Zondag 18 november – vanaf 9.30 uur – Evangelisatie-/Sonardienst, verzorgd door de evangelisatie- en Sonar commissie van de PKN Pesse in de Mariakerk te Ruinen.


De evangelisatiecommissie van Pesse, Stuifzand en Fluitenbergorganiseert samen met Sonar Pesse een bijzondere dienst, waarin weer van alles te beleven valt. De spreekster die voorgaat is Rolanda den Boon-Stapel. Harm Hoeve zal ons begeleiden op het orgel en Roelanda van der Zwaag op dedwarsfluit.Uiteraard zullen diverse gemeenteleden uit Pesse, Stuifzand en Fluitenberg hun medewerking verlenen aan deze dienst.

Vanaf 9.30 uur is er gelegenheid om een kop koffie/thee of een glas limonade te drinken.

Vanaf 10.00 uur zal de dienst beginnen met als thema: “GEEF MIJ KRACHT.”

Wij nodigen u allen van harte uit om deze dienst bij te wonen. Laat u verrassen! Wij zullen u niet teleurstellen.

I.v.m. de verbouwing van de Kruispuntkerk in Pesse bedanken wij PKN Ruinen voor het beschikbaar stellen van de Mariakerk!