Om de Ruiner Toren (Kerknieuws Protestantse Gemeente Ruinen)

Predikant: Ds. G. Naber, tel. 0522-471543
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur in de Bron
E-mail: gnaber2@ziggo.nl  / gnaber@hetnet.nl
Scriba: mevr. C.J. Stekelenburg - Poot, Anserweg 7, tel. 0522-470204
Koster: tel. 06 -51508695
Diaconie: Hulp/ informatielijn tel. 06-20425585 / email: margriet.middelbrink@gmail.com
Website: http://www.pkn-ruinen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/PknRuinenMariakerk.nl
E-mail: info@pkn-ruinen.nl

Jaargang 36, nr. 6             3 juli 2019
Eerstvolgende nummer: 28 augustus 2019

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner
Toren graag inleveren vóór vrijdag 16 augustus 2019 bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
“hij geeft mij nieuwe kracht”, staat er in Psalm 23, vers 3a, in de letterlijke vertaling. “Mijn levensadem voert Hij in mij terug.”
Wat er verder nog in Psalm 23 staat, hoort bij de overbekende overtuigingen van ons christelijk geloof: God leidt, als een herder, ons mensen, zijn schapen, in het geloof zachtkens naar stille wateren en naar grazige weiden toe. Hij zorgt goed voor ons, zo goed dat wij mensen helemaal in de watten gelegd worden en daardoor eens heerlijk bij kunnen komen van alles.

Je zou het ook zo kunnen zeggen: bij God is het vaak zo alsof wij met vakántie gaan!“Hij verkwikt mijn ziel!”, zei de oude NBG-vertaling van Psalm 23 nog in vers 3. De nieuwe NBG vertaling heeft er van gemaakt: “Hij geeft mij nieuwe kracht”.
Maar letterlijk staat er in het oorspronkelijke Hebreeuws wat ik boven al zei: “Hij voert mijn lévensadem weer terug in mij.” En met die ‘levensadem’ wordt dan bedoeld: mijn diepste innerlijk, alles wat ik zélf ben, mijn ziel (inderdaad). Hij voert mijn ziel, mijn diepste Ik weer terug in mij.
Het is hier in Psalm 23, alsof de dichter zich zelf daarvoor even helemaal is kwijtgeraakt! Dat kan! Veel vakantiegangers krijgen na twee of drie dagen een inzinking. Ze voelen zich verloren tussen al de pleziermakers om zich heen. Zij zijn zichzelf eventjes kwijt, ze kennen zichzelf niet meer terug.

Ze dachten: als ik eenmaal vakantie heb, zal ik weer opleven. Maar ze leven niet óp, integendeel: hun leven stort néér. Toen ze nog dagelijks werkten, was hen in de drukte van alledag helemaal niet opgevallen dat hun ziel, hun diepste Ik, al lang van hen geweken en vertrokken was. Met vakantie kijken ze dan opeens weer eens goed in de spiegel en vragen zich af: ben ík dat? Ze komen met vakantie in een soort leegte terecht, en in die leegte dringt het tot hen door: ik ben mezelf helemaal kwijtgeraakt! Mijn ziel is helemaal zoek! En een of ander heimwee begint aan hen te knagen.Daarom kunnen mannen, die na een drukke dag werken altijd vluchtig, maar hartelijk hun vrouw en kinderen een zoen geven, in de vakantie ineens prikkelbaar en best driftig worden, tegenover dezelfde vrouw en kinderen. Menige zonnige vakantie wordt door ruzie bedorven.

Velen hebben achteraf niet te maken gehad met regenbuien, maar met driftbuien. Want wat kan een mens soms geprikkeld reageren, wanneer hij zonder z’n werk als bliksemafleider, in de rust van de vakantie opeens weer geconfronteerd wordt met zichzelf, of beter gezegd: met het feit dat hij allang zichzelf niet meer is! Aan die prikkelbaarheid is dan niets te doen. Een reis naar vakantieland Frankrijk voert onze ziel niet automatische weer in onszelf terug.

Maar dan lezen we opeens gelukkig in Psalm 23, dat de Eeuwige je wel kan helpen, je ziel weer te hervinden!!
Het kan een mens goed doen, in de vakantietijd niet alleen maar de gezelligheid van de strandtenten op te zoeken, maar daarnaast ook de rustige sfeer van de kerken of de stilte in de ongerepte natuur. Stel je eens voor, wat een opleving dat is, als jouw Schepper zich dan weer opnieuw met jou bemoeit, door jou in die stilte van de heilige ruimten van de kerken of de natuur tegemoet te treden met zijn zachte, nauwelijks merkbare Aanwezigheid, met een Ademtocht die in de stilte langs je heen strijkt en je ‘rillingen’ bezorgt en zo je ziel, je diepste Ik, weer in jou terugvoert - want je wilt er wel op ingaan en op antwoorden!! Dat is nog eens échte “Re-Creatie”!!

Want pas dan voel je je (wat het woord “recreatie” ook letterlijk betekent): “her-schapen”, wil zeggen: als nieuw geboren! Aan rustige wateren van Psalm 23, in de kerken, of in de stille natuur, haal je diep adem, en goh, opeens merk je: het ontbreekt me aan niets, werkelijk niet! Integendeel!
Iedereen een fijne vakantietijd toegewenst, met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
Ik ben thuis aan het opruimen geslagen, maar hoe moeilijk is dat! Elk jaar koop ik er wel een meter boeken bij, maar oude boeken wegdoen om daar ruimte voor vrij te maken, breekt mijn hart. Een boek dat ik heb gelezen, voelt als een relatie die ik met iemand ben aangegaan. Zo’n boek wordt je dierbaar. Daar krijg ik een geschiedenis mee. Een gelezen boek laat je dan toch niet zomaar ‘gaan’?!

Hetzelfde geldt voor interessante tijdschriftartikelen die ik ooit eens uitscheurde, of spontaan opgeschreven krabbels, uitspraken ergens opgedaan om er nog eens iets mee te doen, in een preek bijvoorbeeld. Ach, wat kan ik er toch moeilijk afstand van doen! Iedereen zou zich in het leven meer moeten oefenen in ‘loslaten’, zeggen vele spirituele leiders, van welke geloven ze ook zijn. Tja, ik zal er dus nog eens over nadenken.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

BIJ DE DIENSTEN
Bij de diensten, hierbij een overzicht van de diensten van de komende twee zomermaanden:

Zaterdag 6 juli – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in de bovenzaal van ’t Neie Punt voor alle omwonenden, ds. G. Wiersma-Smelt gaat voor.

Zondag 7 juli – 10.00 uur - Mariakerk
Gastpredikant ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor.

Zondag 14 juli – 10.00 uur – Mariakerk – met aansluitend: de Gemeentelunch
We lezen het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het verhaal, zo zei eens iemand, dat van het neerknielen voor God en het neerknielen bij een behoeftig medemens meer één geheel wil maken (Lucas 10: 25-37). De eigen predikant ds. G. Naber gaat in de dienst voor. – Na de dienst houden wij onze jaarlijkse Gemeentelunch, heel gezellig bij (hopelijk) goed weer, in de tuin van de pastorie! Hartelijk welkom, wie je ook bent: kerklid, dorpsgenoot of vakantieganger!

Zondag 21 juli – 10.00 uur - Mariakerk
We laten ons inspireren door de woorden van gastpredikant ds. H. Procee uit Vledder

Zondag 28 juli – 10.00 uur - Mariakerk
We lezen in de dienst Lucas 11: 1-13 waar Jezus de mooie woorden zegt: “Vraag (God) en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.” Voorganger is ds. G. Naber.

Zondag 4 augustus – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger mw. J. Doeven uit IJhorst gaat in de dienst voor.

Zondag 11 augustus – 10.00 uur – Mariakerk
Jezus zegt in het tekstgedeelte van deze zondag (Lucas 12: 32-40): “Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend!” We hebben het in de dienst over het thema: ons leven “scherp en attent” houden en over “op de uitkijk” staan! Voorganger is ds. G. Naber

Zondag 18 augustus – 10.00 uur - Mariakerk
Gastpredikant drs. B. Wiegman uit Assen gaat in de dienst voor.

Zaterdag 24 augustus – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in de bovenzaal van ’t Neie Punt, voor alle omwonenden.ds. G. Wiersma-Smelt gaat voor.

Zondag 25 augustus – 10.00 uur – Bastogne Ansen
Op zondagochtend 25 augustus blijft de Mariakerk dicht, want wij trekken met z’n allen toe naar het dorpshuis Bastogne in Ansen (Dwingelerweg 2a), om daar op een frisse, leuke manier onze jaarlijkse Zomerochtenddienst te vieren. Meer informatie leest u in de week voor de dienst in de kranten. Neem gerust contact op met Bert van Zanten (06-34183752), mocht u vervoer van de kerk nodig hebben om in Ansen te kunnen komen.

Kom ook naar de “Gemeente-lunch” Zondag 14 juli 2019
in de tuin van de Pastorie bij de Mariakerk
Aanvang: 11.30 uur na de ochtenddienst

Op zondag 14 juli houden wij in de tuin van de pastorie onze jaarlijkse “Gemeente-lunch”. Schuif er ook gezellig bij aan! De formule is vrij eenvoudig: iedereen neemt iets mee om te eten en samen hebben we vast meer dan genoeg.
Als je van te voren ook even aangeeft wat je meebrengt (via de email-adressen Bert@plaggenhut.nl of gnaber@hetnet.nl of telefonisch via de nummers o6-34183752 of 0522-471543), dan weet de organisatie wat eventueel nog ontbreekt en gaat dat zelf aanvullen. Uiteraard ben je ook hartelijk welkom, als je niets meeneemt, de ervaring leert dat er altijd meer dan genoeg is voor iedereen! Heel hartelijk welkom, iedereen! Er wordt gezorgd voor voldoende zitgelegenheid en ook de kinderen zullen zich vast wel vermaken in de tuin. Mocht je wat je meeneemt, voor de kerkdienst graag al willen afgeven in De Bron, dan kan dat ook.

In Memoriam Hendrik Prent
* 15 augustus 1935 † 31 mei 2019
Hij werd geboren in de boerderij aan de Zegeringen in Echten en was de oudste zoon van Jan Prent en Catharina Jonker. Na hem kwam zijn broer Willem. Hij groeide op in Echten en na de lagere school wilde hij naar de bakkersschool, maar hij moest thuis helpen op de boerderij, daarbij ging hij wel naar de Mulo in Hoogeveen.Hij had veel vrienden, haalde zijn motorrijbewijs en maakte tijd voor uitgaan en dansen.
Op een van de dansavonden ontmoette hij Roelie Dunning met wie hij in 1961 trouwde. Na hun huwelijk kochten ze een boerderij aan de Echtenseweg 27.
Er moest veel verbouwd worden en daarom richtten ze een kippenschuur in om er te wonen.Hendrik zei wel eens: we begonnen met niks. Maar dat veranderde sterk in de loop der jaren.Enkele jaren later werd het voorhuis afgebroken en nieuw opgebouwd.In 1964 werd Femmie geboren en in 1971 Carina. Hendrik en Roelie runden samen de boerderij en gingen hard vooruit.
Daarbij werkte Hendrik ook in het bos. Met zijn blauwe Ford trekker sleepte hij de gekapte bomen weg.

Een grote hobby van hem was toneelspelen. Hij was lid van het jeugdtoneel De Heidebloem en later speelde hij bij Nut en Genoegen, het toneel voor getrouwden. Toen Femmie en Carina gingen toneelspelen bij De Heidebloem, werd hij daar regisseur, want hij was graag bij de jeugd en genoot van hun mooie verhalen.

Hij hield van biljarten… kruisjassen… was lid van de soos en speelde er koersbal. Later in Ruinen zette hij dit alles voort en werd hij ook vrijwilliger in het Pasmans-huus.In Echten was hij de wandelgids van het dorp. Hij volgde er een cursus voor om bevoegd te zijn als dorpsgids. De rondwandelingen begonnen bij het Huus met de Belle en liepen vervolgens langs de historie van Echten. Het was een rondwandeling van zo’n 5 km.

Hij hield er pas mee op toen hij 80 jaar werd.
Hij heeft een werkzaam leven gehad, was behulpzaam en belangstellend naar anderen toe. Een gulle gever, die wel wat kon missen voor zijn medemens. Hoe meer gezelligheid hij om zich heen had hoe fijner hij dat vond. Hij was streng, maar rechtvaardig, had ook duidelijk een eigen mening. Hij was best ijdel, wilde er altijd goed uitzien en netjes gekleed zijn.Hij hield van zijn kinderen en kleinkinderen, was ook trots op hen. Samen met Roelie waren zij de oppasopa en oma en hij bleef daarna zeer betrokken bij hun schoolprestaties en hun verdere leven.

In december 2013 kocht hij het appartement aan de Esweg 77 in Nijenstede, vanwege de gezondheid van Roelie. Er waren wel mooie momenten, maar het was eigenlijk zijn plek niet, het was er te rustig voor hem. Na het overlijden van Roelie in 2016 begon hij te sukkelen.

Dat kon hij moeilijk accepteren, maar hij had toch de kracht om het leven zo goed mogelijk door te zetten. Vanaf eind vorig jaar ging hij het ziekenhuis en Weidesteyn in en uit. De laatse zeven weken was hij thuis met thuiszorg en veel hulp van Femmie en Carina.
Op 31 mei 2019 is zijn levenslichtje uitgegaan, en is hij in alle rust overleden.Met velen hebben wij op 6 juni 2019 afscheid van hem genomen in de herdenkingsdienst in De Molenhoeve in Echten, waarna de crematie in ‘Reestborgh’ in Meppel heeft plaatsgevonden.
Wij wensen Femmie en Geert, Carina en Albert en de kleinkinderen Rosalie, Jordy en Björn veel sterkte toe om het gemis van vader en opa te verwerken, mogen zij steun en troost ervaren van God en mensen.
ds. G.Wiersma-Smelt

Cursus Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden en geïnteresseerden start met nieuwe groep
De zomer moet nog beginnen, maar nu alvast roepen wij in heel Drenthe, ZO-Groningen en Nrd-Overijssel in het rond: eind augustus gaat weer van start onze driejarige ochtendcursus Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden en geïnteresseerden in Assen met voor het eerst een avondblok in okt./nov. 2019. Deze cursus loopt nu al jaren bijzonder suc-cesvol met volle groepen. De evaluaties van afzwaaiende cursisten zijn telkens buitenge-woon positief. De groepsgesprekken, het samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Met recht kan TVG Assen de grootste ochtendcursus van ons land genoemd worden! Cursuslocatie: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.
Voor wie? Voor iedereen die meer wil weten van Bijbel, geloof, kerk en theologie. Eerlijk is eerlijk, het is een stevige cursus. Deze cursus kent kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook praktisch-theologische vakken als Liturgiek, Pastoraat als Diaconaat. Daarnaast worden er ook een aantal andere vakken gegeven als Spiritualiteit, Filosofie, Wereldgodsdiensten als jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme, Kerk en Kunst, Kerkmuziek, Contextuele theologie, Kerk en actualiteit, Godsdienstsociologie, Zingeving rond ‘Voltooid leven’. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk; het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn. Kerkelijk of niet-kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom! Het cursusseizoen loopt van eind augustus tot eind april en elke morgen vanaf 09.00 – 12.15 uur. Per morgen zijn er twee vakken met tussendoor een ruime pauze van rond 20 minuten. De kosten bedragen €. 175,- voor nieuwe cursisten.
Een avondblok In okt./nov. van dit nieuwe cursusseizoen is er een avonddeel over ‘De islam van de polder’, over het gedachtegoed van moslims en moslima’s in het westen van heden ten dage. In het andere avonddeel komt de filosofie ter sprake met moderne filosofen ongeveer uit de laatste vijftig jaar. De lessen zijn van 19.00-22.15 u. Data: 08-10/15-10/29-10/05-11/12-11/19-11-2019. Kosten: €. 55,- p.p., excl. koffie/thee, reis- en materiaalkosten.
Meer weten? Informeer en aanmelden bij: Famile Levenga, secretariaat, tel. 06-1410 1512 of email tvgassen@gmail.com; of kijk op: www.tvgassen.nl

Spreuk van de maand:
Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.
Mahatma Gandhi

Redactie Om de Ruiner Toren
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 36, nr. 5 8 mei  2019
Eerstvolgende nummer: 5 juni  2019

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 24 mei 2019 bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
“Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging daarop zitten.” (Matteüs 28, vers 2) Deze zin uit de Schrift kwam ik onlangs tegen, toen ik met de voorbereidingen van Pasen bezig was, met Jezus’ opstanding uit de dood.
Wij mensen hebben ook vaak met “stenen” te maken. Met stenen die storen en waar we ons aan stoten. Met stenen waar wij ons danig aan ergeren. We komen ze tegen op onze levensweg en ze beletten de flow, de vrije, makkelijke loop. Stenen staan voor stevige stoorzenders die niet kapot te krijgen zijn. Ze staan voor wat in ons leven onwrikbaar blijft bestaan.

Je hebt ze in allerlei soorten en maten. Je hebt “de steen van je lot”, de steen van wat je allemaal aangedaan wordt in je leven, aan ergs, zonder dat je er iets aan kunt doen. De ziekte, de tegenspoed, al dat taaie en oh zo moeilijke. Wat moet dat eigenlijk, waarom is het er toch?! Je zou wel willen dat het uit de weg werd geruimd. - Daarnaast heb je ook nog andere stenen die je levensweg blokkeren. De “steen van je verleden” die als een last op je drukt. De rugzak die je altijd bij je hebt en die je mee moet sjouwen en die je in de loop der jaren met allerlei dingen hebt gevuld. En dan is er – zoals bij Jezus, de Gekruisigde – last but not least de aanstootgevende “steen van de eindigheid en van de dood”, die ons mensen ook behoorlijk in de weg kan gaan zitten, een blok aan ons been kan gaan vormen. En de vraag is dan: hoe komen wij daar weer vanaf?!

Je kunt proberen, zo nuchter mogelijk te blijven en gewoon eens kijken wat je zélf kunt doen. In een Joods verhaal wordt ons het volgende aangeraden: kleine stenen ruim je het best gewoon zelf uit de weg, door ze op te rapen en weg te gooien. Over grotere stenen probeer je gewoon overheen te springen, dat wil zeggen: je er overheen te zetten. En is de steen zó groot dat dat niet meer kan, nou dan gun je hem een vaste plaats in je leven en probeer je gewoon eromheen te lopen, misschien door op een andere en nieuwe manier te gaan leven? En is de steen nóg groter? Is de steen een massieve bergwand voor je die je benauwt en beperkt, of een hoge, dikke muur om je heen? Dan zullen God en zijn engelen je moeten helpen. Dat zullen ze vast op hun tijd ook wel doen! (Psalm 91,vers 12) Waar, wanneer en op welke manier, moet je dan wel eventjes afwachten!

Ik vind het wel een stoer beeld in de bijbel, van die steen die het graf van Jezus afsluit en Jezus zo als het ware opsluit. Er wordt verteld dat een engel van God, de zware grafsteen eerst wegrolt en dat hij er dan doodleuk op gaat zitten. Hij degradeert daarmee de steen die als het ware heel het leven en de opstanding van Jezus blokkeert, tot een stoel. Hij maakt hem functioneel, dat wil zeggen: hij maakt uit hem van iets dat in de weg staat, iets waar je heel leuk op kunt zitten! - Van de ballast in ons leven, die we met ons meedragen, iets van bagage maken! Van die zandkorrel die pijn doet, een kostbare parel! Van de harde druk die op ons ligt, een stralende diamant! Daar gaat het om, dat noem je levenskunst.
Maar eens kijken wat de Allerhoogste en zijn engelen zich voor óns leven hebben uitgedacht!
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

VANUIT DE PASTORIE
Onlangs heb ik enige tijd doorgebracht op Schiphol. We haalden er een vriendin af, die met het vliegtuig uit Frankrijk was gekomen, waar ze een conferentie had bezocht, terwijl ze zelf een paar dagen eerder helemaal uit Japan in Frankrijk was komen aanvliegen om die conferentie bij te kunnen wonen. Ze is namelijk Japanse en woont ook in Japan.

Jaren geleden had ik in een van mijn vorige gemeenten met een kerkenraadslid te maken die dertig meter naast me woonde, twee huizen verder, in dezelfde straat, maar die ook vaak voor zijn werk naar China, Singapore of Australië moest. Als ik hem een mail stuurde, wist ik nooit waar hij hem ging ontvangen en lezen, vlak naast me in zijn werkkamer thuis, of toch in zijn hotel in Singapore. Tja, soms word je je bewust hoe klein de wereld is geworden waarop we leven. Afstanden tellen haast niet meer! Ook mijn nieuwe tweedehandse auto brengt me overal heen.

In de negentiende eeuw was je met de koets dagenlang onderweg naar Amsterdam, nu ben je gemakkelijk in twee uur op Schiphol. Ik vraag me wel eens af: hoe zullen de ontwikkelingen verder gaan op dit gebied? Ik ben heel benieuwd. Lukt het ons wel dit alles bij te benen? Lukt het ons om van die echte, erbijpassende wereldburgers te worden? Of lukt het ons, ons daartegen te verweren, als we dat niet willen? Ik ben er nu nog vooral benieuwd naar hoe de dingen dan gaan.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber


BIJ DE DIENSTEN
In de komende weken trekken wij van Pasen naar Pinksteren. Van de boodschap dat tenminste één iemand(Christus) de dood heeft overwonnen , naar de boodschap dat dat ook voor anderen, voor iedereen eigenlijk, en ook voor ons is weggelegd, en ervaarbaar kan worden (in de Geest van Christus). We houden deze maand veel opgewekte diensten.

Zondag 12 mei – 10.00 uur - Mariakerk
Gastpredikant ds. B. Wiegman uit Assen gaat in de dienst voor
.
Zaterdag 18 mei – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in de bovenzaal van ’t Neie Punt voor alle omwonenden.

Zondag 19 mei – 10.00 uur - Mariakerk
We lezen Johannes 13: 31-35, waarin Jezus na zijn opstanding uit de dood en vlak voor zijn hemelvaart, een soort afscheidsrede houdt waarin hij zijn volgers oproept om de liefde te blijven betuigen aan elkaar. Daarnaast lezen wij Deuteronomium 6: 1-9, de Joodse geloofsbelijdenis die ons eveneens oproept om lief te blijven hebben, en wel “met hart en ziel en met inzet van al je krachten”. Wat is het geheim en de bedoeling van dit alles? Ds. G. Naber gaat in de dienst voor.

Zondag 26 mei – 10.00 uur - Mariakerk
Zondag 26 mei gaat mw. G. Bijl uit Uffelte in de dienst voor.

Donderdag 30 mei – 9.30 uur - Mariakerk
Hemelvaartsdag! Een prachtig mysterieus feest. We gaan dit in de ochtendgebedsdienst vieren met als thema “In de wolken!”

Zondag 2 juni – 10.00 uur - Mariakerk
Jezus is ten hemel gevaren, maar zijn vervanger, de Geest van Pinksteren, is er liturgisch nog niet. Vandaar dat deze zondag ook wel de “wezenzondag” wordt genoemd, we vieren deze zondag als het ware tussen de bedrijven door. We lezen de woorden van Jezus: “Ik laat jullie niet als wezen achter, maar kom bij jullie terug” (Joh. 14: 15-21.18) en hebben het over volhouden, volharden en blijven verwachten in tijden van (god)verlatenheid.

Bijeenkomst met de gezamenlijke kerkenraden RIJKeR
Op dinsdag 19 maart jl. kwamen de kerkenraden van de vier gemeenten van RIJKeR (Ruinerwold, IJhorst/De Wijk, Koekange en Ruinen) bijeen met als doel kennismaken met elkaar. Dit gebeurde aan de hand van geloofsgesprekken. Deze avond hebben de kerkenraden zich gebogen over hun missie
als kerk en over de visie van de samenwerking in de toekomst. Bij missie gaat het om de vraag: waarvoor zijn we kerk? Van waaruit denken wij?

We konden overeenstemming bereiken over de drie belangrijkste redenen waarom wij kerk zijn, namelijk ten eerste om het evangelie van Christus te horen, ten tweede om op zondag ‘gevoed’ te worden door Gods woord voor de komende week en ten derde om anderen te ontmoeten. Er werd geconstateerd dat de missies van de vier gemeenten niet ver uit elkaar liggen. Bij visie gaat het om de vraag: Hoe ziet de samenwerking tussen deze gemeenten er in 2030 uit? Dit is een moeilijke vraag en hierbij kwamen denkbeelden naar voren waarbij er aan getwijfeld wordt of er in 2030 in elk dorp nog wel wekelijks een eredienst zal zijn.

De noodzaak om samen te werken wordt wel gevoeld. Door de commissie RIJKeR zullen de gedachtewisselingen van deze avond in een concept-missie en een concept-visie worden geformuleerd en aan de kerkenraden ter discussie worden gesteld. Voor elke organisatie en dus ook voor de kerk geldt, dat als je je missie en visie niet scherp hebt, je functioneren ondoelmatig wordt. Elke vorm van samenwerking moet gebaseerd zijn op een gezamenlijke visie, m.a.w. de neuzen moeten dezelfde kant opstaan. Door de kerkenraden en ook die van Ruinen is de avond als zeer zinvol ervaren.
Via regelmatige berichtgeving in Om de Ruiner Toren wordt de gemeente meegenomen in dit proces. Voor vragen hierover zijn de leden van de kerkenraad bereid uitleg te geven.
Namens de commissie RIJKeR

In Om de Ruiner Toren van April stond de aankondiging van een bezoek aan Taizé, deze zomer.
Hierbij nog een herinnering.
Taizé is een internationale kloostergemeenschap in Frankrijk. Elk jaar komen er duizenden jongeren overal vandaan naar Taizé toe om er iets bijzonders mee te maken. In de week van 17 tot en met 25 augustus willen we naar Taizé met jongeren uit de omgeving van Ruinerwold, Ruinen, IJhorst de Wijk, Berghuizen en Meppel. Ben je tussen de 17 en 29 jaar oud en lijkt het je wat? Geef je dan op bij Willemijn van Schilfgaarde tel. 06-20049826 of email: wvanschilfgaarde@kpnmail.nl of bij ds. Naber tel. 06-10768723 of email: gnaber@hetnet.nl
Zij kunnen ook meer informatie geven.

Misschien ben je zelf geen jongere meer, maar zou je ook als volwassene graag eens met anderen naar Taizé willen? Meld je dan ook bij ondergetekende aan, want er is ook een groep volwassenen die in de week na Pinksteren naar Taizé wil gaan. Of heb je als volwassene of als jeugdwerker affiniteit met jongeren? Ga dan mee naar Taizé als begeleider, ook daar zijn we nog naar op zoek. Laten we samen een mooie reis realiseren voor onze jongeren uit de regio.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

ZUSTERKRING
Extra bijeenkomst: maandagmiddag 27 mei komen we om 14.00 uur bij elkaar in De Bron voor een gezellige middag. Woensdagmiddag 12 juni: verrassing.

Spreuk van de maand:
Er bestaat geen wonder voor wie zich niet verwonderen kan. (M. van Ebner-Eschenbach)

Redactie Om de Ruiner Toren


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 36, nr. 4         10 april 2019
Eerstvolgende nummer: 8 mei 2019

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 26 april 2019 bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Het kruis. In deze tijd van het jaar speelt in de kerk het kruis een heel belangrijke rol. Dit symbool verwijst naar alles waar wij als kerk in deze tijd van het jaar naar willen verwijzen en wat wij ook vierenderwijs ondergaan. Heel veel mensen dragen het kruis als een sieraard, maar weten er nauwelijks raad mee. Hen zegt dit symbool niet meer iets speciaals. Dat is ooit wel anders geweest. Het kruis verwijst naar een man van tweeduizend jaar geleden die aan het kruis is gestorven.

Mensen kruisigen was een van de methoden in het toenmalige Romeinse Rijk. Mensen werden terechtgesteld en Jezus van Nazareth was er een van.
In de eeuwen daarna droegen veel mensen het kruis als sieraad om uitdrukking te geven aan hun solidariteit met iedereen die in de wereld wreed moet lijden.

Voor sommigen is het ook een uitdrukking van het moeilijke leven dat je als mens zélf hebt. Door een kruis als sieraard te dragen, geef je te kennen: ik ga mijn leven niet uit de weg, ik neem mijn uitdagingen aan, ook de moeilijke. Ik verklaar me ook solidair met anderen die het moeilijk hebben en probeer zo te leven dat ik anderen zo min mogelijk pijn doe. In de holistische wereld van bijv. New Age, maken ze er vaak een mooier verhaal van: het kruis staat daar symbool voor de ‘kruising’ van het horizontale en het verticale van het bestaan, voor de overlapping van het aardse en het hemelse in ons leven. Deze visie heeft het minder over de pijn en de moeite die in het leven zit, als de christelijk-religieuze.

Voor de echte hardcore christenen staat het kruis naast voor het lijden, ook voor nog iets anders symbool. Het staat ook symbool voor de overwinning op alle ellende. Jezus Christus werd toen weliswaar gekruisigd en hij ging er toen ook echt aan. Maar zijn verhaal ging toen niet verloren. Zijn leven liep toen nog niet ten einde. Integendeel. Zijn verhaal begon toen eigenlijk pas goed op gang te komen! Het lukte de Romeinse overheid niet Jezus dood te verklaren. Door zijn Geest inspireert hij mensen tot op de huidige dag. Soms zijn mensen nog zo met hem bezig dat zij het gevoel hebben hem als het ware nog regelmatig in levende lijve tegen te komen. Zij gingen toen het stokje overnemen, weigerden hem dood te verklaren en proclameerden hem juist als de levende “Heer”, en gingen vervolgens zelf op Jezus’ manier leven en liefhebben. Zo is ooit ook de kerk ontstaan. Tot op de huidige dag is de Gekruisigde een grote levende inspiratiebron voor veel mensen, binnen en buiten de kerk. Een inspiratiebron voor mensen die weigeren te geloven dat de dood het laatste woord in het leven van ons mensen heeft. Zij gaan voor een ànder verhaal, ook al worden zij zelf nog steeds dagelijks door de dood en de eindigheid van het bestaan geteisterd.

Het kruis staat dus ook symbool voor een soort v e r z e t s – h o u d i n g tegen de dood. En als je een kruis als sieraad draagt, geef je daarmee te kennen dat ook jij ten diepste weigert te geloven dat jij als mens alleen maar speelbal bent van de dood en eindigheid en uiteindelijk het onderspit zult delven ten opzichte van alle ellende die er is. Nee, je belijdt integendeel, tegen de klippen op dat er méér is tussen hemel en aarde. Iets van Pasen, van altijd weer mogen opstaan uit de dood, en dat het leven dan doorgaans nieuw opbloeit en verdergaat.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
We leven in zo’n drukke wereld, dat het tegenwoordig in de mode komt om met retraite te gaan en stilte-weekenden te houden. Mensen betalen veel geld voor cursussen om op adem te komen en hun rust weer te hervinden. Hier in Drenthe hoef je er allemaal niet zo veel voor te doen. De natuur en stilte liggen om de hoek, je hoeft eigenlijk alleen de fiets te pakken of de wandelschoenen aan te trekken. Of, als het weer weer mooier is, met een goed glas wijn op een terrasje te gaan zitten.
Dit jaar proberen wij als kerk nog iets anders aan te bieden, samen met Ruinerwold en andere kerkelijke gemeenten uit de omgeving. We nodigen jongvolwassenen uit, om eens de uitdaging aan te gaan een week lang de stilte van een klooster te ondergaan! Zie voor meer informatie hieronder. Wuif het niet gelijk weg, dit idee! Denk er eens over na! Dit wordt keigaaf! Ga gewoon mee!!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

BIJ DE DIENSTEN
In de komende weken wachten weer bijzondere vieringen op ons. Vooral de vieringen in de stille week voor Pasen en van Pasen zelf, worden door mensen doorgaans diep beleefd. En er is nog iets bijzonders: de Protestantse gemeente van Pesse, die vorig jaar wekenlang met ons in Ruinen mee kerkte, omdat hun eigen kerk werd verbouwd, heeft ons uitgenodigd om nu ook eens bij hen te komen kijken hoe mooi hun nieuw kerkgebouw geworden is. Dat gaan we doen. Op zondag 14 april gaat/blijft de Mariakerk dicht en trekken wij met z’n allen naar Pesse toe. Zie voor meer informatie hieronder:

Zondag 14 april – 10.00 uur – Dienst in Pesse
Op zondag 14 april, Palmpasen, blijft de Mariakerk gesloten en nemen wij deel aan de ochtenddienst van de Protestantse gemeente van Pesse, in hun Ontmoetingskerk, op het adres Hoogeveenseweg 22 te Fluitenberg. In de dienst gaat hun nieuwe predikante ds. J. M. T. Paas-Feenstra voor. Er is gezamenlijk vervoer naar Pesse mogelijk! Neemt u daarvoor contact op met Wim Laarman (tel. 0522-473760) of Bert van Zanten (06-34183752).

Woensdag 17 april – ’t Neie Punt – 18.30 uur
De maandelijkse viering voor alle oudere omwonenden van ‘t Neie Punt.. Deze keer niet op een zaterdag-, maar reeds op een woensdagavond. We vieren met elkaar het heilig Avondmaal. Daarmee gedenken wij Christus die vlak voor zijn lijden en sterven ook het Avondmaal heeft gevierd, met zijn leerlingen.

Witte Donderdag 18 april – 19.30 uur - Mariakerk
Wij vieren het heilig Avondmaal met elkaar, nu in de Mariakerk, zittend in een grote kring, zoals ook Jezus dat vroeger met zijn leerlingen heeft gedaan.

Goede Vrijdag 19 april – 19.30 uur – Mariakerk
Wij gedenken het lijden en sterven van Christus, met medewerking van het kerkkoor.

Stille Zaterdag 20 april – 21.30 uur - Mariakerk
“Midden in de nacht” trekken wij vanuit donker, dood en leegte, heen naar het nieuwe Licht van de opstanding. Wij verwelkomen in onze kerk de nieuwe Paaskaars en delen haar licht aan elkaar uit. Wie wil kan mee doen aan de rituele vernieuwing van z’n eigen geloofsvertrouwen. Welkom!

Zondag 21 april - Eerste Paasdag – 10.00 uur - Mariakerk
Op Paasochtend proclameren wij de overwinning van Christus op de dood en zonnen wij ons in het licht van het nieuwe Leven! Het kerkkoor gaat ons voor bij het zingen van de jubelende lofzangen.

Zondag 28 april – 10.00 uur - Mariakerk
Hoe kan de opstanding uit de dood ook voor ons eigen leven werkelijk(heid) worden? Wij gaan ernaar op zoek door het lezen van Lucas 24: 13-35, het verhaal van de Emmaüsgangers.

Zondag 5 mei – 10.00 uur – Mariakerk
We vieren bevrijdingsdag en lezen Lucas 24: 35-48, over Jezus die als de opgestane Heer aan zijn sceptische leerlingen verschijnt om hun uit te nodigen, het leven niet als nederlaag te blijven beleven, maar vanuit de overwinning te bezien en te benaderen.


Aan alle Teens & Twens!
Samen naar Taizé: ga jij mee van 17 tot 25 augustus?
Ken je dat gevoel? Je bent even heerlijk een week weg geweest en wilt daarna vertellen hoe het is geweest, maar dan ben je sprakeloos. Omdat het zo mooi was, en zo indrukwekkend dat je het haast niet kunt uitleggen. Je zit nog helemaal vol met de indrukken die je hebt opgedaan, en de lol die je er hebt gehad.
Taizé is net zoiets. Een gebeuren waar je stil van wordt, maar van binnen voel je je achteraf echt gelukkig. Taizé is een internationale kloostergemeenschap in Frankrijk. Dat klinkt wat saai, maar dat is het niet. Elk jaar lang komen er duizenden jongeren uit heel de wereld bij elkaar om er iets heel bijzonders mee te maken.
Ook wij gaan er dit jaar met een groep jongeren naartoe!! In de laatste week van de zomervakantie (van de scholen) willen we naar Taizé met jongeren uit de omgeving van Ruinerwold, Ruinen, IJhorst-deWijk, Berghuizen en Meppel. Ben jij tussen de 17 en 29 jaar oud en lijkt het jou ook wat? Geef je dan op bij wvanschilfgaarde@kpnmail.nl of gnaber@hetnet.nl. Doe dat nog in de maand april, dan hebben we prachtig de tijd om de reis samen verder voor te bereiden.
Hoe ziet dat er dan uit, samen naar Taizé?
We vertrekken op zaterdag 17 augustus met de bus naar Taizé en we komen zondag 25 augustus weer thuis. Door samen te reizen kunnen we vragen of de bus ons in onze regio komt ophalen en weer terugbrengt. In Taizé slapen we in tenten, die iedereen zelf moet meenemen. Tijdens de week doen we mee in het ritme van Taizé. Dat betekent dat je samen met jongeren uit de hele wereld en de monniken daar drie gebedsdiensten volgt, samen eet, samen over dingen nadenkt en ervaringen uitwisselt. Elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en bezinnen staat centraal in Taizé waar jaarlijks tienduizenden jongeren uit de hele wereld samenkomen. Maar bij dat samenkomen gaat het niet om het alleen maar volgen van een strak programma. Er is ook volop ruimte om ook eens te gaan zwemmen, te luieren in de zon, te wandelen, een boek te lezen en samen iets te drinken. Neem vooral je gitaar of andere muziekinstrument mee als je die hebt. Samen muziek maken kan prima.
De reis kost ongeveer € 160,- en het verblijf € 60,-. Misschien kunnen we proberen om een deel van de kosten zelf bij elkaar te sparen door het doen van een actie? De reiskosten worden sowieso iets goedkoper als we met meer zijn! Dus vertel het door en neem ook je vrienden mee. Zo wordt het ook gelijk een ontmoeting van jongeren uit je eigen omgeving. En ben jij nog (net) geen 17 maar wil je wel graag mee? Laat het weten, dan zoeken we naar mogelijkheden.
Wil jij meer informatie, neem dan contact op met mij, Georg Naber. Je kunt me bellen via het nummer 06-10.76.87.23 of een mail sturen naar gnaber@hetnet.nl. Je kunt ook contact opnemen met Willemijn van Schilfgaarde, via 06-20049826 of haar mailadres wvanschilfgaarde@kpnmail.nl. Misschien ben je zelf geen jongere meer, maar zou je ook als volwassene graag eens met anderen naar Taizé willen? Meld je dan ook bij ondergetekende aan, want er is ook een groep volwassenen die in de week na Pinksteren naar Taizé wil gaan. Of heb je als volwassene of als jeugdwerker affiniteit met jongeren? Ga dan mee naar Taizé als begeleider, ook daar zijn we nog naar op zoek. Laten we samen een mooie reis realiseren voor onze jongeren uit de regio.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

ZUSTERKRING
Maandagmiddag 29 april komen we om 14.00 uur bij elkaar in De Bron. Wietse van Houten vertelt op luchtige wijze over zijn museumcollectie “Onder het goed”. Gasten en nieuwe leden zijn hartelijk welkom!

Jezus is niet gekomen om ons op de knieën te dwingen, maar om ons op de voeten te zetten.
W. Barnard

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 36, nr. 3 13 maart 2019
Eerstvolgende nummer: 10 april 2019

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 29 maart 2019 bij info@pkn-ruinen.nl

VANUIT DE PASTORIE
Ik heb ze bewust een drietal maanden laten liggen om eens te kijken wat ze ook na kerst nog met je doen. Mensen konden half december tijdens de kerstmarktdag van de Heerlijkheid van Ruinen een kaarsje voor iemand branden in de Mariakerk en daarnaast ook een Kerstwens doen en op een kaartje schrijven en die aan een klein houten kerstboompje hangen dat ook in de kerk stond. Op de kaartjes werdende volgende mooie wensen verwoord:

*meer verdraagzaamheid tussen de mensen;
*vrede; *vrede op aarde (2x),
liefdevolle feestdagen voor allen (2x);
*dat iedereen kerst kan vieren;
*dat we een gezamenlijk feest kunnen vieren;
*vrede voor alle volkeren,
liefde en warmte voor iedereen op aarde (2x);
*dat iedereen elkaar lief heeft want dat maakt de wereld
weer een stukje beter/mooier;
*respect, vrede, gezondheid;
*dat we elkaar respecteren, iedereen mag er zijn;
*geen honger; * dat iedereen gelukkig is;
*dat mensen wat verstandig mogen worden: elkaar liefhebben; *aandacht; *gezondheid voor de hele familie;
*een lieve vaste partner voor mijn dochter;
*dat wij zeker 12 ½ jaar bij elkaar blijven, of langer;
*een muzikaal jaar.

Wat denk je: in het leven van hoeveel mensen zijn deze wen-seninmiddels al in vervulling gegaan?
Intussen zijn we bij ons in de kerk begonnen aan de veertig-dagentijd voor Pasen, een meer ingetogen geloofsperiode in
het jaar om speciaal stil te staan bij welke wensen nog n i e t in vervulling zijn gegaan en wat wij daar samen aan kunnen doen. De weken voor Pasen zijn vanouds een ‘vastentijd’,
een tijd waarin mensen een tijdlang heel praktisch bepaalde dingen afzweren (bijv. het eten van snoep, van vlees; het drin-ken van alcohol of de aanschaf van onnodig luxe artikelen) of zich extra inspannen voor dingen die zeker meer aandacht verdienen (bijv. minder mopperen op anderen/extra aardig zijn; meer aan sport doen; meer tijd nemen voor je kinderen,
je ouders, je vrienden en voor het herstellen van je relaties; genieten van de natuur en het leven om je heen, ook zonder veel geld uit te geven). Dit alles met de bedoeling om hun eigen en andermans leven weer meer bij de essentie van hoe het eigenlijk zou moeten zijn, terug te brengen.

Als je gelovig bent, doe je aan dit allemaal vaak in navolging van Christus, die in de laatste weken van zijn leven op aarde ook met vele lijdende mensen meeleefde, zich met hen vereen-zelvigde en iets van bevrijding tegenover hun lijden probeerde te plaatsen, gewoon door liefdevol meer aandacht voor hen te hebben. Ik denk wel eens: als iedereen van ons nou eens met iets meer passie en compassie in het leven ging staan, zou onze wereld er gelijk veel beter uitzien! Laten we eens proberen, in de komende weken weer met onze kerstwensen van toen aan de slag te gaan en ze alsnog een boost geven - ze zitten diep in ons en komen recht uit ons hart!!
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. Georg Naber

BIJ DE DIENSTEN
Op dit moment bevinden we ons in de veertigdagentijd voor Pasen. In deze periode van het kerkelijk jaar zijn er niet alleen vieringen op de zondagochtend in de Mariakerk. Ook op de dinsdagavond bent u hartelijk welkom in de korte stiltevieringen die dan worden gehouden!

Zondag 17 maart – 10.00 uur - Mariakerk
In de dienst waarin ds. G. Naber voorgaat, staan wij stil bij Lucas 9: 26-36 en de ‘verheerlijking’ van Jezus op de berg, “Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit.” Jezus komt in het goddelijke licht te staan. Kan ons dat ook overkomen?

Zaterdag 23 maart – 18.30 uur – ’t Neie Punt

Maandelijkse viering voor de bewoners rondom ’t Neie Punt.

Zondag 24 maart – 10.00 uur – Mariakerk
Dhr. A. Metselaar, kerkelijk werker en kundige amateur historicus uit Hoogeveen, gaat in de dienst voor.

Zondag 31 maart – 10.00 uur – Mariakerk
Wij staan stil bij het verhaal van de ‘verloren zoon’ dat minstens evenzeer ook het verhaal van de ‘verloren vader’ is (Lucas 15: 11-32). Ds. G. Naber gaat in de dienst voor.

Zondag 7 april – 10.00 uur - Mariakerk
Opnieuw gaat dhr. A. Metselaar uit Hoogeveen in de dienst voor.

==========================================
Welkom in de S t i l t e v i e r i n g in de veertigdagentijd voor Pasen
elke dinsdagavond om 19.15 uur een klein halfuurtje stilte en bezinning in de Mariakerk

Bijbelgespreksgroep
We lezen en bespreken de dagteksten die in de klooster-vieringen van de broeders in het Franse Taizé aan de orde komen en komen de volgende keren bij elkaar op donderdag
14 maart, 21 maart en 4 april. Aanvang: 20.00 uur, in de Pastorie op het adres Kloosterstraat 2.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

KERKRENTMEESTERS:
Graag nodigen wij u uit voor de Gemeenteavond op 28 maart om 20.00 uur in De Bron.
De onderwerpen die deze avond aan de orde komen zijn:
• Voortgang van RIJKeR (Ruinerwold, IJhorst de Wijk, Koekange en Ruinen), zie ook onderstaand persbericht hierover;
• Detachering van onze predikant ds. Georg Naber, naar Ruinerwold en IJhorst De Wijk en de consequenties voor onze gemeente;
• Plannen rondom de gebouwen Mariakerk en De Bron.
Wij rekenen op een ruime belangstelling voor deze avond.
De koffie/thee staat vanaf 19.45 uur klaar.

Samenwerking met Ruinerwold, IJhorst /de Wijk en Koekange
De commissie RIJKeR heeft zich het laatste jaar ingespannen om te onderzoeken welke vorm de samenwerking tussen de vier protestantse gemeenten in Ruinerwold (Hervormde gemeente Blijdenstein), IJhorst/De Wijk (Protestantse gemeente IJhorst/De Wijk), Koekange (Protestantse gemeente Koekange) en Ruinen (Protestantse gemeente Ruinen) kan krijgen.
De naam RIJKeR komt van deze vier gemeenten en de commissie bestaat uit de voorzitters van alle kerkenraden en de kerkrentmeesters. Het doel van de samenwerking is om in elk dorp Gods lamp brandend te houden, m.a.w. een christelijke gemeenschap gaande te houden met wekelijkse bijeenkomsten in de eigen kerk, waarbij de vier protestantse gemeenten elkaar ondersteunen en helpen waar mogelijk is. Het gaat dus om samenwerking en niet om samenvoeging. Deze samenwerking draagt ertoe bij dat de pastorale zorg in de afzonderlijke gemeenten gezond kan blijven. Daarnaast draagt deze samenwerking ertoe bij dat de afzonderlijke gemeenten hun financiële situatie gezond kunnen houden. Let wel: elke gemeente blijft zelfstandig verantwoordelijk voor zijn/haar eigen financiële positie.

Er zijn bijeenkomsten geweest met en zonder de predikanten en de samenwerking gebeurt in eerste instantie op het niveau van de predikanten. Het gaat hierbij om een efficiënte inzet van de predikanten en een tijdsbesparing voor hen waar mogelijk is. Zij zullen voor elkaar invallen bij ziekte of vakantie, streven naar gezamenlijke kerkdiensten, naar het houden van gezamenlijke gesprekskringen en het regelmatig voorgaan in elkaars kerken.
Op deze wijze krijgen gemeenten en de predikanten voor elkaar bekendheid. Ook het delen van informatie over activiteiten in elkaars kerkbladen draagt hiertoe bij. Pastoraal blijven de predikanten in hun eigen gemeente verantwoordelijk. Aangezien er detachering heeft plaats gevonden van ds. Kloosterziel naar IJhorst/De Wijk (voor 50%) en van ds. Naber (voor 20% naar Ruinerwold en voor 10% naar IJhorst/De Wijk) en deze situatie eerst moet stabiliseren worden verdere vormen van samenwerking nog niet opgepakt door de predikanten.
Detachering van Ds. De Graaf was niet mogelijk in verband met het feit dat ds. De Graaf reeds voor 50% was gedetacheerd in Raalte. Initiatieven tot samenwerking liggen bij de kerkenraden.
De commissie RIJKeR communiceert dan ook intensief met de kerkenraden. Inmiddels hebben de vier kerkenraden al kennis met elkaar gemaakt en krijgt dit een vervolg in het voorjaar van 2019. De kerkenraden zullen uiteindelijk gezamenlijk tot een visie komen hoe de samenwerking tussen de gemeenten van RIJKeR er in 2025 uit zal zien. Het uitgangspunt is en blijft om samen kerk te zijn met wekelijkse bijeenkomsten in de eigen dorpskerk.

ZUSTERKRING
Maandagmiddag 25 maart komen we om 14.00 uur bij elkaar in De Bron. Schaapsherder Hanneke Luning vertelt over de schaapskudde en de natuur van het Dwingelderveld. Gasten zijn hartelijk welkom.

Concert Ensemble Consequens 31 maart 15.30 uur in de Mariakerk
Het Ensemble Consequens brengt muziek verwijzend naar de lijdenstijd voor Pasen, in de Mariakerk in Ruinen.
Op zondagmiddag 31 maart 2019 om 15.30 uur treedt het Ensemble Consequens, de voortzetting van het bekende vocale kwintet Sequens, op onder leiding van de tenor
Han Warmelink. In Consequens werken zangers samen met enkele instrumentalisten om uitdagende barokmuziek ten uitvoeri te kunnen brengen. Deze middag bestaat de begeleiding uit twee violen en een basso continuo, een ideale omvang voor de intieme en prachtige Mariakerk.
Het programma, verwijzend naar de lijdenstijd, is opgebouwd rond twee toonaangevende werken van de Duitse grootmeester Heinrich Schütz, werkzaam geweest als Kapellmeister in Dresden, aan het hof van de keurvorst van Saksen.
Die "SiebenWorteJezu Christi amKreutz" is een kort oratorium, waarin de laatste woorden van Jezus worden weergegeven. Vervolgens klinken delen uit Schütz' "MuzikalischeExequien", een uitvaartmis met o.a. een kyrië en een gloria.
Het concert begint met muziek van Johann Ludwig Bach en eindigt met twee korte werken van Dietrich Buxtehude en een van Heinrich Schütz.
Zondag 31 maart om 15.30 uur, Mariakerk Ruinen. Het Ensemble Consequens o.l.v. Han Warmelink. Muziek uit de lijdenstijd van o.a.Schütz en Buxtehude.
Entree volwassenen 15 euro- jongeren tot 18 jaar gratis- inclusiefconsumptie. Kerk open om 15.00 uur, aldaarkaartenverkrijgbaar.
Koffie of thee drinkenvoor de aanvang van het concert.
Reserveren niet mogelijk. Zie ook www.muziekindemariakerk.nl

Spreuk van de maand
Het overwinnen van armoede is geen zaak van liefdadigheid, maar van gerechtigheid. Net als slavernij en apartheid is armoede niet natuurlijk.Het is door de mens veroorzaakt
en kan alleen door de mens worden overwonnen en uitgewist.
Nelson Mandela

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 36, nr. 2 13 februari 2019
Eerstvolgende nummer: 13 maart 2019

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 1 maart 2019 bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Licht, je hebt het ongelofelijk hard nodig als mens! Licht! Gelukkig duren de dagen weer iets langer en gaat de zon al weer om half acht ’s ochtends op in plaats van pas om half negen, zoals nog een maand geleden! In de kerk vieren we op dit moment de periode van “Epifanie”, de periode van de “Verschijning” van God op dezelfde manier als de Ochtendzon die elke dag fier voor de dag komt en het donker steeds meer gaat weren.
En dan lees ik nu net opeens, gewoon zomaar ook op een ochtend terwijl het eerst rode, dan oranje, donkergele en uiteindelijk stralend witte licht van de zon aan de hemel zich baan breekt…, in mijn bijbeltje ook de volgende tekst: “Gij zijt het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.“
Niet alleen God wil elke ochtend weer stralend voor de dag komen! Wij mensen mogen het ook doen, voor de dag komen als licht!! En als wij het niet zelf in ons hebben, nodigt God ons uit, Zijn licht te weerkaatsen en met elkaar te delen. Wij mensen mogen gewoon meedoen met wat je zou kunnen noemen: het “project van God”: licht zijn en delen!
Het tegenbeeld van dit alles is een mens die juist niet voor de dag wil komen. Die zich verstopt en voor die taak wegvlucht. Die zich alleen maar terugtrekt op “z’n eigen”. Zich alleen maar onzichtbaar opstellen, is in de Bijbel lang niet altijd zomaar oké. Ze roept ons op: Als je “verlicht bent”, door wie of wat dan ook, sluit je dan niet op! Maar geef wat je hebt door. Dat hoeft niet persé op een hoog-kerkelijke manier, liever niet zelfs! Niet door met bijbels en gebeden langs de huizen te trekken of met je koren op straat te gaan evangeliseren. Zoek het liever meer bij jezelf en wat aan jou authentiek is! Blijf vooral jezelf. En laat zo het licht dat op een onvervalste eigen manier van je afstraalt, de vrije loop.
Je moet wel weten: licht(end) zijn kan soms betekenen: hard werken! Het is niet zomaar iets. Het gaat daarbij niet alleen maar om “een mooie sfeer” of “een mooi gevoel van binnen” dat als vanzelf naar buiten dringt. Wat Jezus van Nazareth met de woorden hierboven vooral bedoelt, is: het doen van Gerechtigheid! Het gaat hem om Rechtvaardigheid en ethiek. Dat andere mensen niet tekort wordt gedaan en dus tekort komen, maar recht gedaan wordt.
Jezus was er altijd mee bezig hoe hij andere mensen extra van dienst kon zijn. Hij probeerde bijvoorbeeld (in de breedste zin van het woord) zieke mensen die op allerlei manieren niet lekker in hun vel zaten weer in evenwicht te krijgen, dusdanig “te genezen” dat ze het leven in ieder geval weer konden uithouden en wegen vonden om te bewandelen. Hij haalde altijd de mensen die er uit lagen naar zich toe, de Outsiders, en nodigde speciaal hen bij zich aan tafel uit of ging bewust bij hen op bezoek, dusdanig dat menige Insider die met Jezus optrok, daar soms geen trek meer in had.
Wat dat betreft moeten ook wij als kerk soms onze hand in eigen boezem steken. Wij insiders gaan vaak niet goed om met deze thematiek. Wij proberen in de kerk vaak het licht dat van Boven op ons valt, en dat vervolgens volop in ons zelf zit, maar ook in alles en allen om ons heen, te vangen en te fixeren. Er vaste formules, dogma’s of taalvelden van te maken. En we bouwen soms kerken om dit Licht heen alsof we een houten emmer over dit Licht heen gaan plaatsen. Met als gevolg dat vele andere mensen ‘buiten’ het licht niet eens meer kunnen opmerken, en het licht zelf soms ook opeens begint te doven, uit zuurstofgebrek!
Nu, in februari, leven we in een tijd van het jaar dat de zon weer meer voor de dag wil komen! En God ook, zeggen wij er als kerk bij, op eenzelfde manier! Stralend, in de gestalte van het zacht, doortastend ochtendlicht. En wij? Wij mogen hier ook volop aan meedoen!
Ik kan niet wachten dat wij “lichtgeraakte mensen” (Jaap Zijlstra) wat meer voor de dag komen,als zodanig, in de komende tijd!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
Vanaf het begin van het jaar werk ik voor 70% in Ruinen, voor 20% in Ruinerwold en nu ook voor 10% in IJhorst-DeWijk. Een heel nieuwe manier van werken komt zo op me af. Ik ben meer op pad naar elders, kan niet meer alleen nog om de Pastorie en de Brink van Ruinen heen met mensen keuvelen en overal present zijn en alles nog meemaken. Dat is best jammer. Aan de andere kant komen er tal van prachtige nieuwe ontmoetingen en ontdekkingen op me af. Met onze drie kerkelijke gemeenten die naast elkaar liggen, kun je, merk ik nu, elkaar ook heel leuk versterken, op nieuwe ideeën brengen en inspireren. En zouden in de toekomst misschien ook meer activiteiten samen kunnen doen? Waarom niet in de toekomst een top2000dienst samen met Ruinerwold en IJhorst/deWijk opzetten en dan alles wat groter en professioneler etaleren, zou dat niet ook iets kunnen zijn? Of veel meer gesprekskringen aanbieden dan nu het geval is, omdat je samen gewoon meer in huis hebt? Met onze moderne auto’s en e-bikes moet de mobiliteit toch eigenlijk geen probleem meer zijn?! Maar eens goed nadenken over dit alles. Heb er best zin in!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

BIJ DE DIENSTEN

In februari vieren wij weer mooie diensten met elkaar. Tot eind februari doen we dat nog in bijgebouw de Bron, daarna, als de dagen weer warmer worden, in de Mariakerk.

Zondag 17 februari – 10.00 uur – De Bron
ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor.
Zaterdag 23 februari – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in ’t Neie Punt.
Zondag 24 februari – 10.00 uur – De Bron
De tekst die in het evangelie van Matteüs de “Bergrede” van Jezus wordt genoemd, is in het evangelie van Lucas in een wat compactere vorm opgenomen als een soort “vlakterede” (Luc. 6: 27-38). Maar beide redes bevatten dezelfde boodschap: “behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen”, want zoals jij met mensen omspringt, zal ooit ook met jou worden omgesprongen. Kies daarom voor meer barmhartigheid in je leven! Voorganger in de dienst is ds. G. Naber.
Zondag 3 maart – 10.00 uur - Mariakerk

Ergens in het landschap van het stille platteland van Oost-Frankrijk ligt het dorp Taizé. In Taizé woont een kloostergemeenschap waar elk jaar duizenden jongeren van over de hele wereld naartoe trekken om elkaar en de monnikenbroeders te ontmoeten. Drie keer per dag komen ze in stiltevieringen bij elkaar. De eenvoud en stijl van die vieringen is zo indrukwekkend dat ze over heel de wereld navolging heeft gevonden en vaak wordt “gekopieerd”, zoals zondagochtend 3 maart a.s. ook in de ruimte van de historische Mariakerk in Ruinen. Het is de tweede keer dat de Mariakerk een dergelijke dienst organiseert.De liederen die in de vieringen van Taizé gezongen worden, zijn maar heel kort en worden altijd vele malen herhaald. Er is een koor die de liederen voorzingt en wie wil, mag graag meezingen. Nooit staat van te voren vast, hoe lang een lied gaat duren. Als vanzelf laten de liederen door de herhalingen, in de kerkruimte een verstilde, zachte, meditatieve sfeer ontstaan die er voor zorgt dat je als aanwezige als vanzelf “open gaat”, je open stelt voor de stilte die je op dat moment in je zelf en om je heen kunt “horen”. De stilte helpt je, zeggen de monniken, gaandeweg iets van ‘de vreugde van de hemel op aarde’ te ervaren, iets heiligs en goeds, iets van Hogerhand, dat je “aanraakt”. In de dienst wordt niet veel gesproken en betoogd of uitgebreid gepreekt. Het belangrijkste onderdeel is, in het middengedeelte van de viering, een langer durend moment van stilte (minstens vijf minuten), omgeven door de eenvoudige zang van het koor en jezelf. Welkom!

Zondag 10 maart – 10.00 uur - Mariakerk
ds. B. Wiegman uit Assen gaat in de dienst voor.
Zondag 17 maart – 10.00 uur – Mariakerk
We lezen Lucas 9: 28-36 over Jezus die een berg op gaat en daar in een hemels soort licht terecht komt. Hoe zit dat met ons: hebben wij ook al eens van die heel bijzondere, “hemelse lichtmomenten” meegemaakt? Gebeurt dat vaak? En welke functie hebben ze in ons gewone alledaagse leven? Voorganger in de dienst is ds. G. Naber.

Welkom op de Bijbelgespreksgroep!
Vorig najaar zijn we al een zestal keren enthousiast bij elkaar geweest, nu pakken we tot aan Pasen opnieuw de draad weer op. Weer komen we een zestal keren bij elkaar. We volgen het leesrooster van Taizé, dat wil zeggen: elke keer bespreken we de Bijbellezing die op onze dag van samenkomen, in de diensten van de kloostergemeenschap in Taizé in Frankrijk wordt gelezen. Dat is elke keer weer een totaal andere lezing, dus elke avond van onze bijbelgespreksgroep is altijd weer helemaal nieuw en anders. Ook iedereen die er maar een enkele keer bij kan of wil zijn, is van harte welkom, het maakt ook niet uit of je actief meelevend kerklid bent of dorpsgenoot of vakantieganger. De avonden vinden plaats op donderdag 21 februari, 28 februari, 7 maart, 14 maart, 21 maart en 4 april. We komen telkens om 20.00 uur bij elkaar bij ds. Georg Naber op het adres Kloosterstraat 2 in Ruinen. Je van te voren aanmelden hoeft niet. Bel gerust, of mail, voor meer informatie naar 0522-471543 of gnaber@hetnet.nl.

Gespreksgroep ‘Eigentijds Geloven’
Op zoek naar een moderne stijl en inhoud van geloven en spiritualiteit? Neem dan deel aan de gespreksgroep ‘Eigentijds Geloven’. Ze komt de volgende keer weer bij elkaar op zondagavond 24 februari om 20.00 uur in de Pastorie van ds. G. Naber op het adres Kloosterstraat 2 te Ruinen. Welkom!

KERKRENTMEESTERS: Aktie Kerkbalans 2019:
Eind januari begin februari 2019 houden wij de Aktie Kerkbalans 2019 en zult u de enveloppe in uw brievenbus aantreffen. Onze vrijwilligers zullen hierna de envelop weer bij u ophalen zoals ook de voorgaande jaren het geval was. Wij hopen ook dit jaar weer dat u onze Protestantse Gemeente Ruinen zult steunen. Al het geld wat wij binnen krijgen voor deze Aktie Kerkbalans komt volledig ten goede aan onze Protestantse Gemeente in Ruinen.

De najaarsactie 2018 voor de verwarming van de kerk heeft in totaal € 8000 opgeleverd. Onze dank voor dit prachtige resultaat. Zoals beloofd, houden wij u op de hoogte.

DIACONIE
Collectes Kinderen in de Knel
In de vorige Om de Ruiner Toren vermeldden wij dat we voor de collectes voor Kinderen in de knel in december € 688,42 hadden opgehaald. Daar kan nog een bedrag van € 252,88 bij opgeteld worden. Want dat is het bedrag dat na aftrek van kosten overbleef van de collecte die wij na de Top2000 dienst gehouden hebben. Dus in totaal hebben met elkaar alle bezoekers van de Mariakerk en de kerk in Echten, in december het mooie bedrag van € 941,30 voor Kinderen in de knel gegeven!

Douwe Egberts punten
In december hebben wij ook gemeld dat wij in Ruinen 203.595 punten hadden verzameld. Maar daar zijn nog punten bij gekomen. Uiteindelijk zijn het 231.444 punten geworden. Dat is ruim 575 pakken koffie! In heel De Wolden hebben de kerken 763.778, oftewel ruim 1.900 pakken koffie, verzameld! Daar waren ze bij Voedselbank Zuidwest-Drenthe heel erg blij mee. Iedereen die heeft bijgedragen aan deze actie, hartelijk dank hiervoor!

ZUSTERKRING
Op maandag 25 februari komt Albertje Lensen ons vertellen over haar werk als agent van politie.
Aanvang 14.00 uur in De Bron. Gasten en nieuwe leden hartelijk welkom.

In Memoriam: Geert Veurman
* 24 januari 1921 † 2 januari 2019
Geert is geboren in de boerderij op Oldenhave 11. Zijn hele leven was hij boer, leefde met de seizoenen mee dicht bij de natuur.Na de landbouw-winterschool werkte hij eerst op de ouderlijke boerderij, maar na het overlijden van zijn vader in 1963 werd de boerderij gesplitst en in1965 verhuisde hij met zijn moeder naar ’t Loar, Oldenhave 17. Hier boerde hij met plezier voort. Hij hield van het vee en had een bijzondere passie voor paarden. Hij had een volledige groentetuin, een gevarieerde boomgaard en een bloeiende siertuin.
Hij had van jongs af aan een grote hobby: dat waren zijn bijen. Hij was vele jaren lid van de bijenvereniging en van daaruit reisden zijn bijenvolken naar de koolzaadvelden en de heide, waarna hij druk was met het slingeren en de verkoop van de honing. In zijn jeugdjaren ging hij in het weekend met zijn vrienden naar café Hees, eerst biljarten en later kaarten. Het eerste tafeltje aan de kant van de Smeestraat was de vaste plaats van Geert en zijn kameraden.
In de jaren ’50 vatte hij het plan op om de elfstedentocht in Friesland te rijden. De avond van tevoren ging hij met de trein naar Leeuwarden. De volgende ochtend begon hij aan de tocht: krant onder de trui en op houtjes reed hij hem uit!
Met grote interesse volgde hij het wereldnieuws, las de krant, luisterde naar de radio en toen het bericht hem bereikte dat de eerste mens naar de maan zou gaan, kocht hij een t.v. om die gebeurtenis live mee te maken. Hij wilde ook graag met eigen ogen wat zien van de wereld en met het DLG maakte hij vele dagtochten en ook georganiseerde reizen naar Polen, Canada en Normandië.Nadat zijn moeder in 1975 overleed, heeft hij een paar jaar alleen op de boerderij gewoond. Daarna ontmoette hij Lammie Kleis, die mettertijd bij hem kwam wonen. Door haar kwam er veel vrolijkheid in zijn leven. Hij heeft met haar mooie jaren gehad tot zij in 1998 overleed.
Jarenlang stond zijn boerderij open voor het versieren van de wagen voor de optocht in Ruinen. Dat vond hij bar gezellig. Als de optocht voorbij was, werd het ‘stille’ op de deel. Voor zijn 80e verjaardag kreeg hij van de buurt een bijzonder cadeau! Een ballonvaart die vertrok vanaf het weiland bij zijn boerderij en daarna veilig landde in Dalen. Dat was een geweldige belevenis voor hem.Hij vond het mooi als je bij hem kwam, hij praatte graag over de dagelijkse dingen, maar bleef daarbij altijd aan de oppervlakte, wat er innerlijk in hem omging liet hij niet blijken.Hij was een sterke man, kerngezond, maar vanaf eind 2016 werd hij twee keer getroffen door een herseninfarct en moest uiteindelijk worden opgenomen in de Jan Thijs Seinenhof in Diever, waar hij liefdevol verpleegd is en vol toewijding bijgestaan werd door zijn nicht Grietje. Op 2 januari 2019 is hij in haar aanwezigheid rustig ingeslapen, 97 jaar is hij geworden. Wij hebben afscheid van hem genomen in De Bron, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de eerste begraafplaats in Ruinen.
Wij wensen de familie veel sterkte toe in de tijd die komt. Gods nabijheid en steun van de mensen om hen heen.
ds.G.Wiersma-Smelt

Ik ga niet naar de kerk omdat ik zo gelovig ben, maar ik ga er heen omdat ik het anders kwijtraak.
K.H. Miskotte

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Om de Ruiner Toren
Jaargang 36, nr. 1 16 januari 2019
Eerstvolgende nummer: 13 februari 2019

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 1 februari 2019 bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Kwam ik toch aan het begin van het nieuwe jaar een mooie vraag tegen op facebook: “wat is j o u w w o o r d voor het nieuwe jaar?” Wat is het ene woord in jouw geval? Het gaat dus niet om een lijst met voornemens waar je voor wilt gaan. Het gaat meer om je houding daarachter, om je gerichtheid, om de weg die je wilt kiezen!

Welk woord zou jij voor jezelf in 2019 willen kiezen? Kies je het woord ‘verwondering’. Of het woord ‘vertrouwen’. Of ‘doorzettingsvermogen’ of ‘dankbaarheid’ of ‘moed’’, ‘rust’, ‘energie’ of ‘passie’? Waar richt jij je op? En in welke mate? Doe je het woord dan het liefst in een doosje en om het er maar heel af en toe te voorschijn te halen? Of wil je er heel intensief mee aan de slag gaan? In je uppie? Of samen met anderen? Misschien wel samen met God?
Mijn eigen woord dat ik dit jaar kies, bedacht ik me, wordt het woord: ‘hoop’, of het werkwoord ‘hopen! Dat lijkt me wel wat. Dat ik steeds meer leer, me te blijven richten op het mooie waarop ik hoop, en me niet steeds weer geheel laat inpalmen door wat het tegendeel daarvan is: de wanhoop, radeloosheid en vertwijfeling, het onbehagen.

Op een van de wenskaarten die ik met kerst mocht ontvangen (trouwens hartelijk dank voor al die kaarten!!), stond een mooie gedachte van de Duitse theoloog Fulbert Steffensky (voor de insiders: de echtgenoot van wijlen Dorothee Sölle), hij zegt: “Er zijn tegenwoordig velen die de vraag stellen: waar haal ik toch mijn hoop vandaan?! Ik erger me altijd aan wie dit zo gaat vragen. Want velen willen er dan zelf niets voor doen. Ze willen het er eerst over hebben dat er überhaupt wel iets is om op te hopen en naar uit te zien. En pas als dat gegarandeerd wordt, willen ze er ook over nadenken wat ze zelf kunnen bijdragen. Maar de vraag, of alles wel goed zal aflopen, kun je beter gewoon laten rusten! Want je krijgt er toch geen antwoord op…

Misschien maakt het bij het hopen ook wel helemaal niet zo veel uit,” zegt Steffensky verder, “of alles in objectieve zin wel goed zal aflopen. Laten we maar gewoon beginnen met handelen en daarbij ‘doen alsof ‘er hoop is. Hopen geeft je nooit bij voorbaat de garantie dat het gelijk goed gaat aflopen. Maar hopen helpt je wel, er gewoon op te vertrouwen dat het zinvol is wat je gaat doen. Hopen is gewoon: je blijven verzetten tegen ‘opgeven’, ‘moedeloos worden’ en ‘cynisch worden’.Hoop is ook een vorm van ‘leren lezen’. Het leven leren lezen. Hoop vermoedt dat er achter elk nog zo klein voorteken, al iets zit van slagen als geheel. Ze ziet niet alleen maar voor ogen wat voorhanden is. Ze lijkt op een prachtig sjoemelende boekhoudster die haar getallen vakkundig zo ‘interpreteert’ dat je al duidelijk kunt zien dat het met het leven goed gaat aflopen, ook al zien de feiten er nog helemaal niet naar uit. Blijven ‘hopen’ is een van de krachtigste deugden die wij kennen, omdat in haar iets huist van liefde die niet van opgeven weet, en van geloven dat je vast en zeker zo de klaarlichte dag in ogenschouw mag nemen, terwijl nu alleen nog maar het morgenrood gloort.”

In het buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag verblijft sinds tweeënhalve maand het Armeense gezin Tamrazyan. Het gezin woont inmiddels al negen jaar in Nederland, maar wordt nu met uitzetting bedreigd. Omdat onze regering weigert, tegen de beslissing van de rechters in, de kinderen van het nodige kinderpardon te voorzien, heeft de plaatselijke gemeente besloten om het gezin ‘kerkasiel’ te verlenen. Onze landelijke kerk als instituut, en vele, vele andere plaatselijke kerkelijke gemeenten en christenen staan achter dit besluit. Iedereen weet: we moeten gewoon met z’n allen voor dit gezin en al de andere zevenhonderd kinderen met hun gezinnen zonder kinderpardon, opkomen. - Gelukkig heerst tussen onze regering en ons als landelijke kerk nog wel de stilzwijgende afspraak, dat een gezin niet gearresteerd en uitgezet gaat worden, zolang er in de kerk waar het verblijft, een kerkdienst plaatsvindt. Meer dan tweeduizend (!) uur lang vindt daarom in de Bethelkerk al een ‘permanente kerkdienst’ plaats. Al zo’n zevenhonderd (!) predikanten uit tal van kerken zijn inmiddels in de dienst voorgegaan, alleen maar om te garanderen dat het gezin niet zomaar wordt weggehaald en Nederland wordt uitgezet. Ook ondergetekende wil graag binnenkort een dubbeluur van die kerkdienst in de Bethelkerk verzorgen. Dat doe ik het liefst niet alleen, maar met een groepje mensen uit Ruinen dat met me meegaat, gewoon als kerkganger, of als ambtsdrager, lector of organist. De dag en het tijdstip bepalen wij nader in overleg met elkaar en de kerk in Den Haag.

Het kan ook zijn dat ze in Den Haag de dienst op een wat ongebruikelijk tijdstip willen zien uitgevoerd, bijvoorbeeld ’s avonds laat, of ’s ochtends vroeg, want zoals gezegd: de dienst gaat 24/7 door. Mijn vraag is: wie gaat met me mee om met het Armeense gezin mee te leven en hun en onze samenleving opnieuw met de hoop te voeden dat meer verharde, ongenaakbare standpunten van bijvoorbeeld de overheid, uiteindelijk niet het laatste woord zullen hebben? Welkom!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber, mob. 06-10.76.87.23; email: gnaber@hetnet.nl

VANUIT DE PASTORIE
Meer dan achttien (!) jaar is zij bij ons in de Mariakerk kosteres geweest: Hendriek Brasjen. Nu gaat ze stoppen. Over twee weken, met ingang van 1 februari. Wat zullen wij haar missen. Ze heeft zo veel gegeven. Ze had er alles voor over. Ze verzorgde alles altijd tiptop, tot in de puntjes. Als predikant kon ik op haar bouwen en blindelings op haar dienstwerk varen. Ze zette altijd alles puntgaaf klaar. Gaf er ook altijd iets bijzonders aan mee, een bijzondere sfeer, vooral bij de kleine gebedsdiensten, door wat extra kaarsen neer te zetten of de stoelen zo neer te zetten dat je in een kring kwam te zitten en elkaar beter kon aankijken en leren kennen. Op de momenten dat ik als predikant wilde ‘experimenteren’ met een bijzondere vormgeving in de dienst, was zij er altijd voor in. Alles kon en mocht, ook al zaten er achteraf geheid wat plekjes kaarsvet op de tafels of de banken, lastig om weer schoon te maken. Ze maakte altijd alles vooraf ordentelijk voor elkaar en bracht ook achteraf alles weer goed op orde, waarbij haar passie en liefde voor de Mariakerk en haar geïnteresseerdheid in de spiritualiteit van mensen in alles doorklonk. Ik zal haar missen. Gelukkig heeft ze zich bereid verklaard, om af en toe nog weer wat bij te springen. Ik dank haar van harte voor alles.
Het ga haar goed! Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

Vakantie ds. G. Naber
Ds. Georg Naber heeft van maandag 4 februari t/m zondag 17 februari vakantie. Neemt u in voorkomende gevallen, vooral als er een vervangende predikant nodig is, contact op met de scriba van de kerkenraad, mw. Tineke Stekelenburg, tel. 0522-470204 of met de voorzitter van de kerkenraad, dhr. Bert van Zanten, tel. 0522-471691. Zij verwijzen desgewenst door naar een collega-predikant.

BIJ DE DIENSTEN
Het feit dat ds. G. Naber niet alleen in Ruinen als predikant werkt, maar voor twintig procent ook in Ruinerwold en met ingang van dit jaar voor tien procent eveneens in IJhorst/De Wijk, zorgt er voor dat hij in de kerkdiensten van de Mariakerk iets minder vaak voor zal kunnen gaan. Doorgaans zullen voortaan twee diensten per maand door gastvoorgangers van elders worden ingevuld. Wij verheugen ons op mooie, inspirerende, afwisselende diensten in 2019, zie hier het overzicht:

Zondag 20 januari – 10.00 uur - Mariakerk
Dhr. A. Metselaar uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.
Zaterdag 26 januari – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in ’t Neie Punt, met als voorganger ds. G. Naber
Zondag 27 januari – 10.00 uur – Mariakerk
We lezen Lucas 4: 14-21, waarin Jezus aankondigt dat het hem bij zijn optreden onder de mensen vooral gaat om het uitroepen van een “aangenaam jaar” voor mensen in de marge, en om het uitspreken van een heilig soort van “welkom!” Om zelf iets van deze woorden van Jezus werkelijk te proeven, vieren wij ook het Heilig Avondmaal met elkaar.
Zondag 3 februari – 10.00 uur - Mariakerk
We lezen Lucas 2: 22-30, over Jezus die het heeft over de tegendraadsheid van God. Over God die zich vaak tegen de bestaande verhoudingen in aan ons mensen openbaart.
Zondag 10 februari – 10.00 uur - Mariakerk
Ons gemeentelid ds. G.J.V. Solinger gaat in de dienst voor.
Zondag 17 februari – 10.00 uur – Mariakerk
Gastvoorganger ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor. Welkom!

DIACONIE
Onze diaconie in december
December is eigenlijk wel een beetje de maand van het geven. Het begint met Sinterklaas en tegenwoordig worden ook - in navolging van de Amerikanen - vaak met kerst cadeaus aan elkaar gegeven. Goede doelen houden in deze maand acties om extra geld binnen te halen. Blijkbaar zit er in december iets van ‘geven’ in de lucht.
Ook voor de diaconie was december een tijd van ‘extra’ geven. Of liever gezegd: van doorgeven. Want als diaconie doen we eigenlijk niets anders dan verzamelen en ontvangen van geld om dat meteen weer door te geven aan goede doelen. In december deden we dat voor drie acties.

Om te beginnen onze jaarlijkse kerstpakketten actie. Dit jaar heeft onze diaconie in december 27 gezinnen verblijd met een kerstpakket. De opbrengst van het jubileumconcert van Basalt van € 600,- heeft ons hierbij extra geholpen.
Elk jaar collecteren wij met kerst voor Kinderen in de knel. Maar dit jaar hebben wij dit ook gedaan tijdens de hele adventstijd, tijdens de andere zondagen in december. In totaal hebben wij zo het mooie bedrag opgehaald van € 688,42. Dit komt ten goede aan kinderen in de knel op diverse plekken in de wereld. Bijvoorbeeld aan kinderen in de sloppenwijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Daar krijgen zij een vaktraining om zo hun weerbaarheid en toekomstkansen te vergroten.

Tenslotte hebben wij in december voor het eerst de DE-punten actie gehouden. Deze punten gaan naar de voedselbank, die er koffie voor krijgt van Douwe Egberts. Dit is een bijzondere actie, omdat we punten, die bij veel mensen al jaren in de keukenla liggen en eigenlijk niet veel meer zijn dan stukjes papier, omzetten in koffie, waar we mensen die aangewezen zijn op pakketten van de voedselbank, een groot plezier mee doen. Het is dan niet letterlijk het Bijbelse wonder van het veranderen van water in wijn, maar voor de voedselbanken is deze actie toch ook wel een beetje een wonder, omdat ze op deze manier toch koffie aan hun pakketten kunnen toevoegen.
Deze actie heeft in Ruinen en omstreken maar liefst 203.595 punten opgebracht. Dat aantal is goed voor ruim 400 pakken koffie!

Wij willen iedereen die iets heeft gegeven tijdens deze acties, hier hartelijk voor danken. Dat zoveel mensen in onze naaste omgeving iets over hebben voor een ander, heeft onze harten tijdens de kerst verwarmd! Dat geeft ons extra motivatie om na deze bijzondere maand als diaconie in januari gewoon door te gaan met het inzamelen van geld. Want dat is onze taak: geld ophalen om door te geven. Om een steuntje in de rug te geven aan mensen - zowel dichtbij als ver(der) weg - die dat heel goed kunnen gebruiken. Het hele jaar door.

Zusterkring
Nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 28 januari in De Bron, aanvang 14.00 uur. Neem een verhaal, anekdote of gedicht mee. Denk om de eigen bijdrage van 5 euro. We maken er een gezellige middag van!

In Memoriam: Anne Huizenga
* 27 november 1950 † 23 december 2018
Op zondag 23 december overleed Anne Huizenga, op de leeftijd van achtenzestig jaar. Hij werd in 1950 geboren, als tweede kind van Leo en Trijntje Huizenga, in Ruinerwold. In Ruinerwold is hij ook opgegroeid. Hij bezocht er ook de lagere school en het was de bedoeling dat hij misschien het bedrijf van zijn ouders ging overnemen. Maar alles kwam anders, toen, terwijl Anne nog maar dertien jaar oud was, zijn vader overleed. Anne bezocht later de LTS. Hij leerde Bertha Veld kennen, die als boerendochter opgroeide in Ruinen, op Oldenhave. Ze kregen elkaar lief, en verkering met elkaar. In 1977 trouwden ze met elkaar en kwamen in te wonen in het huis van haar ouders, op Oldenhave. Eenenveertig jaar zijn Anne en Bertha met elkaar getrouwd geweest, lief en leed delende. Ze werden de trotse ouders van dochter Rianne.
Vele jaren heeft Anne als vrachtwagenchauffeur gewerkt, lange tijd in de vleessector. Een van de grote passies van Anne in zijn vrije tijd waren auto’s, en dan met name oude auto’s, oldtimers. Hij kocht ze en knapte ze op. Urenlang kon hij er aan sleutelen en er over praten. Hij werd lid van de Volvo-club en vond het prachtig mensen die dezelfde passie deelden, te ontmoeten en met hen op pad te gaan, tochten te maken. Een tweetal van die tochten bracht hem naar Noorwegen, een land dat hem zeer beviel vanwege de weidsheid en de natuur.
Anne hield van gezelligheid. Van samen met mensen verkeren en optrekken. Een andere grote passie van hem was het filmen, het maken van opnames van huwelijken en uitvoeringen van particulieren en organisaties. Hij was een goede amateur-cineast. Met de kerk had hij niet zo veel, maar hij ondersteunde Bertha die in de Mariakerk jarenlang actief was voor de Zondagsschool, altijd met verve. Als je de manier wilt beschrijven waarop Anne zelf levensbeschouwelijk in het leven heeft gestaan, kun je dat het best doen met behulp van de woorden ‘licht’ en ‘vrijheid’. Anne was iemand die altijd weer probeerde, in donkere, moeilijke tijden bij het licht uit te komen, een weg te zoeken die je kon bewandelen door telkens van lichtpuntje naar lichtpuntje te trekken en positief te blijven. Vooral in de jaren en maanden van zijn leven dat hij ziek was, heeft hij dat op indrukwekkende manier gedaan, op een manier die respect afdwingt. Anne leefde ook altijd met andere mensen mee, en koesterde zijn dochter Rianne en haar kinderen Ilze en Stijn die in de afgelopen jaren werden geboren, als zijn eigen oogappel.
In de afscheidsdienst op zaterdag 29 december vertrouwden wij het leven en sterven van Anne toe aan de Eeuwige. Moge de Eeuwige Anne bergen in zijn hoede, en Bertha met Rianne en Richard, Ilze en Stijn en heel de familie van Anne ook.

Gebeden veranderen de wereld niet. Maar ze veranderen mensen en mensen veranderen de wereld.
Albert Schweitzer (1875-1965)

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 35, nr. 12 19 december 2018
Eerstvolgende nummer: 16 januari 2019

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 4 januari 2019 Bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Het is half elf ’s avonds en ik ben thuis. Opeens wordt er bij mij aangebeld, bij de pastorie. Wie zou dat nog kunnen zijn? Het is de buurman. Of ik even mee wil komen, er is daar… een zwerver! Het is donker, het motregent en het waait ook een beetje. Geen mooi weer voor een zwerver, denk ik nog. Ik ga mee. Hij heeft blijkbaar inmiddels zijn stekkie gevonden. Bij de ingang van de bouwmensen-opleiding naast Buitencentrum de Poort, zit hij uit de wind, beschermd in de hoek. Hij heeft inmiddels zijn schoenen uitgetrokken, oude sportschoenen, ze zijn door en door nat. En ook zijn sokken. Ook knetternat, zegt hij, door de regen. Hij zelf ligt al in zijn slaapzak. Die is nog droog.

Wat moet je nou doen met zo iemand, vraag ik me af. Het is in de jaren dat ik in Ruinen predikant ben, wel vaker gebeurd dat thuis- en daklozen kwamen opdagen. Zo’n contact verloopt meestal niet vlekkeloos. Nu is het ook al vrij laat! Zo iemand bij je thuis laten slapen? Ik aarzel wat. Een voorganger van me heeft iemand wel eens doorverwezen naar een van de hotels die Ruinen rijk is, is dat een oplossing? Of de politie bellen? Of een of andere opvang voor thuislozen zoeken in Hoogeveen, als die er is, of in Assen?

Ik heb geluk. De zwerver zegt opeens dat hij op dit moment niets meer nodig heeft. Hier in de hoek van dit gebouw, bij de ingang, ligt hij heerlijk beschut. Hij heeft het heerlijk warm, zegt hij. Hij heeft ook helemaal geen zin om nu nog weer op te staan, zijn natte sokken en schoenen aan te trekken of op blote voeten mee te lopen naar de pastorie. “Ik kan hier prima slapen!” Mijn buurman en ik beloven hem dat hij zich morgenvroeg weer bij ons mag melden voor een douche en een ontbijt. Het heeft geen zin om nu wat langer bij hem te blijven. Zo gaan we maar weer naar huis.
De andere ochtend zie ik hem om kwart over acht al om de pastorie heen drentelen. Hij is er dus nog. Hij heeft er niet lang kunnen slapen, zegt hij, de scholieren van de opleiding moesten bij hem langs. Hij is door hen wel vriendelijk bejegend. En mag ik nog steeds even gaan douchen?, vraagt hij. Ja natuurlijk, zeg ik. En dan gaan we samen ontbijten oké.

Hij stelt zich bescheiden en dankbaar op. Het is maar zelden dat ik ergens mag gaan douchen, zegt hij. En eten? Nou ach, hij is niet zo’n ontbijter, zegt hij. Ik ben ’s ochtends niet veel nodig. Wat koffie zou aardig zijn. En zo zitten we dan een klein uurtje gezellig bij elkaar, in de eethoek van mijn woonkamer. Ik, de dominee, en hij, de zwerver. We zeggen niet veel, ik wil hem niet van alles vragen. Hier, binnen is het heerlijk warm. Daar, buiten miezert het behoorlijk.
Weet je al waar je vandaag naartoe wil gaan, vraag ik hem. Wil je in de buurt blijven of verder gaan trekken? Hij zegt: mijn doel is Rotterdam. Maar vandaag vind ik het prima als ik in Meppel kan komen. Ik denk dat ik eerst maar eens naar de bibliotheek toe ga. Daar is iedereen welkom, en daar is het lekker warm.

Buiten druppelt de motregen zacht tegen het raam aan. Ik zie een onvriendelijke, donkergrijze hemel. Wil je werkelijk bij dit weer op pad gaan?, vraag ik. Ja, zegt hij, ook al is het lastig. Aan mijn paraplu zal ik vandaag wel niet zo veel hebben, het miezert er langsheen.
Ik denk even na, en zeg dan: “Ik breng je wel even!” We stappen in m’n auto. Kleine twintig minuten later zijn we al in Meppel. Ik geef hem de vier euro mee die ik in de auto heb zien liggen, hij heeft er niet eens naar gevraagd. “Dank je wel,” zegt hij. “En alle Goeds”, zeg ik.

Weer thuis kom ik in een vreemd soort stilte terecht. De zwerver is er niet meer. Ben ik even blij!? Gelijk ga ik alles goed checken, hoe het eruit ziet, bijvoorbeeld in de badkamer. Is er iets ontvreemd? Is er iets kapot? Nee, alles ziet er nog heel normaal uit. Netjes. Alleen hangt er overal nog een vreemd soort lichtzure geur in de lucht. De lucht die iemand blijkbaar krijgt van wekenlang buiten leven. Maar ik vind het goed zo.
Ik moet denken aan kerst, en aan het Christuskind, aan Jezus. Vlak voordat Jezus tweeduizend jaar geleden werd geboren, waren de hoogzwangere Maria, en Jozef, haar partner, ook zonder vaste woon- en verblijfplaats. Samen, vertelt het verhaal, hebben ook zij vlak voor geboorte van Jezus nog flink wat rondgedwaald, “omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad” (Luc. 2: 7). Uiteindelijk vinden ze een schamel onderkomen in een stal, bij de dieren. Het bed waar het babietje Jezus de eerste nacht van zijn leven op aarde op slaapt, is een ruwe voederbak, maar dat maakt het kindje niet uit. Hij leeft al gelijk uit vertrouwen! Vertrouwt zich van nature gelijk volkomen toe aan God en de mensen om zich heen, aan mensen als wij. Zoals zwervers dat ook maar doen, willen ze niet omkomen van de wanhoop.

Jaren later roept de apostel Paulus ons in zijn brief aan de Hebreeën op: “Houd a.u.b. de gastvrijheid in ere! Want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen!” (Hebr. 13: 2) Engelen ervaren. Een stuk hemel op aarde. Iets bijzonders, iets goddelijks. Dat is denk ik waar wij mensen allemaal naar op zoek zijn in ons leven, en zeker met kerst. Iets meemaken en beleven dat het leven bijzonder maakt. Een stuk hemel op aarde creëren, het is zo makkelijk! Als je er maar iets meer tijd en ruimte voor vrij durft te maken, over eigen grenzen en door gesloten deuren heen. Je hoeft er alleen je leven weer iets voor op een kier te zetten om wat vreemd en raar, maar ook hemels op je afkomt in je leven, tot je toe te laten.

Ik weet het: het is een groot waagstuk om de dingen zo te doen. Maar als je je daar, met al je kwetsbaarheid, aan bloot durft te geven, kom je meestal niet bedrogen uit. In tegendeel: dan maak je het mooiste mee wat een mens zich kan voorstellen: je wordt weer gelukkig!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
Iedereen kent wel het verhaal uit de 1e Wereldoorlog, dat de vijandelijke troepen elkaar vier jaar lang elke dag hard naar het leven stonden, behalve op 1e kerstdag! Toen staakten sommige troepen hun strijd en klommen uit hun loopgraven om naar hun vijanden toe te komen, hen de hand te drukken en hen een zalig kerstfeest en Vrede op aarde toe te wensen!
Ik zit net te denken, wie er van ons tegenwoordig in zijn leven nog steeds in een soort loopgraven zitten opgesloten. Mensen, gevangen in vijandschappen. Mensen, gebutst en getreiterd door het leven, de ziekte of zwaarmoedigheid. Mensen die, verlegen of zelfs fobisch, hun huis niet meer uit durven te komen. Mensen, die wat apart zijn en die al lang niet meer opgemerkt worden door anderen.

Het kind van Kerst wil ons uitnodigen juist met onze kwetsbaarheden en gebrokenheid weer wat meer voor de dag te komen en naar elkaar toe te schuiven. Zoals het zelf ook doet. Want juist in al zijn kwetsbaarheid en fragiliteit is een mens het kostbaarst! - Ik zou zeggen: laat ons in deze dagen eens extra om ons heen kijken, wie in deze donkere tijden, midden in de winternacht, wel een aarzelend klein gebaar van liefde en aandacht onzerzijds kan gebruiken. Welke menslievende geste, denk je, welk mooi gebaar, zou onszelf, of anderen die we kennen, wat meer uit onze loopgraven kunnen trekken?
Goede kerstdagen en een gelukkig uiteinde toegewenst,
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

BIJ DE DIENSTEN
Welkom in de volgende kerkdiensten rondom kerst & nieuwjaar:
Woensdag 19 december – 19.30 uur – Mariakerk Onze jaarlijkse Dorpskerstzang, zie hier elders!!
Zondag 23 december – 10.00 uur - Mariakerk We vieren de 4e adventszondag en lezen naast uit Openbaring 14, een apocalyptische tekst over de verwachting van de Messias in de eindtijd…, een woord van de profeet Zacharia die ons oproept: “Word stil voor de Heer, al wat leeft, want hij komt uit zijn heilige woning naar buiten.” (Zach. 2: 14) Het is nergens goed voor om te gestresst en lawaaierig aan kerst te beginnen!
Zondag 23 december – 18.30 uur – ’t Neie Punt  De jaarlijkse kerstviering in de grote zaal van ’t Neie Punt, met medewerking van het kerkkoor.
Maandag 24 december – 19.30 uur – d’ Olde Karke Kerstavonddienst in d’ Olde Karke te Echten, met medewerking van de Keizangers!! Van harte aanbevolen.
Maandag 24 december – 22.30 uur – Mariakerk Kerstnachtdienst, met medewerking met het kerkkoor en Klaas Waninge op de Steirische Harmonika. Aanbevolen!
Dinsdag 25 december – 10.00 uur – Mariakerk Kerstochtenddienst, met medewerking van het kerkkoor.
Vrijdag 28 december – 19.30 uur - Mariakerk Boeiende Top2000dienst! Zie hier elders de toelichting!
Zondag 30 december – 10.00 uur - Mariakerk We lezen Lucas 2: 33-40, over Jezus die vanuit de uithoek van het leven, de stal van Bethlehem, naar de meest heilige plaats in Israël wordt gebracht, de tempel in Jeruzalem. Ook daar wordt hij door mensen herkend als heel bijzonder!
Maandag 31 december – 19.30 uur – Mariakerk Oudejaarsavonddienst. We mijmeren over de wisseling der tijden en doen met Psalm 90 tegen alle vergankelijkheid in, een beroep op de liefelijkheid van de Eeuwige.

Zondag 6 januari – 10.00 uur - Mariakerk
Wij vieren Epifanie, de ‘verschijning’ van de Eeuwige en pakken nog een keer Kerst op, door Mattheus 2: 1-12 te lezen, over de ‘wijzen uit het Oosten’ die het mysterieuze kindje Jezus eren. Hoe komt dat toch dat zoveel mensen zonder specifieke geloofsachtergrond zich toch laten fascineren door de God van Israël en de boodschap van het Christuskind?

Zondag 13 januari – 10.00 uur – Mariakerk
Gastvoorganger ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor. Welkom!

Woensdagavond 19 december – 19.30 uur – Mariakerk
Dorpskerstzang: Op woensdagavond 19 december vindt in de Mariakerk de jaarlijkse Dorpskerstzang plaats, aanvang 19.30 uur. Medewerkenden zijn Harry Bosma op het orgel en Klaas Waninge op de Steirische Harmonika. Van harte aanbevolen,

Kom ook naar de Top2000dienst vrijdagavond 28 december in de Mariakerk Aanvang: 19.30 uur
Thema: “Everybody Needs Somebody!”
Voor de vierde keer organiseren wij in de Mariakerk een spetterende Top2000dienst. Tal van liederen uit de Top2000 passeren weer de revue, met tal van inspirerende boodschappen rondom het thema: “Everybody Needs Somebody!” De liederen worden deels live gezongen, of gepresenteerd door DJ Bart Kiers. Daarnaast is er na de dienst gelegenheid voor ontmoeting bij een glas Glühwein en wordt het weer heel gezellig. Welkom! Of heb je soms zin, om op de valreep de dienst nog mee te helpen voorbereiden? Neem dan contact op met ds. Georg Naber, gnaber@hetnet.nl, tel. 0522-471543.

DIACONIE
Na de viering van het 20-jarig jubileum van Basalt op 25 november, is een collecte gehouden voor kerstpakketten die de Mariakerk ook dit jaar weer uitdeelt aan inwoners van Ruinen, die een kerstpakket goed kunnen gebruiken. Als kerk waarderen we het zeer, dat Basalt spontaan heeft besloten om hun collecte voor dit doel te bestemmen. Deze collecte heeft maar liefst € 600,- opgebracht! Mede namens de inwoners die een kerstpakket van ons ontvangen, willen we Basalt hartelijk bedanken voor deze mooie gift.
Diaconie Mariakerk Ruinen.

NAJAARSACTIE 2018
In oktober hebben wij de najaarsactie gehouden, om de verwarming in de Mariakerk te kunnen verbeteren. Wij zijn ons op dit moment aan het oriënteren wat het gaat worden door o.a. in verschillende kerken te kijken wat de mogelijkheden zijn. Wij willen een ieder bedanken voor zijn financiële bijdrage en houden u op de hoogte wat het gaat worden.
Kerkrentmeesters.

COLLECTEMUNTEN
De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 7 januari a.s. in de consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur.
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00

Zusterkring
Kerstviering op maandag 17 december: kerstliederen, kerstevangelie, verhalen, gedichten, kaarslicht, gezelligheid. We komen bij elkaar in De Bron, aanvang14.00 uur. Gasten die met ons mee willen vieren zijn hartelijk welkom.

In Memoriam: Leida Muthert-van de Poll
* 4 januari 1924 † 8 november 2018
Op donderdag 8 november moesten wij afscheid nemen van Leida Muthert-van de Poll, in haar vijfennegentigste levensjaar. Geboren in Hilversum groeide ze op in Den Haag, waar haar vader als onderdirecteur werkte bij de Twentsche Bank. Ze ging er naar school en slaagde daar voor het gymnasium. Ze werd directiesecretaresse bij Verkade en daarna als eerste Chef van de receptie in het American Hotel in Amsterdam, in die tijd een zeer opmerkelijke functie voor een vrouw! In die jaren leerde ze Jan Willem Muthert kennen, directeur van het restaurant van dierenpark Artis. Hij was haar grote liefde die veel later bekroond werd met de geboorte van hun dochter Kiki. Inmiddels waren ze verhuisd naar de Torenakker in Ruinen waar Jan Willem overleed en Leida op negenenveertig jarige leeftijd achterbleef met Kiki die toen zeven jaar was, en is daar met heel veel plezier blijven wonen tot haar vijfentachtigste. Leida was een uiterst lieve en zorgzame moeder en de band tussen haar en Kiki was zeer hecht. Ook werd zij actief als ambtenaar van de burgerlijke stand en vele jaren is zij scriba van de kerkenraad geweest van wat toen nog de Hervormde gemeente te Ruinen was. Ze vervulde ook de ambten van ouderling en diaken, haalde jaarlijks geld op voor de solidariteitskas en heeft in de Mariakerk zelfs ook enkele keren als preeklezer op de kansel gestaan om een zieke predikant te vervangen. Leida was een talenwonder, ze sprak vijf talen en leerde op haar vijfenzeventigste nog Italiaans en las alles wat los en vast zat. Ze hielp graag mensen bij het invullen van formulieren en bij het vervaardigen van verzoekschriften en sollicitatiebrieven en gaf met veel plezier bijles aan kinderen.
Ze genoot van de omgang met mensen, urenlang kon zij gezellige/serieuze gesprekken voeren met vriendinnen en familieleden tijdens de thee of hangend aan de telefoon. Ze bleef altijd het goede in mensen zien, maakte zelf nooit met iemand ruzie en kon erg goed bemiddelen!
Dankbaarheid voerde de boventoon in haar leven. blij met kleine dingen waar ze veel vreugde aan beleefde, luxe had ze niet nodig om gelukkig te zijn. Een vaste uitspraak van haar was dan ook “Ik heb niets anders in te leveren dan Dankbaarheid en lege briefjes.” Op haar eigen onvervalste manier verspreidde ze veel vreugde en licht om zich heen, wat er voor zorgde dat ze een grote uitgebreide kring van mensen om zich heen had die van haar hielden. Wij zullen haar daarvoor blijven eren en wensen Kiki en Arie veel sterkte toe zonder hun bijzondere moeder die een grote leegte achterlaat. “Wil je geluk op aarde vinden, open dan tot geven je hand, tot toegeven je gemoed en tot vergeven je hart!”, aldus Leida Muthert…

Hoeveel deuren we ook achter ons dicht doen, er blijft altijd een voor ons open.
Rikkert Zuiderveld

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 35, nr. 11                   21 november             2018
Eerstvolgende nummer:            19 december            2018

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 7 december 2018 Bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Het vormt een van de grote thema’s van de christelijke traditie: de Eindtijd. Elk jaar staan wij er bij stil in een kerkdienst. Zo ook aanstaande zondag, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wanneer bij ons in Ruinen de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht.

De Eindtijd. Het inzicht dat de wereld zoals die nu is, ooit zal vergaan (met een soort rampscenario) om plaats te maken voor iets nieuws, anders, beters. Mijn indruk is dat tegenwoordig weer meer mensen aanhangers zijn van die gedachte. Meer dan althans zo’n twintig, dertig jaar geleden, toen iedereen het in kerkenland, als hij het over onze leefwereld had, vooral over “het Koninkrijk” had. Wij leven in het Koninkrijk van God, in een mooie wereld. En als iedereen nou even zijn best doet, werd er dan bij gezegd, dan komen we er wel. Er hing een soort optimisme in de lucht. Laat iedereen nou gewoon eens iets schappelijker gaan leven, iets guller, iets vrijgeviger en vergevingsgezinder, iets rechtvaardiger, dan zullen we binnenkort vast uitkomen bij de mooie wereld zoals God ze ooit bedoelde. Laten we leven met een visioen, met een ideaal!

Aanhangers van de Eindtijd zijn tegenwoordig veel pessimistischer. Onze wereld gaat vast naar de Filistijnen, zeggen ze doorgaans. Kijk maar naar het nieuws. Al de rampen en oorlogen, in het groot, en ook in het klein. En dan het feit dat niemand meer een goed overzicht heeft over alles. Nee echt waar, het gaat allemaal geheid mis!

Velen die dit zo zeggen, trekken zich vervolgens ook terug op zich zelf. Er worden muren opgetrokken. Hun deur gaat op slot voor wat nieuw of vreemd is. Men is afhoudend geworden en houd het liever bij veilig en vertrouwd en bij zoals het vroeger altijd geweest is. Het eigene en vertrouwde ervaart men als veilig en “great” en dat wil men dan ook het liefst zo veel mogelijk bewaren en met hand en tand verdedigen. Dat het misschien juist deze manier van in het leven staan is, die onze wereld naar de Filistijnen helpt, is velen een zorg. Als ik dit zo voor me zie, moet ik telkens weer terugdenken aan de eerste generatie christenen en hoe zij aan eindtijd-denken deden. Wij hebben het tegenwoordig nog best goed (we hebben het eigenlijk nog nooit zo goed gehad!), maar zij hadden het echt niet makkelijk. Ze werden als christenen door een reeks Romeinse keizers hard vervolgd, gearresteerd en gemarteld, en letterlijk voor de leeuwen gegooid. Ze leefden letterlijk met de dood voor ogen. Er was helemaal niets meer in het leven om je aan vast te houden en om er blij mee te zijn. Zo erg waren ze er aan toe. Alleen hun geloof bood hun nog perspectief. Bijbelboeken als Openbaring en Daniel en de Eindtijdpreken van Jezus in bijv. Marcus 13, boden dan iets van houvast. Want de teksten beaamden ook: ja, het leven van tegenwoordig is echt niet makkelijk. Maar het licht, het heil en God zelf komen je wel tegemoet. Blijf volharden en houd aub. vol, houd moed, want er is Toekomst!!

En in het vervolg daarvan ontwikkelden ze een prachtige ethiek, een prachtige manier van in het (barre) leven staan. Een handelen dat, weliswaar gestoeld op bittere ervaringen met het leven zelf, wel altijd uit bleef zien naar kleine, concrete, onverwacht nieuwe tekenen van toekomst. Jezus had hen aangeraden: “Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is.” (Marcus 13: 28.29)

Het einde van de wereld komt er volgens Jezus niet aan, op het moment dat alle dingen als vanzelf in elkaar storten. Het einde komt er aan op het moment dat opeens iets nieuws, iets positiefs zich wil aandienen/doorzetten, evenals de zomer die de winter wil verdringen, en een bloem in de knop, die een dode tak wil openbreken. Niet het Slechte, maar de Komst van het Goede maakt uiteindelijk een einde aan onze wereld.

Cynisch de boel maar de boel laten, is dan wel het slechtste wat je als mens kunt doen. Vanuit de diepe diepte altijd weer buiten om je heen blijven zoeken naar positieve voortekenen, is een betere optie. Daarbij hoeft het er natuurlijk niet meer zo idealistisch aan toe te gaan als twintig/dertig jaar geleden. Je moet wel realistisch blijven. Maar het gevoel van te leven in de Eindtijd en de verwachting van Advent, moet je niet van elkaar losmaken. Ze horen heel erg samen.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
Heb ik het nou ook eens meegemaakt! Ik had het al jaren op de televisie gezien, maar nog nooit zelf meegemaakt, dat je met je auto onderweg bent en in de binnenspiegel kijkt en opeens een auto achter je ziet rijden dat een lichtbord met “Politie… Stop!” laat zien. Ik had veel te hard gereden en was duidelijk… betrapt. Voor de eerste keer op deze manier, dus zo dat je uit je auto moet stappen, in de politieauto mag gaan plaatsnemen en een video te zien krijgt: “Moet u eens zien wat hier gebeurt. Wat vindt u daarvan?!”

Het heeft wel effect hoor, deze manier van doen. Het komt toch net wat meer binnen dan een afstandelijke bon van de flitsautomaat. Omdat het voor mij “de eerste keer” was, bleef men genadig met me omgaan qua sanctie, wat ik als een grote schappelijkheid ervaar. En het “schuld belijden” dat ik toen natuurlijk gelijk deed, eerst voor deze mensen en dan later ook voor de Heilige, heeft sindsdien, als ik mezelf bekijk, zowaar effect. Ik merk dat ik inmiddels wat rustiger rijd, en niet alleen maar omdat het moet! Maar hoe lang dit zal aanhouden? Tja. Wat ik in ieder geval heb ervaren is: af en toe is het best goed, als mens ook op zo’n stringente manier te worden “gereset”.  
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

BIJ DE DIENSTEN
Welkom in de volgende kerkdiensten:

Zondag 25 november – 10.00 uur – Mariakerk – Dienst van gedenken
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, met de Dienst van gedenken. Wij herdenken degenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn en steken een licht aan voor alle slachtoffers van geweld en rampen en voor alle naamloos overledenen. Met medewerking van het kerkkoor.

Zondag 2 december – 10.00 uur - Mariakerk
D i e n s t   m e t   C a n t o r i j, Zondag 2 december is de Cantorij van de Protestantse gemeente te Arkel (bij Gorinchem/Rotterdam) bij ons in de ochtenddienst te gast. Om de paarjaar houden ze een weekend in Drenthe en dan zijn ze ook graag weer bij ons te gast. Komt allen, want dit wordt plechtig en heel bijzonder voor iedereen die van prachtig, verfijnde zang houdt.

Zondag 9 december – 10.00 uur – Mariakerk
Dienst met gastvoorganger Greet Bijl uit Uffelte!

Zondag 16 december – 10.00 uur – Mariakerk
Op zondag 16 december lezen we een kerstverhaal uit het bijbelboek Openbaring dat niet zo vaak gelezen , wordt omdat het wat minder bekend en op het eerste gezicht ook wat onaantrekkelijk van aard is, het verhaal van “de vrouw in de woestijn”, Op. 12: 1-17!

Top2000dienst – Oproep
Eind van dit jaar willen wij graag op vrijdagavond 28 december weer een Top2000dienst houden, noteer het al vast in je agenda, hou de avond vrij! We zijn nog naarstig op zoek naar een aantal vrijwilligers die mee willen helpen de dienst voor te bereiden. Neem daarvoor contact op met ds. Georg Naber, gnaber@hetnet.nl, tel. 0522-471543.

Woensdagavond 19 december – 19.30 uur – Mariakerk
Dorpskerstzang
Op zondagmiddag 16 december geeft muziekvereniging Crescendo samen met mannenkoor De Geuzingers om 15.00 uur een prachtig kerstconcert in zaal Hees. Op woensdagavond 19 december organiseert de Mariakerk de jaarlijkse Dorpskerstzang in de Mariakerk, om 19.30 uur. Welkom!

Lever uw Douwe Egberts waardepunten in voor gratis koffie voor de voedselbanken!
Het is dit jaar het zevende jaar van een gezamenlijk initiatief: Douwe Egberts, Lionsclubs en Voedselbanken Nederland komen in actie om zoveel mogelijk pakken koffie voor de klanten van de voedselbanken in te zamelen. Ook de diaconieën in de gemeente De Wolden doen dit jaar mee aan deze actie. In december worden door heel Nederland DE-waardepunten ingezameld. Douwe Egberts zet de ingezamelde waardepunten om in pakken Douwe Egberts Aroma Rood koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kunnen de voedselbanken in 2019 wekelijks pakken koffie uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben.

Meedoen? Heel graag!
We hopen dat u dit jaar uw gespaarde DE-waardepunten uit uw keukenlade haalt en deze wilt schenken aan de voedselbanken! De punten kunnen, voor of na de kerkdiensten op zondag, worden ingeleverd in de Mariakerk. Er staat een doos links op de tafel als u de kerk binnenkomt.
U kunt ook uw punten in de bus doen bij Margriet Middelbrink, Kerkdijk 1c in Ansen of bij Henk Vrijhof, Westerstraat 20 in Ruinen.

Waarom koffie?
Douwe Egberts steunt deze actie, want het merk dat inmiddels 265 jaar bestaat, wil mensen in Nederland dichterbij elkaar brengen onder het genot van een goed kop koffie. Koffie kan gezien worden als een uitnodiging om contact te maken met elkaar, en door dat contact worden onderling bestaande banden versterkt.
Koffie is een schaars product voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt ‘afgeschreven’. Het komt weinig voor in voedselpakketten, maar wordt buitengewoon gewaardeerd.

In Memoriam: Kees Laban
* 17 september 1953                                                                † 17 oktober 2018
Op 17 oktober 2018 hebben wij op vijfenzestig jarige leeftijd in liefde los moeten laten: Kees Laban. Kees is geboren in Rotterdam in september 1953 en is na heel wat omzwervingen in 2003, samen met zijn vrouw Emmy, in Ruinen komen wonen. Hij was psychiater in Beilen voor asielzoekers en vluchtelingen en was op zijn vakgebied transculturele psychiatrie mondiaal bekend. In zijn vrije tijd fietste hij graag over de hei en zong hij in een koor. Ook organiseerde hij met een groep vrijwilligers geregeld concerten in de Mariakerk. Kees heeft kunnen en willen leven vanuit hoop, ruimte en liefde. Hij geloofde dat morgen beter kon zijn dan vandaag en dat hij (wij als mensen) daaraan bij kunnen dragen. Ook was er ruimte voor de ander, waar je wieg ook gestaan heeft, wie je ook bent, je mag er zijn. Zonder oordeel. Liefde voor en van de ander was waar hij van leefde. Op 23 oktober hebben wij zijn leven kunnen vieren en herinneren met vele vrienden, dorpsgenoten, collega’s en familieleden. Wij wensen zijn naaste familie, Emmy, Sander, Hester, Bernard en Elisa veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

In Memoriam: Grietje Kleene-Niezing
* 8 maart 1922                                                                         † 27 oktober 2018
Op dinsdag 27 oktober overleed Grietje Kleene-Niezing, op de leeftijd van zesennegentig jaar. Grietje Niezing werd in 1922 op Armweide geboren. Ze groeide op op de boerderij van haar ouders, ging in Ansen naar school en kwam vervolgens op verschillende adressen als dienstmeisje te werken. In de oorlogsjaren kreeg ze verkering met Arend Kleene uit Ruinerwold. In 1942 trouwden ze met elkaar. Een jaar later werd hun zoon geboren: Jan. In de jaren die volgden, beleefden ze samen op Armweide een gelukkige en voorspoedige tijd, hun boerderij groeide gestaag. Toch kreeg Arend begin van de zeventiger jaren te maken met hartproblemen. In 1986 overleed hij eraan, op veel te vroege leeftijd. Grietje bleef alleen achter, in het nieuwe huis waarin ze net waren komen wonen, naast het oude. Enkele jaren later nam ze het besluit, naar het dorp Ruinen te verhuizen. Ze kon goed aarden aan de Esweg en heeft daar, vooral door de prettige buren, een goede tijd gehad. Vijf jaar geleden verhuisde ze om gezondheidsredenen naar de noodvestiging van de Priensenije op de Kaamp, en daarna naar ’t Neie Punt. Nog tot haar vijfennegentigste heeft ze auto gereden en bleef ze betrokken op iedereen en geïnteresseerd in van alles. Ze hield zeer van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen en ging graag naar de activiteiten toe die in ’t Neie Punt werden georganiseerd. Wat haar kenmerkte, was haar opgewekte karakter en optimistische kijk op het leven. “Het komt vast wel weer goed,” hoorde je haar vaak zeggen. Ze kon sowieso heel goed omgaan met taal en prachtige gedichten schrijven. In de laatste periode van haar leven ondervond ze veel steun aan haar geloof. “De Heer zal je bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid,” die woorden van Psalm 121 zeiden haar heel veel. Met die woorden hebben wij dan ook afscheid van haar genomen, op vrijdag 2 november j.l. in de Bron.

In Memoriam: Henk Kok
* 1 oktober 1937                                                                                  † 30 oktober 2018
Op dinsdag 30 oktober ging Henk Kok van ons heen, op de leeftijd van eenentachtig jaar. Henk Kok werd in 1937 als nakomertje geboren in de Mr. Harm Smeengestraat in Ruinen. Hij is er, op verschillende adressen, altijd blijven wonen. Hij kon goed leren, bezocht de Mulo en kreeg vervolgens werk bij de PTT. Hij kwam in militaire dienst. In 1965 trouwde hij met Janny Wolbers uit Westerbork. Samen werden ze gezegend met de geboorte van dochter Rina en zoon André. Nadat Henk in de avonduren een opleiding tot archivaris had gevolgd en met succes had afgrond, kreeg hij een aanstelling op het gemeentehuis. Menigeen in het dorp kende hem als degene die altijd op burgerzaken zat en veel voor mensen overhad. Henk was iemand met een groot sociaal hart. Mensen konden altijd een beroep op hem doen, hij stond altijd voor ze klaar. Daarbij plaatste hij zich nooit op de voorgrond, maar deed zijn dingen voor anderen liever stil en belangeloos, achter de schermen. Na eenenveertig jaar trouwe dienst ging Henk met pensioen. Hij hield van reizen. Menige malen is hij in Zwitserland geweest, zijn favoriete land. Hij bleef een blijmoedig mens en hield van gezelligheid in de omgang met zijn vrienden. Hij hield zeer van zijn kleinkinderen en ging met passie met hen om. In zijn vrije tijd besteedde hij ook veel aandacht aan de tuin rondom zijn huis. Hij genoot van het zingen van de vogels in die tuin. Vele jaren is Henk actief geweest voor het Rode Kruis. Ook assisteerde hij Janny altijd bij haar inzet voor de Drentse taal.
Op maandag 5 november namen wij afscheid van hem in een dienst in de Mariakerk. Wij lazen verzen uit 1 Korintiërs 13 waar de apostel Paulus zegt: wat er ook allemaal mag gebeuren in ons leven, de liefde die wij mensen voor elkaar koesteren, zal altijd blijven bestaan. We wensen Janny en Rina en André met hun partners en de kleinkinderen veel sterkte toe in de komende tijd.

Zusterkring
Vanuit onze provincie Drenthe is er door de WMD jaren gewerkt aan water voor de Masai, een gebied in Kenia. Op maandag 26 november krijgen we er een interessante presentatie over met een boeiende verteller. Aanvang: 14.00 uur. Plaats: De Bron. Mis het niet en gasten hartelijk welkom!

Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg.
Dalai Lama

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 35, nr. 10                             24 oktober                              2018
Eerstvolgende nummer:                      21 november                          2018

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 9 november 2018 bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
“De bladeren vallen… Wij vallen allemaal… Het is in ons allen”, dichtte ooit Rainer Maria Rilke in zijn gedicht “Herfst”! De herfst weer begonnen. Het seizoen van verval en afbraak, van het moeten loslaten van het licht en de zomer. Overduidelijk. Nog genieten we weliswaar na van de restjes zon, en van het daglicht dat ons vroeg in de avond al weer verlaat. Maar binnenkort komen de herfststormen weer, de regenbuien, met kapot gewaaide paraplu’s en koude tenen en vingers tot gevolg. De bomen verliezen hun bladeren en blijven berooid achter, hun takken verstarren in de winter door de vorst. Het leven in de natuur is daarna niet meer zichtbaar aanwezig en lijkt wel ver te zoeken.

“Wij vallen allemaal…” Ook wij mensen vallen, “het is in ons allen”. Wij kennen de herfst ook in onszelf. Het leven kan soms op ons inbeuken op een manier dat ook wij bezwijken. Ook wij kunnen in de kou komen te staan en alleen nog maar kilte ontmoeten die ons lam legt. Warme relaties kunnen bekoelen, stukbreken en afbrokkelen. Ook ons geloof in God is hiervan niet gevrijwaard. Soms heb je het gevoel dat ook God je in de kou heeft laten staan. Dat je alleen nog maar overgeleverd bent aan een wreed soort lot. Dat koele, gevoelloze stormwinden tegen je aan beuken en maar niet van ophouden weten en dat elke beschutting daartegen ver te zoeken is.

Wat kun je hier aan doen? Is er een remedie tegen? Is er een remedie tegen de kilte van de herfst?

Ik persoonlijk vind het een troost dat de verhalen van de herfst en van de stormdepressies in de bijbel en in het geloof niet worden genegeerd of geloochend en verdrongen. Integendeel, ze komen er ruimschoots in voor. Denk maar aan Job, die als prachtig gezegend mens, in zijn leven opeens ongelofelijk veel moet lijden, ziek wordt en verlies lijdt. Of denk maar aan Petrus, die diegene waar hij altijd dolenthousiast het meeste van hield, Jezus, opeens ging negeren, verloochenen en opzij zetten. Of denk maar aan Jezus zelf, die talloze keren, in maar een klein dobberend bootje op zee, door letterlijk harde stormen heen moest trekken, en later ook in overdrachtelijke zin stormen in zijn leven ondervond, toen hij door andere mensen werd vervolgd, gearresteerd, mishandeld en gedood.

Toch hielden Job, Petrus, en Jezus ergens in zichzelf een klein waakvlammetje brandende. Het vlammetje van de menselijkheid. Het vlammetje van het menselijke verlangen. Het vlammetje van de liefde en het vlammetje van de hoop. Ze trokken door hun donkere dagen heen, terwijl hun hart verlicht bleef worden door dit vlammetje. Ze gingen dit vlammetje koesteren. Ze gingen het doorgeven aan elkaar en anderen, in het klein en heel voorzichtig als een soort noodrantsoen aan levenskwaliteit. Totdat het toch weer lente werd!

Ook God ging met hen mee. Of ze het nou doorhadden of niet. Hij blies Zijn licht en Zijn liefde als Ademtocht teder over hen en hun vlammetjes heen, vooral toen alles heel, heel moeilijk was, en hield het voor hen brandende.

Het is herfst geworden. De bladeren vallen. Wij vallen allemaal. De donkere dagen staan ons voor ogen. Met al hun stormen en de kou. Het liefst zouden we willen wegduiken en ergens willen schuilen als het kon, en zo alleen maar wachten op de nieuwe lente. Maar ik zou zeggen: laten wij vooral samen de kleine vlammetjes blijven koesteren die wij bij elkaar kunnen ontwarren. Laten we ze met elkaar delen en ons koesterend ontfermen over elkaar. En laat ons, waartoe Jezus ons ooit in een preek over de eindtijd ook de opdracht gaf, altijd weer letten op kleine tekenen van de grote Toekomst die ons wacht. Jezus zei toen: “Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken weer zacht worden en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.” (Marcus 13: 28). Daar zit denk ik iedereen van ons in de herfst inderdaad smachtend op te wachten: dat wij en het leven buiten om ons heen in alle onstuimigheid, weer zàcht worden! - En laten we ook dit nooit vergeten: er is “Eén, die al ons vallen oneindig zachtjes in Zijn handen houdt” (zo het slot van het gedicht van Rilke).
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
Ik ben in de afgelopen tijd nogal aan het wandelen. Door de tienduizend stappen die ik sinds een aantal maanden elke dag loop (6 km), is mijn lichamelijke conditie dermate vooruitgegaan dat ik tegenwoordig met gemak ook wel 10 of 15 km kan halen. Een heel nieuwe ervaring voor mij. Je doorloopt dan volgens mij elke keer een soort traject. Eerst word je wat ik zou willen noemen ‘afgebroken’. Je lichaam en geest worden aan het begin van de wandeling gedwongen, even niet meer met van alles en nog wat bezig te zijn, behalve dan met het lopen zelf. Die omschakeling duurt een klein half uur. Daarna kom je in de fase van ‘gewenning’. Je lichaam en geest nemen de cadans van het stap-voor-stap-bewegen gewillig over, je hoeft ze niet meer bewust met je hersenen aan te sturen. En uiteindelijk kom je, in het laatste gedeelte van de wandeling, in een soort ‘high’-stemming terecht waarin alles haast vanzelf gaat en de omgeving en alles om je heen op een weldoend zachte manier op je inwerkt. Bij echte harde lopers schijnen dan hormonen als endorfine, serotine en dopamine vrij te komen die zorgen voor een plezierig en gelukkig gevoel. Heel ontspannen loop je, vrij van alles, als vanzelf, door de natuur heen en geniet je intens van wat er om je heen is: van de stilte, de kleuren, de hemel boven je, de dieren, het licht, de wind, de wolken, de bloemen en de geluiden. Een prachtige manier van recreëren is dit, daar kom ik nu wel achter. Totdat de fase aanbreekt dat een koude stortbui van regen je weer ontnuchterend met beide benen op de grond zet, of dat diezelfde benen en je botten daar op de grond zich weer bij je terug melden met de boodschap van: kom op, hoor je ons niet kreunen?! Nu is het wel goed geweest met al dat lopen, wij lopen met je terug naar huis. 
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

BIJ DE DIENSTEN
In de laatste weken is onze Mariakerk heerlijk bezet geweest op de zondagochtenden, dankzij onze broeders en zusters uit Pesse die met ons mee kerkten vanwege de grondige verbouwing van hun eigen kerk. Wat zong het fantastisch, met zoveel volk! Ook in de komende weken zien wij weer uit naar mooie kerkdiensten en vieringen. Zie hier het overzicht:

Zondag 28 oktober – 10.00 uur – Mariakerk
We lezen Marcus 10: 46-52 over de blinde Bartimeüs die Jezus eerst om mede-lijden vraagt en dan “dat ik weer kan zien”.

Zondag 4 november – 10.00 uur – Mariakerk
Wij verlaten deze zondag het spoor van lezingen uit het evangelie van Marcus, en lezen uit het Oude Testament de woorden van de lijdende Job “Ik weet dat mijn redder leeft!” (Job 19: 23-27a) en uit het laatste boek in de bijbel, het boek Openbaring, hoofdstuk 4, met onder andere de mooie woorden: “U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want … u bent de oorsprong van alles wat er is.” (vers 11). We gaan het hebben over het je richten op God als het ultieme houvast in je leven, als het leven verder soms niet meevalt. En we danken de Allerhoogste voor zijn trouw en voor al het gewas en de arbeid in het afgelopen jaar. Last but not least bevestigen wij Anneke Otten tot diaken en herbevestigen wij Karin Terwisscha als ouderling en Henk Vrijhof als diaken. Komt u ook om dit heilsfeit met ons mee te vieren?

Zondag 11 november – 10.00 uur – Mariakerk
Gastvoorganger ds. Albert Metselaar uit Hoogeveen gaat in de dienst voor, hartelijk welkom!

Zondag 18 november – vanaf 9.30 uur – Evangelisatie-/Sonardienst, verzorgd door de evangelisatie- en Sonar commissie van de PKN Pesse in de Mariakerk te Ruinen.

De evangelisatiecommissie van Pesse, Stuifzand en
Fluitenberg organiseert samen met Sonar Pesse een bijzondere dienst, waarin weer van alles te beleven valt. De spreekster die voorgaat is Rolanda den Boon-Stapel. Harm Hoeve zal ons begeleiden op het orgel en Roelanda van der Zwaag op de dwarsfluit. Uiteraard zullen diverse gemeenteleden uit Pesse, Stuifzand en Fluitenberg hun medewerking verlenen aan deze dienst. Vanaf 9.30 uur is er gelegenheid om een kop koffie/thee of een glas limonade te drinken.Vanaf 10.00 uur zal de dienst beginnen met als thema: “GEEF MIJ KRACHT.” Wij nodigen u allen van harte uit om deze dienst bij te wonen. Laat u verrassen! Wij zullen u niet teleurstellen. I.v.m. de verbouwing van de Kruispuntkerk in Pesse bedanken wij PKN Ruinen voor het beschikbaar stellen van de Mariakerk!

Zondag 25 november – 10.00 uur – Mariakerk
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Wij herdenken wie ons ontvallen zijn

OPROEP!
Op zondagmorgen 25 november herdenken wij in de ochtenddienst degenen die ons in het afgelopen jaar aan de dood ontvallen zijn. De nabestaanden van degenen van wie wij in kerkelijk verband afscheid genomen hebben, krijgen automatisch bericht. Zou u het fijn vinden dat ook uw dierbare 25 november a.s. wordt herdacht, ook al hadden wij als kerk geen bemoeienis met de afscheidsplechtigheid, dan kan dat heel goed! Geeft u gewoon de doopnaam en de gegevens van geboorte en overlijden door aan de scriba van de gemeente, Tineke Stekelenburg, info@pkn-ruinen.nl; tel.0522- 470204, of aan ds. Georg Naber, gnaber@hetnet.nl;

Bijbelgespreksgroep
De volgende keer komt de Bijbelgespreksgroep weer bij elkaar op donderdagavond 1 november en daarna op 15 november. Iedereen, of u nou gemeentelid bent of dorpsgenoot of vakantieganger, of iemand die maar voor een enkele keer wil meedoen, is hartelijk welkom. Bel of mail voor meer informatie ds. G. Naber, tel. 0522-471543, gnaber@hetnet.nl. Wij komen altijd om 20.00 uur bij elkaar op het adres Kloosterstraat 2 in Ruinen, dat is in de pastorie.

Najaarsactie 2018,
Vorige jaar hebben wij de najaarsactie gehouden om de restauratie te kunnen bekostigen van de “fresco”, de muurschildering, in onze Mariakerk. Deze restauratie is inmiddels uitgevoerd dankzij uw steun. Bedankt hiervoor.

Dit jaar willen wij de najaarsactie gaan besteden om de verwarming van de Mariakerk te vervangen voor een nieuwe duurzame installatie. Zodat wij niet weer zoals vorig jaar in de kou komen te zitten.Wij hopen dat u ons wilt helpen dit te kunnen realiseren. Alle inwoners ontvangen een brief waarin deze actie wordt beschreven en u kunt reageren.

College van kerkrentmeesters
Zomeropenstelling Mariakerk
De Mariakerk was deze zomer open op dinsdagmiddag, woensdagmiddag en donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.We willen alle vrijwilligers die deze openstelling mogelijk gemaakt hebben door als gastvrouw of gastheer op te treden, hartelijk bedanken voor hun inzet.

We hebben deze zomer € 551,26 ontvangen als giften voor de Mariakerk, dit is inclusief het geld voor de waxinelichtjes.

Brinkmiddagen/avonden
Tijdens de Brinkavonden werden in de kerk kniepertjes, jams en handwerkartikelen verkocht. Dit bracht het mooie bedrag van € 1271,88 op. De dames die deze middagen en avonden aawezig waren worden hiervoor hartelijk bedankt. Wij hopen volgende zomer weer mee te doen met het Brinkfestijn. Maar daar zijn nog enkele vrijwilligers voor nodig. Wie meldt zich hiervoor aan bij de scriba? Email info@pkn-ruinen.nl

Zusterkring
Op maandag 29 oktober vieren we ons 60-jarig jubileum. Feestelijke middag met Menu Complet en tot slot een diner bij hotel restaurant Kuik. Aanvang 14.00 uur.

Een glimlach die gij uitzendt, keert weer tot u terug
Indische wijsheid

Redactie Om de Ruiner Toren

Jaargang 36, nr. 5                                                                              8 mei                                    2019

Eerstvolgende nummer:                                    5 juni                                   2019
Gratis workshops Taizé liederen. Taizé dienst op 6 oktober 2019