omgeeft. Het danklied dat Hans zich liet voorlezen, vlak voor zijn sterven in de vertrouwde kring van zijn gezin. Hanneke en de kinderen en kleinkinderen koesteren herinneringen aan een man, vader en opa die hen zijn eigen godsgeloof wilde doorgeven. Dat gebeurde. Niet op zijn manier, maar op hun eigen manier leven zij verder in het besef dat Hans in vrede is gegaan. Wat een kostbaar geschenk.
ds Marianne Gaastra 

Cursus Theologische Vorming
In Assen wordt de cursus Theologische Vorming en verdieping georganiseerd op dinsdagmorgen vanaf  3 oktober. Informatieverstrekking/vragenuurtje voor  wie interesse heeft en nieuwe cursisten. Op donderdagavond 14 september 2017 tussen 19.00-20.00 u. is er een inloopavond voor iedereen die meer informatie wil, vragen heeft en kennis wil maken met de begeleidingscommissie, het bestuur en enkele docenten van tvgAssen. Op dinsdagmorgen 3 oktober 2017 start onze cursus TVG voor onze nieuwe cursisten om 09.00 u. met een intro door de cursusleider gevolgd door kerkgeschiedenis vanaf 10.45-12.15 u. Dit alles in het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. Zie verder voor het lesrooster op onze website www.tvgassen.nl , ook voor het aanmeldingsformulier.  Aanmelden bij het secretariaat: Fam. Levenga, Tel. 0598-619077 Email: tvgassen@gmail.com 

Citaat ds. Rob Visser:
 "Je moet blijven geloven in het nieuwe en het andere en misschien soms, tegen beter weten in, je leven vullen met hoop en verwachting in het besef, dat, inderdaad zoals het gezegde luidt; ”leven het meervoud is van lef”.

Redactie Om de Ruiner Toren
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Juni 2017

Jaargang 34, nr. 7          28 juni 2017

Eerstvolgende nummer: 23 augustus 2017

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 11 augustus 2017
via info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
“God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was. God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons e v e n b e e l d zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld , als e v e n b e e l d van God schiep hij hem” (Genesis 1: 25. 26)
Wij mensen lijken op God, wist je dat al?!! Al in het eerste hoofdstuk van de bijbel wordt dit zo vastgesteld! Wij mensen mogen op God lijken!
Een interessante vraag is dan natuurlijk: waar zit het ‘m in? Waar en hoe lijken wij mensen dan op God? Dat wordt in de bijbel niet met zoveel woorden uitgelegd. En waar iets niet goed wordt uitgelegd, wordt het ook niet echt strak voorgeschreven. Zo is in de loop van de kerkgeschiedenis een wildgroei aan interpretaties ontstaan, over hoe dat dan zit, met het god-gelijk zijn van ons mensen.
In het begin ging men vooral aan de slag met het idee dat wij mensen én uit een lichaam én uit een geest bestaan, en dat God alleen als geest bestaat. Dus zei men: het goddelijke element in/van de mens moet zijn onvergankelijke g e e s t zijn. Op het niveau van de geest komen God en mensen het meest met elkaar overeen. Het lichamelijke doet er niet toe, zei men toen vervolgens. Dat is minderwaardig, of zelfs gevaarlijk (voor zover het je kan verleiden). Generaties gelovigen werden vervolgens opgeroepen, zich alleen nog maar op geestelijke zaken te richten en hun lichamelijkheid te “verloochenen”. Inmiddels hebben wij gelukkig door dat de mens op zo’n manier niet echt gelukkig kan worden. Hij bestaat uit meer dan alleen maar uit “geest”.
Vervolgens zei men: oké, misschien moeten we het god-gelijke dan niet in het geest-gelijke zoeken, maar in het feit dat de mens door God geroepen is om “heerschappij te voeren” over alle andere wezens die bestaan. God en mensen lijken op elkaar doordat ze beiden veel m a c h t (mogen) hebben. Maar ook dit beeld is zich vervolgens vreselijk gaan uitwerken op onze wereld: wij mensen dachten met onze aarde te kunnen doen en laten wat wij maar willen. Alles en iedereen: de natuur, maar ook de dieren, en zelfs andere mensen waarover men dacht te mogen heersen, werden helemaal uitgebuit en leeggezogen. Men vergat simpelweg dat Gods manier van heersen ook altijd in houdt: een zekere be-heers-ing van zichzelf. God legt zich als heerser zelf bepaalde beperkingen op, zodat zijn manier van heersen niet ongebreideld zijn gang gaat, maar meer kan lijken op iets van een soort rentmeesterschap: het zinvol beheren van wat je wordt toevertrouwd. Als rentmeesters mogen wij mensen wel op God lijken!
Sinds enkele decennia hebben wij gelukkig doorgekregen, dat het bij God eigenlijk altijd zo is, dat het hem eigenlijk nooit om alleen maar zichzelf te doen is. Hij wil eigenlijk nooit als die ene God optreden, die van boven alles vrij willekeurig en absoluut bestuurt. In de bijbeltekst hierboven wordt eerder gesproken van een vorm van g e m e e n s c h a p , ook al in God zelf. Hij zegt daar bij zichzelf: “Laten w i j mensen maken die o n s evenbeeld zijn, die op o n s lijken!” God bestaat blijkbaar niet alleen maar als één iemand, maar Hij leeft en regeert blijkbaar in een soort meervoud, als groep, de dogmatiek gaat later zeggen: als Vader, Zoon en heilige Geest die door niets anders dan pure liefde met elkaar zijn verbonden en alles voor elkaar overhebben! En zo mogen ook wij mensen op God lijken en een evenbeeld van Hem zijn. Een mens alleen in z’n uppie, kwijnt vaak weg of wordt gevaarlijk (trefwoord: de lone wolfs van tegenwoordig). Prachtig “God-gelijk” worden wij mensen pas als ook wij mensen elkaar gaan vinden: de ene mens de ander, Adam zijn Eva, of Kain zijn Abel, de Vader zijn verloren Zoon, de verloren Zoon zijn Vader; de barmhartige Samaritaan voor wie hij kan zorgen; iemand die zorg nodig heeft, zijn barmhartige Samaritaan. Wij mensen lijken op God wanneer wij als de rentmeesters van ons bestaan, geestelijk vol van passie voor iemand anders gaan leven, ons naar een ander toe volop spontaan durven weg te schenken, om vervolgens ook weer verrassend zalig van alles te mogen “ontvangen”!
Zo’n goddelijke, God-gelijke zomer wens ik ons allen toe. Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
Over enige tijd begint voor veel mensen de vakantieperiode. Het woord “vakantie” komt van het Latijnse woord “vacare” dat “leeg worden” betekent. Zo leeg worden dat je de tijd en energie vindt, je eens aan iets anders toe te wijden dan alleen je werk. Leeg worden is zo makkelijk nog niet. Dat komt niet zomaar aanwaaien. Je moet je gek genoeg inspannen om de leegte op te zoeken en er voor ontvankelijk te worden. Je moet er welbewust ruimte voor maken, door alles wat nog aan innerlijk en uiterlijk lawaai bezit van je wil nemen, van je af te laten glijden en “uit je hoofd” te halen. Het vermogen dit te kunnen doen - wie weet misschien wel door de techniek van het “vacare Deo” die de monniken in de kloosters toepassen (leegworden van alles, door je een poos bewust meditatief toe te wijden aan de stilte die God is) - wens ik ons allen van harte toe. Een fijne vakantie toegewenst.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

Vakantie ds. Naber
Vanaf maandag 3 juli t/m zondag 30 juli heeft ds. Georg Naber vakantie. Als u in die periode een beroep wilt doen op een predikant, neemt u dan contact op met de voorzitter van de kerkenraad, Bert van Zanten, tel. 0522-06-34183752. Hij helpt u verder, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een vervangende predikant uit de buurt.

Bij de diensten
Aanstaande zondag 2 juli gaat ds. G. Naber in de dienst voor.
Wij lezen Lucas 15: 1-10, over verliezen en verloren gaan - en gevonden worden!
Hier een overzicht van de overige diensten deze zomer:

Mariakerk, elke zondag om 10.00 uur        (Preekrooster)
Zondag 9 juli, ds. H. Procee (Vledder)
zondag 16 juli, ds. S. Wiersma-Smelt (Ruinen)
zondag 23 juli, ds. B. Hagen (Ruinen)
zondag 30 juli, ds. J. Ridderbos (Assen)
zondag 6 augustus, ds. G. Naber
zondag 13 augustus, ds. G. Naber
zondag 20 augustus, ds. G. Venhuizen (Nijensleek)
zondag 27 augustus, ds. G. Naber, zie hieronder!
zondag 3 september, ds. G. Naber

’t Neie Punt, grote zaal, om 18.30 uur
Zaterdag 8 juli, mw. A. Vermaas
zaterdag 12 augustus, ds. G. Naber

Welkom in de Kerkdienst in de Bastogne in Ansen!!
Zondag 27 augustus 10.00 uur
Opnieuw iets bijzonders! Omdat het vorig jaar zo goed is bevallen. Op veler verzoek houden wij ook dit jaar weer een kerkdienst in dorpshuis Bastogne, Dwingelerweg 2a, in Ansen! Dat gebeurt op zondag 27 augustus. Dan blijft de Mariakerk in Ruinen gesloten en vieren wij onze feestelijke dienst gezamenlijk in Ansen! Muzikale medewerking wordt verleend door de Bergklanken uit Koekange-Berghuizen. Heel hartelijk welkom!
NB. Wie niet in de gelegenheid is, op eigen gelegenheid naar Ansen te komen, kan vanaf de Brink in Ruinen of ook vanaf thuis worden opgehaald. Neem daarvoor contact op met Bert van Zanten, tel. 06-34183752!

VACATURE
Jarenlang heeft Hendriek Brasjen de taak van koster voor de Protestantse Gemeente Ruinen op zich genomen, waarvoor wij haar ook langs deze weg hartelijk willen bedanken.
Als gevolg van haar afscheid zoekt de Protestantse Gemeente Ruinen een coördinator. Wij zijn op zoek naar een persoon die een aantal coördinerende werkzaamheden voor haar of zijn rekening wil nemen. Het betreft niet zo zeer werkzaamheden voor of tijdens de wekelijkse kerkdiensten maar deze hebben meer betrekking op het coördineren van bijzondere diensten zoals begrafenissen in de Mariakerk of in De Bron. Heeft u belangstelling of wilt u meer weten wat deze werkzaamheden inhouden, neemt u dan contact op met ons bestuurslid dhr. Wim Laarman, tel 06-2541600.

COLLECTEMUNTEN
De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 3 juli a.s. in de consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur.
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00

Cursus Theologische Vorming
In Assen wordt de cursus Theologische Vorming en Verdieping georganiseerd op dinsdagmorgen vanaf 3 oktober. Iedereen is welkom bij de openingsbijeenkomst op 5 september 9.30 uur. Cursus lokatie: Markehuus Scharmborg 35 Assen.
Theologie voor hedendaagse mensen met hedendaagse vragen. “Omdat het zo boeiend is”. Meer informatie: www.tvgassen.nl

“Liefde en haat zijn niet elkaars tegenpolen; liefdes tegenpool is onverschilligheid.”
Rikkert Zuiderveld

Redactie Om de Ruiner Toren
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mei 2017

Om de Ruiner Toren

Jaargang 34, nr. 6                  31 mei 2017
Eerstvolgende nummer:      28 juni 2017


KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 16 juni 2017 via info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE 
Vrijheid. Wat is vrijheid überhaupt en hoeveel vrijheid is goed voor een mens? 

Een maand geleden vierden we Bevrijdingsdag. Toen beseften wij weer eens hoe weinig vanzelfsprekend vrij-zijn is: andere mensen, en vooral de mensen die gezag over ons uitvoeren (de overheden, de werkgevers, de mensen met invloed in onze familie-, kennissen en vriendenkring) leggen ons makkelijk van alles op dat onze persoonlijke vrijheid beperkt. Vrijheid is dus ook altijd een sociaal gebeuren. Gegunde vrijheid, toegestaan door de ander (die boven ons staat of met ons is), een geschenk.

Dit inzicht past goed bij het jubileum van onze landelijke Protestantse Kerk dit jaar. De kerkhervormer Martin Luther protesteerde vijfhonderd jaar geleden tegen teveel kerkelijke regelzucht en bazigheid. De kerk van toen wilde mensen pas dan van het eeuwig heil voorzien, als ze voldeden aan bepaalde morele en vooral ook financiële eisen. Luther zei toen: dit accepteer ik niet. Of iemand het eeuwige leven krijgt, is alleen een zaak tussen  hem en zijn Schepper. En het is een puur cadeau van de Schepper dat hij ons in alle vrijheid geeft: daar hoef je dan als mens niet eerst speciaal nog van alles voor te doen. Dit cadeau kost de Schepper wel heel veel: het moeten leren leven met onze onvolmaaktheden. Wat hem dat kost, zie je bijvoorbeeld aan het lijden van zijn door-ons-in-de-steek-gelaten Zoon aan het kruis. Maar God gunt ons mensen het eeuwige leven van harte, simpelweg omdat Hij van ons houdt. Hij neemt ons voor lief zoals we zijn. Het eeuwige leven is zijn vrije genadegave aan ons en hierin ligt ook onze vrijheid besloten. 

Er bestaat in die zin nooit puur “individuele” vrijheid! De vrijheid van jou of mij is altijd een vrijheid die iemand anders initieert of “voor lief neemt”. Dat is wat de christelijke traditie vooral kwijt wil: vrijheid is altijd een sociaal gebeuren waarin iemand iemand anders iets schenkt, terwijl hem dat  best veel kost! De dichter Guillaume van der Graft zei eens in een gedicht: “vrijheid smaakt naar pijn”! Vrijheid is enerzijds iets fantastisch moois om van te genieten (naast de liefde eigenlijk: het mooiste!). Maar anderzijds ook gauw iets waarbij één individu dusdanig zijn veld uitzet dat het bij een ander voor onbehagen zorgt, vrijwillig geaccepteerd onbehagen, uit liefde; of onvrijwillig opgelegd, gedwongen onbehagen. Een goede reden, je als mens altijd weer af te vragen: ga ik er wel goed genoeg mee om? 

In onze moderne cultuur wordt nog wel eens gesproken over de “individuele” vrijheid die iedereen voor zichzelf zou kunnen opeisen. Af en toe heeft men het dan zelfs over het “claimen” van vrijheid. Mensen claimen, onbeschoft grof te mogen twitteren op internet, of zich kwetsend te mogen uiten in de politiek of in de cultuur, gewoon omdat het “hun goed recht” is. De rest interesseert hen ogenschijnlijk niet zo. Hun omgeving moet er maar gewoon aan wennen. Maar of dit de beste manier is, om met de vrijheid die je toevertrouwd is, om te gaan? De apostel Paulus zegt ergens: “U bent geroepen om vrij te zijn. Maar misbruik de vrijheid a.u.b. niet…, maar dien elkaar liever in liefde,” (Gal. 5: 13).

Vorige maand hield ook het NRC-handelsblad online een fotowedstrijd met als thema “Vrijheid”. Prachtige foto’s werden opgestuurd, die de vrijheid op een mooie positieve manier verbeeldden! Ik zag foto’s van vliegende vogels; van mensen die een grote vrije ruimte binnentreden (een natuurvlakte, een groot ondiep meer, de heldere hemel boven je, via bergtoppen). Ik zag mensen heerlijk op een terrasje zitten en een ijsje eten, heerlijk losgaan op een feest of gewoon zo maar vrolijk zijn, springen, spelen en gek doen met elkaar. Ik zag mensen zich heerlijk los denken van alles, zich “Zen voelen” bij het mediteren. En mij werd duidelijk: er bestaan gelukkig ook nog vele andere leuke vormen van vrijheid, vormen die iemand anders minder pijn doen. Ook zij zijn ons vast geschonken door Hogerhand en worden ons vast van harte gegund.                   Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE

Wat is Ruinen toch een prachtig leefgebied op dit moment. Ook de mensen van elders krijgen dat door. Ze komen weer aan met hun fietsen achter op de auto, nemen de terrasjes in beslag, kopen een ijsje of bezoeken de Mariakerk. Als de Mariakerk open is, gaan ze naar binnen, snuiven de verheven stilte in zich op en branden er soms een kaarsje. En je raakt met hen in gesprek. Over waar zij vandaan komen. Over waar zij naartoe willen. Over hun leven als lust en als last. Heel soms laten ze iets los over hun persoonlijke passies en verlangens, gedachten en drijfveren. In de mooie rustige natuur, op de grote stille heide en in de stille verhevenheid van de Mariakerk, worden zij in de loop van een dagdeel wat stiller, laten zij het meer oppervlakkige eventjes los, om voor een moment als vanzelf toe te drijven naar het iets diepere Geheim dat in alles zit: dat ons leven méér dan gewoon maar gewoon is. Leuk!  

Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

Bij de diensten

Vanuit de liturgische kleur rood, die voor het vuur van Pinksteren staat, trekken wij in de komende maand toe naar de kleur groen en vieren we ons bestaan voor Gods aangezicht als een grote prachtig bloeiende zomer. 

Zondag 4 juni  – 10.00 uur – Mariakerk

Een dienst die wij van harte aanbevelen, want het is Pinksteren! Thema van de dienst is: “Vuur!” en wij vieren en herdenken de uitstorting van de levensadem en het bezielend vuur in ons bestaan en onze harten. Ook ons kerkkoor is mee van de partij! – Voor de dienst is het mogelijk de “Deeldoosjes” die wij aan het begin van het kerkelijk jaar uitdeelden (zie hier elders), in te leveren, zodat het onder andere door u gespaarde geld voor een nog gezamenlijk te bepalen goed doel kan worden bestemd.

Zondag 11 juni – 10.00 uur - Mariakerk

Wij laten ons verrassen door de inspirerende woorden van gastvoorganger ds. G. Venhuizen uit Nijensleek.

Zondag 18 juni – 10.00 uur – Mariakerk

We vieren een “dienst van Schrift en Tafel”, na het lezen uit de Schrift van het verhaal van de arme Lazarus (Luc. 16: 19-31) delen wij brood en wijn met elkaar bij de viering van het heilig Avondmaal. Het kan niet anders zijn dan dat het eerste deel van de dienst aan het tweede gedeelte zijn eigen kleur geeft. 

Zondag 25 juni – 10.00 uur – Mariakerk – 

GEZINSDIENST VOOR JOND EN OUD

Op zondag 25 juni vieren wij een gezinsdienst, gaaf voor alle leeftijden! Met deze dienst ronden wij, zoals elk jaar, het seizoen van de Zondagsschool af. Dit jaar is het een bijzondere dienst, want wegens het teruglopend aantal kinderen STOPT DE ZONDAGSSCHOOL in haar huidige vorm. We blikken dankbaar terug naar vroeger en hopen dan ook veel oud-leerlingen en oud-leiding te mogen begroeten in de kerk! Tegelijkertijd trekken wij voortvarend de toekomst tegemoet. Na de dienst is er in de tuin van de pastorie gelegenheid voor ontmoeting & gezelligheid. Wij houden tussen de middag een heerlijke “GEMEENTE-LUNCH” (zie hier elders)! Welkom allemaal!


Zondag 2 juli – 10.00 uur – Mariakerk
We lezen Lucas 15: 1-10, over verliezen en verloren gaan - en gevonden worden!

Sluitingsdienst van de zondagsschool

Op zondag 25 juni vieren we de sluitingsdienst van de zondagsschool.
Dit jaar is het een bijzondere dienst, want wegens het teruglopend aantal kinderen, stopt de zondagsschool in de huidige vorm. We kijken terug op vroeger, beleven nu en blikken vooruit naar de toekomst.
We hopen veel oud-leerlingen en oud-leiding te mogen begroeten in de kerk!
Bertha, Paula, Anette en Alida
Jouw “Deel-je-leven”-Deeldoosje hartelijk dank voor het inleveren op zondag 4 juni

Toen wij negen maanden geleden onze Startdienst vierden, met als thema “Deel je leven!”, werd iedereen uitgenodigd mee te doen met een spaaractie. Wie wilde, kon het bouwpakket van een Deeldoos mee naar huis nemen, waarmee hij kleingeld kon verzamelen voor het goede doel. In de ochtenddienst van zondag 4 juni a.s. (Pinksteren) willen wij graag weer aandacht schenken aan deze actie. Er is dan gelegenheid je Deel-doos in te leveren. Wij bepalen gezamenlijk het goede doel voor wie het geld bestemd is. Al vast hartelijk dank voor het doen!

Kom ook naar de “Gemeente-lunch” Zondag 25 juni 2017 in de tuin van de Pastorie bij de Mariakerk
Aanvang: 11.30 uur  oftewel: na de ochtenddienst


Op zondag 25 juni houden wij in de tuin van de pastorie een heuse “Gemeente-lunch”. Kom er ook gezellig bij! De formule is vrij makkelijk: iedereen neemt voor de lunch iets te eten mee en samen hebben we dan vast meer dan genoeg. Als je van te voren even aangeeft wat je meebrengt (via de email-adressen info@pkn-ruinen.nl of gnaber@hetnet.nl of telefonisch via de nummers 0522-470204 of 0522-471543), weten we ongeveer wat eventueel nog ontbreekt, om het zelf aan te vullen. Je hoeft alleen iets mee te nemen als je het leuk vind om te doen! Ook diegenen die niets bij zich hebben, zijn zondag 25 juni uiteraard heel hartelijk welkom, er is vast meer dan genoeg voor iedereen! Heel hartelijk welkom allemaal!

De gemeentelunch wordt georganiseerd als finale afronding van ons jaarthema van het afgelopen jaar: “Deel je leven”. Zeg nou zelf, hoe kun je nou beter je leven met elkaar delen dan elkaar op deze ongedwongen manier te ontmoeten?! Er is gezorgd voor voldoende zitgelegenheid en ook de kinderen zullen zich vast wel vermaken in de tuin. Wat je meeneemt, kan voor de kerkdienst al afgegeven worden in De Bron.

Tenslotte:
Je staat 50 jaar lang tegen de deur van het leven te duwen,
totdat je er achter komt dat die deur naar binnen open gaat.
Oblomov

Redactie Om de Ruiner Toren

Mei 2017      

Jaargang 34, nr. 5              3 mei 2017
Eerstvolgende nummer: 31 mei 2017

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag19 mei 2017 via info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Je hebt mensen die doorgaans heel opgewekt in het leven staan, en je hebt mensen die zwaarmoediger van aard zijn. De “opgewekten” lukt het altijd weer, ergens nog een zonnestraal in het leven te ontwaren. Voor menige “zwaarmoedige” gaat de wereld soms al aan één kleinigheid ten onder. Ze vinden het moeilijker zomaar vrede te hebben met iets ergs dat in hun leven, op hun werk, in contact met vrienden of heel in het algemeen, in het leven van iedereen is gebeurd.
Van de twaalf leerlingen van Jezus is Thomas zo iemand. Toen de andere elf leerlingen hoorden en zagen dat Jezus drie dagen na zijn dood aan het kruis, met Pasen weer opstond uit de dood, juichten zij het blij uit en vertelden ze het gelijk door aan wie het maar wilde horen! Thomas heeft het er allemaal toch wat moeilijker mee (vgl. Johannes 20: 19 vv.)
Na de dood van Jezus aan het kruis, trekt hij zich terug. Als een ziek beest trekt hij zich van iedereen terug en sluit hij zich op in zijn eigen donkere, uitgedoofde stemming. Hij is nog niet klaar voor het nieuwe leven. Terwijl de anderen zich wakker hebben laten kietelen door de nieuw ontstane situatie: door de nieuwe morgen met de overwinning van Christus over de dood, door de nieuwe situatie die op miraculeuze wijze “dag!” tegen hen zegt…, verblijft Thomas liever nog iets langer in het donker, om zijn wonden te likken! Het leven is té erg omgegaan met Jezus, vindt hij, onvergeeflijk! Daar is Thomas nog lang niet klaar mee! Hij is nog lang niet klaar met al de pijn en moeite, de kommer en de smart die dit alles heeft gekost! Thomas heeft nog even geen zin om weer paraat te staan voor de positieve berichten die rondom hem opeens de ronde doen, dat het met Jezus helemaal niet “afgelopen” is. Maar dat het leven verdergaat met Jezus! Dat het hem tot “opgestane Heer” heeft gemaakt, opgestaan uit de misère, tot overwinnaar! Thomas kan nu nog even helemaal niets met de boodschap van "Christus-Koning” beginnen, en met de nieuwe Gestalte van Licht die de opgestane Christus heeft aangenomen, goddelijk glanzend als nooit tevoren. Alsof wat daarvoor gebeurde, nooit is voorgevallen!! Alsof dat nu niet meer ter zake doet! Thomas heeft in dat ongerepte, opgewekte Nieuwe nog helemaal geen zin.
Tot het moment dat de “Opgewekte” zelf ook aan Thomas verschijnt, persoonlijk en direct. Niet zozeer met zijn ongereptheid en nieuwe goddelijke glans en in al zijn herwonnen kracht! Maar met zijn… wonden!! Thomas wordt in zijn hart bewogen, niet door al het bombastische dat de Opgestane siert, maar op het moment dat Christus hem zijn wonden laat zien!
Christus laat aan Thomas zien, dat hij, als de opgestane Heer zijn wonden niet heeft uitgewist, maar dat hij ze heeft omgezet in iets goeds. Dat hij zijn moeilijke verleden niet heeft uitgegumd, maar dat hij zich er in zekere zin mee heeft verzoend. Wat geweest is, wordt door Christus als de opgestane Heer niet ongedaan gemaakt, maar het wordt, hoe moeilijk ook, aanvaard en zo in zekere zin genezen.
Pas op het moment dat tot de zwaarmoedige, verbolgen Thomas doordringt dat de wonden die het leven slaat, door de opgestane Christus niet worden weggeschoven, maar juist voor de dag! worden gehaald, geeft Thomas zich gewonnen. Pas als hij bij Christus ziet, hoe deze met zijn overwinning niet afzijdig, maar juist te midden van alle gebrokenheid en pijn van het leven wil blijven staan, wordt hij bekeerd. Pas dan durft ook Thomas uit zijn schulp te kruipen en voorzichtig opgewekt “voor de dag” te komen!
Waar help je iemand het beste mee die naar zwaarmoedigheid neigt? Allereerst met het uiterst serieus nemen van dat wat hem deert, met compassie. En daarna, door hem te laten zien, hoe jij je eigen (zelfde soort) wonden hebt weten om te buigen in iets goeds, tot iets wat aanvaardbaar is, tot iets waar je tot op zekere hoogte vrede mee kunt hebben. De littekens zullen altijd zichtbaar blijven. Maar als je dan, met alles waar je mee zit in het leven, een goddelijke Naaste ontmoet die op dezelfde manier als jij gewond is geraakt, maar in wiens gelaat je ook nog de zon kunt zien opgaan, dan durf ook jij weer makkelijker nieuw “voor de dag” te komen en er mee te leren leven.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
“Wacht op het wonder – zoals de tuinman op de lente” – deze zin van de schrijver Antoine de Saint-Exupéry vind ik heel goed passen bij Pasen en deze tijd van het jaar, het voorjaar. Wonderen kun je niet verrichten. Je kunt ze niet najagen. En niet bespoedigen. Ze gebeuren gewoon als zij het willen, op hun eigen tijd, en op hun eigen manier. En ze hebben vaak het karakter van planten die eerst wat tijd, zorg en aandacht nodig hebben om te kunnen rijpen! Alleen wie enig geduld heeft en wie kan wachten, zal ooit de wonderbaarlijke vruchten van het leven kunnen plukken. - Vrij naar een gedachte van de benedictijner-monnik Anselm Grün, in zijn “Boek van de Levenskunst”.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

Hiddensee-boom gepland
Zaterdagochtend 8 april j.l. werd vlak bij de Mariakerk de eikenboom gepland die onze gemeente eerder van de partnergemeente Hiddensee cadeau had gekregen, als “teken van blijvende verbondenheid met elkaar”.

Bij de diensten
Zondag 30 april – 10.00 uur – Mariakerk
Iets afwijkend van het leesrooster lezen wij vanmorgen Johannes 21: 1-14, over de derde verschijning van Jezus als de Opgestane aan zijn leerlingen. Wij kunnen er veel van leren, welkom!

Zondag 7 mei – 10.00 uur - Mariakerk

Een bijzondere dienst gaan wij zondag 7 mei vieren. Want de samenzang wordt niet begeleid door het orgel, maar door een groot “Posaunenchor” uit het naburige buitenland, een dertigtal musici met koperblaasinstrumenten uit het Duitse Nordhorn! De muziek en samenzang is 7 mei vast ook op de Brink nog te horen, heel hartelijk welkom! Thema van de dienst is: “De Heer is mijn herder!”

Zondag 14 mei – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger ds. Gerard Solinger uit Koekange gaat in de dienst en de verkondiging voor. Wij laten ons verrassen door wat hij ons van Hogerhand te zeggen heeft.

Zaterdag 20 mei – 18.30 uur – ‘t Neie Punt
De maandelijkse viering in het nieuwe dorpshuis, speciaal voor de ouderen die er omheen wonen. Welkom!

Zondag 21 mei – 10.00 uur - Mariakerk
We lezen uit Johannes 16: 20-30. Jezus heeft het over ons leven als de geboorte van een kind. Zo’n geboorte zelf is niet altijd even makkelijk en een pijnlijk gebeuren, maar de vreugde na de geboorte van het kind is doorgaans groot en overweldigend. Jezus roept ons op om onder deze condities toekomstgericht te leven en te bidden.

Zondag 28 mei – 10.00 uur - Mariakerk
In deze dienst wordt Jamie gedoopt. Jamie Theodoor is een broertje van Feline en kind van Paul en Marije Effing. Zij wonen op het adres Westerstraat 51. Als gemeente staan wij graag om hen heen, om het grote “Ja!” dat God over Jamie uitspreekt, samen met hen te vieren.

Zondag 4 juni – 10.00 uur - Mariakerk
We vieren met elkaar het grote feest van de uitstorting van de heilige Geest van God. Het kerkkoor gaat ons feestelijk voor bij het zingen. Welkom!

Zondagsschool
Zoals vele voorgaande jaren genoten de kinderen op paaszondag van een heerlijk paasontbijt.We hebben gezongen, naar het paasverhaal geluisterd en gezellig samen ontbeten.
Er bleef zelfs nog tijd over om lekkere paaseitjes in de pastorietuin te zoeken. Het was weer een gezellige ochtend.
Leiding zondagsschool

Zusterkring
Woensdag 17 mei: busreis. Vaartocht over de Linge langs de bloeiende boomgaarden in de Betuwe en daarna per touringcar rondrit met de boswachter over de Veluwe.
Vertrek vanaf de Brink om 7.45 uur. Thuiskomst rond 18.30 uur.
Woensdag 7 juni naar het antiekmuseum in Havelte. Vertrek met auto’s vanaf de Brink om 14.30 uur.

In Memoriam: Hendrik Wubbertus Horlings
* 03-04-1950 † 18-04-2017
Op dinsdagmorgen 18 april j.l., de dinsdag na Pasen, overleed Henk Horlings, in de leeftijd van zevenenzestig jaar. Henk werd in 1950 aan de Brink in Ruinen geboren. Aan de Brink is hij ook opgegroeid en heeft hij al de jaren van zijn leven gewoond. Het was het derde en jongste kind van de familie, de enige zoon. In 1974 trouwde hij met Anda Horlings-Kamp, met wie hij negenendertig jaar getrouwd is geweest. Ze werden de trotse ouders van twee zoons: Bertil en Jos. Samen met Anda nam Henk het pompstation en het garage- en taxibedrijf van zijn vader over, een bedrijf dat niet alleen overdag zijn inzet vergde, maar ook vaak ’s avonds en ’s nachts en in het weekend. Binnen het grote spectrum aan werkzaamheden in het bedrijf lag zijn passie vooral bij de in- en verkoop van tweedehands auto’s. Daarnaast lag zijn hart bij de motorsport. Henk had thuis een Ducati staan en was ook lid van de Ducati Club Nederland. Hij vond het prachtig, evenementen als de TT van Assen te bezoeken of trektochten te ondernemen met de MC’80 uit Ruinen. Een andere passie van Henk was het zingen bij De Geuzingers uit Ruinen. Elke vrijdagavond bezocht hij trouw de repetities van dit koor, en op de donderdagavonden ging hij biljarten. Een moeilijke tijd brak voor Henk aan toen zijn vrouw Anda ziek werd en in 2014 – ook op de dinsdag na Pasen! - overleed. In augustus 2016 werd hij zelf ziek. Twee jaar vocht hij dapper voor zijn gezondheid, maar uiteindelijk moest hij zichzelf en zijn leven toch uit handen geven. In een volle Mariakerk stonden wij tijdens de afscheidsdienst stil bij woorden van de bijbelse filosoof Prediker. Hij roept ons mensen allereerst op, in alle vergankelijkheid van het leven te blijven genieten van alle goede dingen des levens, zo lang dat maar mogelijk is. Daarnaast verkondigt hij ons dat God, de Schepper van ons bestaan, ook betrokken blijft op wie van ons mensen heen is gegaan. God “haalt wat voorbij is altijd weer terug.” (Pred. 3: 15) Moge de Schepper en Herschepper van ons leven in de komende tijd Bertil & Rolien, met Ine en Aniek, en Jos & Jessica, met Hugo en Emma, en de zussen van Henk, met de verdere familie, nabij zijn met zijn troost en kracht en zegen.

“Zoek de kleine dingen die in het leven vreugde en voldoening geven.”
Confucius

Redactie Om de Ruiner Toren
~~~~~~~~~~~~~~~~
April 2017        Jaargang 34, nr. 4
Eerstvolgende nummer:  mei 2017
KOPIJ KERKNIEUWS 
Kopij voot het volgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag21 april 2017, via info@pkn-ruinen.nl

Een weekend op Hiddensee
Twee weken geleden, in het weekend van 19 maart bracht een achttal Ruiners een bezoek aan het Oostzee-eiland Hiddensee. In een ochtenddienst in de “Inselkirche” werd op een mooie, plechtige, ceremoniële wijze gestalte gegeven aan de afronding van het officiële partner-contact dat wij in Ruinen als kerk achtentwintig jaar met Hiddensee onderhielden.

Als “afscheidscadeau” overhandigden wij hen een grote “Kei van Ruinen”, waarmee wij onze dank kenbaar maakten voor het fijne contact dat wij al de jaren met hen hebben mogen hebben. Daarnaast gaven wij zakjes zaad met “Vergeet Mij Nietjes” cadeau. De Hiddensee-ers overhandigeden ons als cadeau een “boom vol van toekomst”: een boom die nog kan groeien en in de toekomst vele vruchten kan brengen! Ook al loopt het officiële contact dan ten einde, er is en blijft veel, bijvoorbeeld aan herinneringen, maar ook aan vele dierbare persoonlijke contacten die nog lang zullen blijven bestaan en wie weet weer opnieuw uit kunnen groeien tot iets groots. Misschien dat over enige tijd ook een delegatie uit Hiddensee naar Ruinen komt, om in de Mariakerk officieel afscheid te nemen en de contacten op frisse en andere wijze nieuw vorm te geven. Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

Bij de diensten
De Stille Week voor Pasen
Met zondag Palmpasen, dit jaar op zondag 9 april, begint de Stille Week van Pasen. Een week met een aantal extra kerkvieringen. Tijdens deze vieringen staan wij stil bij de laatste week die de aardse Christus tweeduizend jaar geleden heeft ondergaan. Door stil te staan bij diens gang naar het kruis, ondergaan wij wat hier aan de orde is, op zachte liturgisch-rituele wijze ook zelf. Samen met hem ondergaan wij de uiterste diepten van het leven, tot op Golgotha, enherbeleven wij samen met hem ook al vast stukjes van zijn mooiste opstandings- en overwinningsmomenten, met Pasen. Onderweg ondervinden wij de gemeenschap met elkaar, bij het vieren van de gemeenschap van brood & wijn op Witte Donderdag en bij het uitdelen van lichtjes van Nieuw Leven op Stille Zaterdag.
Wees welkom in de Mariakerk in de week voor Pasen, en met Pasen zelf! Hier al vast een overzicht van de vieringen in de komende maand. Wij beginnen met een compact overzicht van de week voor Pasen:

Zondag 9 april – 10.00 uur - Mariakerk
Palmzondag. Wij beginnen aan de Stille Week voor Pasen. Gastvoorganger is onze dorpsgenote ds. Sienny Wiersma-Smelt.
Woensdag 12 april – 18.30 uur – ’t Neie Punt
Wij vieren het heilig Avondmaal met elkaar, in de grote zaal van ’t Neie Punt.
Witte Donderdag 13 april – 19.30 uur - Mariakerk
Wij vieren het heilig Avondmaal met elkaar, in de Mariakerk, zittend in een grote kring, zoals Jezus dat vroeger met zijn leerlingen ook heeft gedaan.
Goede Vrijdag 14 april – 19.30 uur – Mariakerk
Wij lezen het lijdensverhaal van Christus volgens het evangelie naar Matteüs, gevolgd door het Beklaag Gods, een tekst uit de oud-kerkelijke traditie die de rouw van God om de dood van zijn Zoon verbeeldt. De dienst eindigt abrupt, in de volkomen leegte van de dood. Met medewerking van het kerkkoor.
Stille Zaterdag 15 april – 21.30 uur - Mariakerk
Wij trekken in een “nachtdienst” vanuit de donkere leegte van de dood, heen naar het nieuwe Licht van de opstanding. Wij verwelkomen de nieuwe Paaskaars in onze kerk en delen haar licht aan elkaar uit. En wie wil kan doen aan de rituele vernieuwing van de eigen doop. Welkom!
Zondag 16 april: Eerste Paasdag – 10.00 uur - Mariakerk
Op Paasochtend proclameren wij de overwinning van Christus op de dood en zonnen wij ons in het licht en de vreugde van Nieuw Leven! Het kerkkoor gaat ons daarbij voor in de lofzang.

Zondag 23 april – 10.00 uur - Mariakerk
Hoe wordt de opstanding van Pasen werkelijkheid ook in ons leven? We lezen het verhaal van de “ongelovige” (zegt de traditie, maar laten we liever zeggen), de “sceptische” Thomas, zoals het staat in Joh. 20: 19-31.

Zondag 30 april – 10.00 uur – Mariakerk
Iets afwijkend van het leesrooster lezen wij vanmorgen Johannes 21: 1-14, over de derde verschijning van Jezus als de Opgestane aan zijn leerlingen. Wij kunnen er veel van leren, welkom!

Zondag 7 mei – 10.00 uur - Mariakerk
Een bijzondere dienst. Want de samenzang wordt deze keer niet begeleid door het orgel, maar door een heus “Posaunenchor” uit het naburige buitenland, een dertigtal musici met koperblaasinstrumenten uit het het Duitse Nordhorn! De muziek en samenzang is vast ook op de Brink nog te horen, welkom! “De Heer is mijn herder!” is het thema van de dienst.

Dienst doen in Irak?!
Kom ook naar de Open Gespreksavond op Maandag 10 april
Op dit moment doen militairen uit Nederland dienst in Irak. In de buurt van Mosul ondersteunen ze Iraakse en Koerdische gevechtstroepen die het opnemen tegen IS(IS), met training en advies. Onze dorpsgenoot Wiebe Arts, humanistisch geestelijk verzorger onder militairen, is net terug van een maandenlang verblijf in Irak. Op maandagavond 10 april is hij te gast bij onze Gespreksgroep die elke tweede maandag van de maand bij elkaar komt in De Bron, Kloosterstraat 4. De avond begint om 20.00 uur en staat open voor iedereen. Wiebe Arts zal iets vertellen over zijn werkzaamheden als geestelijk verzorger, maar ook uitleggen hoe de situatie daar in Irak op dit moment is en welke rol religies bij alles spelen. Hartelijk welkom! De avond is gratis, voor de koffie wordt een vergoeding gevraagd!

In Memoriam: Hendrik Strijker
*16 december 1923 † 02 februari 2017
Op donderdag 2 februari overleed Hendrik Strijker, in de leeftijd van drieënnegentig jaar. Hendrik Strijker werd in 1923 in Ruinen geboren en heeft er heel zijn leven gewoond. Bij de locaties waar hij heeft gewoond, hoorden onder andere het Pasmanshuus (dat toen nog niet zo heette) en het adres op de Harm Smeengestraat waar tegenwoordig Visio is gevestigd.
In 1951 trouwde hij met Arendje Benning met wie hij bijna tweeënzestig jaar getrouwd is geweest. Zij werden de trotse ouders van vier jongens: Henk, Klaas, Bert en Roel.
Het grootste gedeelte van zijn leven woonde hij samen met zijn vrouw en kinderen op de boerderij “aan de Broekens”, net buiten het dorp.
Zwaar werd zijn leven beproefd toen hij moest meemaken dat in 1973 zijn zoon Klaas verongelukte, vlak bij huis, nog maar negentien jaar oud. Twintig jaar later verongelukte zijn andere zoon Roel. En bijna vier jaar geleden zijn vrouw Arendje, ook bij een verkeersongeluk. Hendrik Strijker was er de mens niet na om het er veel over te hebben. Hij wilde niemand met zijn aanvechting lastig vallen. Alle zeilen bijzettend, pakte hij liever in zijn eentje telkens het leven weer op. Hij vond daarbij troost in het drukke werkzame leven op zijn boerderij en tijdens het fietsen en toeren in de auto met zijn vrouw Arendje door de mooie, weidse, Drentse natuur. Ook de intense aandacht die hij van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen kreeg, deden hem goed. Ze hielpen hem weer te levenen van het leven te genieten.
In de afscheidsdienst van maandag 6 februari stonden wij stil bij het beeld van het zaad, dat de apostel Paulus gebruikt. Het menselijk lot is als het zaad in de natuur. Wij mensen zijn eindig, gaan sterven en worden in de aarde gelegd. Maar niet anders dan met de bedoeling om vervolgens ook weer nieuw op te mogen komen en verder te mogen leven, mooier en grootser dan ooit tevoren, in een ander, nieuw bestaan.

In Memoriam: Johanna Draijer-Kuijer
* 31 augustus 1914 † 11 februari 2017
Op zaterdag 11 februari overleed Johanna Draijer-Kuijer, op de gezegende leeftijd van honderdentwee jaar. Anna Kuijer werd in 1914 in Ambt Ommen geboren, als oudste in een gezin met zes kinderen. De eerste helft van haar leven ging zij ongetrouwd door het leven. “Het is er gewoon nooit van gekomen”, zei ze, als je haar hiernaar vroeg. Ze voerde een actief leven, voelde zich thuis verbonden met haar ouders, en nam ook graag deel aan het verenigingsleven. Op achtenveertig-jarige leeftijd, in 1963, sloeg de vonk alsnog over en trouwde ze met Jacob Draijer. Ze hadden het fijn samen. Bijna vijfenveertig jaar zijn ze met elkaar getrouwd geweest.
Anna Draijer was een opgewekte, blijmoedige vrouw die ook van de kleine dingen des leven kon genieten. Ze hield veel van bloemen en van de natuur, en van de toewijding die je als mensen voor elkaar kunt hebben. Tot aan het einde van haar leven bleef ze belangstelling houden voor iedereen en genoot ze zeer van de bezoeken die ze kreeg.
Een groot deel van haar leven heeft Anna Draijer gewoond in Dedemsvaart (nog met haar ouders) en in Rheezerveen en Ommen (samen met haar man). Drie jaar geleden kwam ze in woonzorglocatie “De Berkenhof” in Ansen te wonen. Zij kon er goed wennen, was erg dankbaar voor de hartverwarmende hulp die ze er ontving van het personeel en de vrijwilligers, en voor de steun die zij ook al eerder, in al de jaren had mogen ervaren van haar familie, de neven en nichten. Op zaterdag 11 februari j.l. overleed ze. Enkele dagen later, op donderdag 16 februari, hielden wij in het Hervormd Centrum in Ommen een Dankdienst voor haar leven en vertrouwden wij haar bestaan en sterven toe aan haar Schepper, met woorden van Psalm 23: “De Heer is mijn Herder,” en Psalm 121: ”De Here zal je uitgaan en je ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.”

Op 12 februari 2017 is overleden Harmina Strijker-Bork, sinds 16 september 1986 weduwe van Roelof Strijker. Zij werd geboren in Pesse en woonde aan de Mr.Harm Smeengestraat, de Schapenstreek, de Esweg en ’t Neie Punt waar ze op 89 jarige leeftijd is overleden.
We wensen de familie kracht en sterkte toe voor de tijd die komt.

Gerda van den Berg-Vos
*14 mei 1923 † 22 februari 2017
Op woensdag 22 februari overleed Gerda van den Berg-Vos, op de leeftijd van drieënnegentig jaar. Gerda van den Berg werd als Gerda Vos in Sassenheim in Zuid-Holland geboren, als jongste dochter in een gezellig groot gezin met dertien kinderen. Vervolgens heeft zij gedurende haar leven in tal van plaatsen in het land gewoond, waaronder Vijfhuizen (bij de Haarlemmermeer), Ketelhaven, Best (bij Eindhoven), Noordwijkerhout en Noordwijk. Bijna zestig jaar is zij getrouwd geweest met Pieter van den Berg. Ze werden de ouders van drie kinderen: Pauline, Dineke (die vroeg overleed) en Cees. Kort na het overlijden van haar man, kwam zij, iets meer dan tien jaar geleden, bij ons in Ruinen te wonen. Zij kon er, ook als tachtigjarige, goed wennen, knoopte tal van nieuwe contacten aan, en onderhield vele oude. Qua karakter was Gerda van den Berg een blijmoedige vrouw met pit en humor die het grootste deel van haar leven heeft gewijd aan haar liefde en zorg voor de mensen om zich heen. Op tal van manieren heeft ze zich altijd gedurende haar leven, binnen en buiten de kerk, als vrijwilliger ingezet voor een ander. Ook maakte zij, waar zij ook woonde, altijd met veel plezier deel uit van het kerkkoor. Ze genoot van de melodieën en teksten die ze zong. Dat zij, als vrouw die makkelijk contacten legde, met haar vriendelijkheid en opgewektheid altijd veel over had voor een ander, werd in de loop van de jaren tot een echt “handelsmerk” van haar. Het maakte haar tot de unieke vrouw die zij is geweest, die velen dierbaar is geworden.
Op maandag 27 februari legden wij haar leven terug in de handen van haar Schepper, met woorden van Psalm 23: “De Heer is mijn herder”, en Openbaring 21: “Zie ik maak alles nieuw”.

In Memoriam Dina Luten-Brinkman
* 5 maart 1931 † 1 maart 2017
Zij is geboren in Vinkenbuurt, een kleine gemeenschap onder de rook van Ommen. Zij groeide er op in de rust en de vrije natuur. Ze bleef haar hele leven een natuurmens. Op school kon ze goed meekomen, maar daarna moest ze thuis helpen op de boerderij en na haar huwelijk met Aaldert Luten zette ze zich samen met hem in voor hun boerenbedrijf aan de Fluitenbergseweg. Het was hard werken, maar ze deed al het werk dat gedaan moest worden. Ondertussen werden er vier kinderen geboren: Albert, Dirkje, Jan en Arie.
Door de mechanisering maakte ze grote veranderingen mee, maar toen de tijd van de melktank aanbrak en er grote investeringen moesten worden gedaan om de boerderij rendabel voort te zetten, besloten ze te stoppen met het boerenleven.
Ze verhuisden naar de Bouwschoppenkamp in Ruinen, toen naar Hoogeveen en daarna keerden ze terug naar Ruinen naar de Zwederaweg, waar Aaldert in 2004 overleed.
Hoewel ze het heerlijk vond om in de tuin te werken, werd deze toch te groot voor haar, daarom ging ze kleiner wonen en koos ze voor het huis aan de Torenakker nr.11.
Na enkele jaren ging ze samenwonen met Hiltjo de Groot en bloeide er een nieuwe liefde in hun beider leven.
Ze mocht graag een kaartspelletje spelen, was jarenlang lid van de Zusterkring.
Ze was zorgzaam, creatief, proper en schoon. Ze was bescheiden en zachtmoedig, maar wel vastberaden en sterk.
De laatste jaren waren zwaar. Uiteindelijk moest ze haar leven loslaten.Met al haar levenslust en wilskracht heeft ze deze strijd niet kunnen winnen. Op 1 maart 2017 is ze ingeslapen en van ons heengegaan. De afscheidsdienst was op 6 maart in De Bron, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de begraafplaats in Ruinen.
We houden haar in dierbare herinnering en wensen de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en Hiltjo steun en nabijheid toe van God en mensen om dit verlies een plaats te geven in hun hart. ds.G.Wiersma-Smelt

In Memoriam Jentje Schiphorst
*19 september 1929 † 10 maart 2017
Op vrijdag 10 maart overleed Jentje Schiphorst, op de leeftijd van zevenentachtig jaar. Jentje Schiphorst werd in 1929 in Ruinen geboren, op het adres Bos 5. Hier groeide ze ook op en verzorgde ze als volwassene, samen met haar zus Annigje, vele jaren de ouderlijke boerderij. Na het overlijden van haar ouders en zus woonde ze jarenlang aan de Esweg. Uiteindelijk kwam zij in een van de woningen aan de Jan Wierengaweg, rondom ’t Neie Punt te wonen.
Jent Schiphorst is in haar leven altijd een actieve vrouw geweest en gebleven. Naast op de boerderij van haar ouders en de vele “werkhuizen” die ze na afronding van haar schooltijd verzorgde, werd zij al vroeg actief lid van het zangkoor Kunst naar Kracht. Ze is er ook voorzitster van geweest! De meeste mensen van Ruinen kenden haar als leidster van de Zondagsschool. Tientallen jaren heeft zij dit kerkelijke dienstwerk verricht. Hele generaties Ruiners hebben van haar les genoten.
Jent Schiphorst is nooit getrouwd geweest, maar eenzaam hoefde ze zich niet te voelen. Tot op hoge leeftijd onderhield zij tal van contacten in heel Ruinen en omgeving. Ze leefde zeer mee met het wel-en-wee van anderen en was ook een trouwe kerkganger. In haar verliezen wij een bijzonder mens die heel veel voor Ruinen en voor ons als kerk heeft betekend.
Op woensdag 15 maart j.l. vertrouwden wij haar leven en sterven toe aan haar goddelijke Schepper, in een dankdienst-voor-haar-leven in de Mariakerk aan de Brink te Ruinen. We lazen haar lievelingspsalm, Psalm 23, en de woorden die bij dit psalmlied horen: “De Heer is mijn Herder, mijn ontbreekt niets … Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, en ik zal verblijven in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.”

Zondagsschool: Op 10 maart 2017 is Jent Schiphorst overleden.
Ze heeft 50 jaar de zondagsschool geleid en is altijd zeer betrokken gebleven bij het zondagsschoolwerk.
Met bijzondere diensten, zoals de oogstdienst, het kerstfeest en het paasontbijt was ze bijna tot het laatst toe aanwezig.
Haar passie was zingen, veel mensen in Ruinen zullen onderstaand lied van haar geleerd hebben:

Kind'ren van één Vader,
Reikt elkaar de hand,
Waar wij mogen wonen,
In wat stad of land,
Hoe wij mogen spreken
In wat tong of taal
Kind'ren van één Vader
Zijn wij allemaal.

De zondagsschoolleiding

In Memoriam Roelof Dekker
* 24 november 1931 † 14 maart 2017
Roelof is geboren op de boerderij in Echten en was de zoon van Hilbert Dekker en Hendrikje Boverhof. Het gezin telde zeven kinderen: drie jongens en vier meisjes. Hij groeide op in de vrije natuur rondom de boerderij.
Na de lagere school ging hij eerst naar de lagere landbouwschool in Zuidwolde en daarna naar de landbouw winterschool in Meppel. Hij werkte mee thuis op de boerderij en met veel plezier hielp hij ook anderen met het boerenwerk. Hij had belangstelling voor trekkers en machines en volgde daarvoor ook cursussen in de landbouwmechanisatie.
In de militaire dienst bouwde hij hechte vriendschappen op die altijd bleven bestaan. En tijdens de watersnoodramp in Zeeland werd hij ingezet bij het stapelen van zandzakken en het redden van mensen, wat een zeer bijzondere ervaring was.
In 1955 trouwde hij met Femmie Luning. Er werden zes kinderen geboren: Ginie, Bert, Evert, Henk, Jan en Femmie. Na verschillende verhuizingen werd Oldenhave nr.12 het woonadres.Hij was zorgzaam en zeer betrokken bij het wel en wee van zijn kinderen en later ook van zijn kleinkinderen. Hij leerde hen: je moet positief in de samenleving staan, samenwerken met anderen, maar ook weerbaar en zelfredzaam zijn.Hij was boer in hart en nieren en volgde nauwkeurig de ontwikkelingen in het boerenbedrijf. Ook in het maatschappelijk en kerkelijk leven leverde hij zijn aandeel.
De laatste jaren legde hij zich vooral toe op de moestuin. Hij was een natuurmens. Zijn grote liefde voor de natuur bracht hij over op de kinderen en de kleinkinderen. Hij had oog voor de wonderen die in de natuur gebeurden en die schreef hij op in zijn notitieboekje en zijn agenda. Ook noteerde hij daarin zaken over de boerderij, de tuin en de familiegebeurtenissen. Hij was een man van dingen vastleggen.
Hij was een markant mens, soms eerst even afstand nemen, maar dan toch vriendelijk en belangstellend, soms hard voor zichzelf en anderen, maar hij had een groot hart van goud.
Heel onverwacht is hij van ons heengegaan. Tijdens de revalidatieperiode in Reggersoord is hij overleden.
Met velen hebben wij afscheid van hem genomen in crematorium ‘Reestborgh’ in Meppel.
Femmie, de kinderen en de kleinkinderen zullen hem zeer missen. We wensen hen troost en steun toe van God en mensen om het verdriet een plaats te geven in hun leven.
ds.G.Wiersma-Smelt

In Memoriam Helena Alida Theodora Christina Meinesz-Gastelaars
*17 juli 1926 †20 maart 2017
Op maandag 20 maart overleed Helena Alida Theodora Christina Meinesz-Gastelaars, op de leeftijd van negentig jaar. Lenie Meinesz werd in 1926 als Helena Alida Theodora Christina Gastelaars in Nederland geboren. Op haar twaalfde overleed haar vader. Haar moeder, haar broer en zij verhuisden naar Indië, waar zij twee jaar lang een gelukkige kinder- en jeugdtijd heeft gekend. In 1940 kwam het gezin weer terug naar Nederland, net op het moment dat Rotterdam werd gebombardeerd, waar haar moeder ging hertrouwen. Na de oorlog vond Lenie Gastelaars werk in het chique luxe Hotel Des Indes in Den Haag. Daar leerde ze Wim van Gogh kennen met wie ze trouwde en samen eerst een slagerij in Haarlem overnam, daarna, toen dit geen succes bleek te zijn, in Oosterbeek in een hotel van familie werk vond, en uiteindelijk een broodjeszaak in Den Haag opende. Zij werden de ouders van dochter Leny. Na het overlijden van Wim van Gogh werd Hans Meinesz uit Den Haag haar levenspartner. Achtendertig jaar zijn zij met elkaar getrouwd geweest, lief en leed delende. In het jaar 2000 kwamen Hans en zij in Echten te wonen, aan de Oshaarseweg, samen met dochter Leny en schoonzoon Jan. Hier heeft Lenie Meinesz nog een aantal gelukkige jaren gekend, alhoewel het overlijden van haar dochter Leny in 2004 en het overlijden van haar man Hans in 2010, het leven er niet makkelijker op maakte. Maar als geen ander had zij inmiddels in het leven geleerd, boven elke situatie waarin ze leefde, uit te stijgen, zich altijd iets van eigenwaarde te bewaren en moedig toch weer de toekomst tegemoet te treden. Zij probeerde de gouden momenten in haar leven vast te pakken en volop te genieten van de vele kleine mooie dingen van alledag. In de afscheidsdienst op zaterdag 25 maart legden wij haar leven terug in de handen van haar hemelse Schepper en Herschepper, met woorden uit het Bijbelboek Prediker: “Geniet op alle dagen van je leven…, (want) het bestaan is leeg en vluchtig… Doe wat je hand te doen vindt, doe het met volle inzet, want er zijn geen daden… meer in het dodenrijk.” (hoofstuk 9) Zo legden wij een verband tussen haar manier van leven en het Bijbelse boodschap, voor het leven van alledag.

KERKRENTMEESTERS
Kerkbalans 2017: Tot nu toe zijn de toezeggingen voor de Kerkbalans 2017 € 60.000,= dat is helaas minder dan het vorige jaar maar toch zijn wij tevreden dat wij dit bedrag kunnen verwachten.

ZUSTERKRING
Op maandag 24 april sluiten we het seizoen officieel af met een cabaretmiddag in De Bron. Aanvang 14.00 uur.

TEN SLOTTE
“Zoek geen grote woorden als een klein gebaar volstaat.”
Paul Arden

Redactie Om de Ruiner Toren
nlafarenderutryi