Afdrukken
400 jaar predikanten  (Bron:  Dhr. H. Westerman, Ruinen)George Naber
predikant te Ruinen vanaf 20 juni 2010 tot 1 november 2019

Ds. G. Naber is afkomstig van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Sliedrecht waar hij vanaf 2001 heeft gediend. Voor zijn indiensttreding in Sliedrecht was hij vanaf 1995 zes jaar werkzaam als predikant te Neede (Achterhoek). Zijn interesses liggen vooral op het gebied van het pastoraat (gesprekken met mensen), de Vorming en Toerusting (gesprekskringen)  en het voorbereiden in groepsverband van bijzondere Kerkdiensten. Bij zijn intrede in de gemeente Ruinen (PKN) zegt hij in een interview: “Ik hoop een predikant te kunnen zijn voor ALLE inwoners van Ruinen en zijn omgeving en niet alleen voor actieve leden van de kerk”.

Janna Wesselink
predikant te Ruinen vanaf 11 juli 2004 tot 1 mei 2010.


Anton Forrer
 
predikant van 26-07-1987 tot 01-03-2002
Voor zijn komst naar Ruinen was hij vele jaren werkzaam als kerkelijk werker ( o.a. te Amsterdam ) en jeugdwerkadviseur in Drenthe.  Per laatstvermelde datum emeritus.

Ds. Tjeerd van der Bij
predikant van 06-01-1980 tot 01-01-1987

Ds. van der Bij was afkomstig uit Gasselte, waar hij “parttime “ als predikant werkzaam was. Hij combineerde dit met een leraarschap geestelijke stromingen in Emmen. Vanaf september 1979 stond hij, na het beëindigen van vermeld leraarschap, ook als parttime predikant in Ruinen. Per 6 januari 1980 werd hij als fulltime predikant te Ruinen bevestigd. Per 4 januari 1987 maakte hij gebruik van de mogelijkheid tot vervroegde uittreding, waarna hij vertrok naar Havelte, waar hij met regelmaat nog in diensten voor ging en gedurende 9 jaar tevens als ouderling deel uit maakte van de kerkenraad.


Jan de Bruin
predikant van 18-05-1969 tot 16-11-1978.
Op zondag 18 mei 1969 deed ds.de Bruin, afkomstig uit Kootstertille, intrede in de gemeente Ruinen met een tekst uit 1 Petrus 4: 11. Laat het zijn als uit kracht, door God verleend. Hij werd bevestigd door ds. Y.Strikwerda uit Emmen.Ds. De Bruin maakte als secretaris, deel uit van de restauratiecommissie, die in de jaren ’70 van de vorige eeuw in het leven werd geroepen, teneinde de Mariakerk te restaureren. De Bruin schreef een dun, 16 pagina’s tellend boekje ten gerieve van vakantiegangers“ De geschiedenis van onze kerk te Ruinen”, opdat allen weten wáárom het gaat.


Mattheus Willem Samuel Cramer  

predikant van 23-08-1965 tot 06-04-1969.
Ds.Tif Cramer werd geboren te Rotterdam op 19 oktober 1929 en stond voor zijn komst naar Ruinen in Hoogwoud. Vanaf 1969 stond hij in Schagen. Tussen 1979 – 1981 werkzaam als geestelijk verzorger in Leeuwarden, waarna hij in 1985 Luthers predikant werd in Beverwijk en Alkmaar. Emeritaat in 1994.
Hij overleed op 4 maart 2007 op 77-jarige leeftijd in een verpleeghuis te Schagen. Hij publiceerde “Lutheranen in Friesland”, Leeuwarden 1984.

Klaas Mulder
predikant van 20-06-1954 tot 09-02-1964
Ds.Mulder werd geboren te Anloo op 8 december 1919 en overleed te Brummen op 13 november 2002, waarna hij werd gecremeerd in Dieren. Alvorens hij naar Ruinen kwam, stond hij als predikant in Oude-Pekela. Na Ruinen vertrok hij naar Zweelo. Ds.Mulder is o.m. betrokken geweest bij de oprichting van het kerkkoor in Echten ( vanaf september 1959 ) en bij de totstandkoming van “De Mannenkring “ te Ruinen.

Pieter Johannes de Ridder
predikant van 14-11-1948 tot 10-01-1954

Ds.de Ridder is per 14 november 1948 naar Ruinen gekomen vanuit Makkinga.

Paulus Albertus Stapert
predikant van 19-06-1938 tot 08-01-1946
Geboren op 7 april 1910 te en afkomstig uit Bergh ( Gelderland ). Hij was gehuwd met Berendje Hovius. In 1935 werd hij, als opvolger van Pieter Izak Hage ( emeritaat ), predikant in ’s Heerenberg, waarna hij per 19 juni 1938 naar Ruinen kwam. Per 13 januari 1946 vertrok hij naar Epe. Op 13 januari 1936, nog voor zijn komst naar Ruinen, werd te Bergh een levenloos dochtertje geboren.

              
Dr. Leonard Nicolaas de Jong
predikant van 02-01-1921 tot 13-11-1937.
Geboren te Utrecht op 30 maart 1867 en overleden te Ruinen op 13 november 1937. Ds.de Jong kwam per 2 januari 1921 vanuit Utrecht. Hij behoorde tot de belangrijkste “componisten “ in Nederland op het gebied van schaakproblemen, waarvan hij er ca.2000 heeft gecomponeerd. Hierboven een uitgave "Probleemcomponisten" uit 1941. ( na zijn overlijden )

Reinier ten Kate
predikant van 12-09-1915 tot 13-06-1920.
Ds.ten Kate, geboren te Heerde op 9 augustus 1886 als zoon van Hendrik ten Kate, predikant te Wapenveld is vóór 1915 beroepen in Idsegahuizen en na 1920 te Kolderveen. Hij overleed te Wapenveld op 11 juli 1967. Hij ligt begraven op begraafplaats Bilthoven (Brandenburg)


Klaas Sonies
predikant van 07-08-1904 tot 18/25-07-1915.
Geboren te Groningen op 23 november 1880 en overleden op 14 februari 1941 te Wildervank.
Ds. Sonies komt per 7 augustus 1904 naar Ruinen en vertrekt op 18/25 juli 1915 naar Noordhorn. Op 8 mei 1905 huwde hij met Alberdina Margaretha Weersma. Klaas Sonies ligt begraven op de begraafplaats Stadskanaal Noord, tesamen met zijn echtgenote A.M.Weersma. Hierboven een door ds.Sonies geschreven boekje.

Eelco (Cornelis) ter Spill
predikant van 01-09-1901 tot 10/17-04-1904.
Geboren te Westkapelle ( Zeeland) op 21 november 1875  en overleden op 27 januari 1907. Hij huwde op 3 mei 1904 met Anna Maria Wesselink. Op 1 september 1901 kwam hij naar Ruinen en vertrok per 10/17 april 1904 naar Veenwouden. Eelco Cornelis ter Spill ligt begraven Veenwouden Kerk (Friesland )

Jan Wybrand Visscher
predikant van 16-01-1898 tot 14/21-10-1900.
Ds.Visscher werd geboren te Roodeschool op 22 april 1870 en huwde op 5 mei 1898 te Uithuizermeeden met Wibbina Fenna Wiersema. Hij kwam naar Ruinen per 16 januari 1898 en vertrok per 14/21 oktober 1900 naar Terwispel. Ds. J.W.Visser overleed op 21 augustus 1960 te Groningen. Hij ligt, tesamen met zijn echtgenote begraven op de begraafplaats Oosteinde.

Nicolaas van Klaveren
predikant van 03-02-1895 tot 11-07-1896.
Ds.van Klaveren, geboren op 27-12-1840 in Amsterdam als zoon van Johannes van Klaveren en Agatha Poling, kwam per 3 februari 1895 naar Ruinen vanuit Wier ( Fr) Een jaar na zijn beroeping, overleed hij op 11-07-1896 te Ruinen.( akte 37 dd 11-07-1896 ). Hij was gehuwd met Neeltje Engelina Coomans de Ruiter, geboren te Stolwijk op 28 januari 1841, uit welk huwelijk 5 kinderen werden geboren, waaronder 2 kinderen, die in het voormalig Nederlands-Oostindië ter wereld kwamen ( Johanna Frederika in 1873 en Johannes in 1874 ), waar ds.van Klaveren 16 jaar werkzaam is geweest, alvorens in Wier te worden beroepen.

Maximil(i)aan Lotz
predikant van 05-07-1891 – 28-10-1894.
Ds.Lotz kwam op 5 juli 1891 vanuit Ransdorp naar Ruinen. Op 28 oktober 1894 vertrok hij naar Visvliet. ( op de grens van Groningen en Friesland )

Reinhard Antonie Damste
predikant per 08-03- 1891 tot 1891.
Hij was afkomstig uit Wedde en vertrok in hetzelfde jaar nog naar Oosterwolde.

Willem Pieter Marinus Moulijn
predikant van 22-05-1887 tot 06-10- 1889.
Ds.Moulijn, geboren op 27 januari 1822 en overleden op 19 april 1897 in Oirschot ( Brabant), kwam naar Ruinen vanuit Grolloo. Op 6 oktober 1889 vertrok hij naar Beets ( N-H ) en vandaar op 3 juli 1892 naar Oirschot. In het notulenboek van de Hervormde Gemeente Oirschot staat:
 "Op de eerste dag van het Paasfeest (19 april 1897) werd de gemeente door een zwaren ramp getroffen. Haar geachte leeraar de Heer W.P.M. Moulijn, die nog des voormiddags het H. Avondmaal had bediend in de vacante gemeente Heeze en zich voorbereid had in den volgende morgenstond voor zijn eigen gemeente op te treden, vond in de avonduren zijnen dood in het water van een vijver. Op donderdag 22 april werd zijn stoffelijk overschot te grave gebracht". Hij ligt begraven op de protestantse begraafplaats te Oirschot. De steen van zijn graf is vermoedelijk door oorlogshandelingen verloren gegaan.


Jacob van Waning Bolt
predikant van 24-08-1884 tot 17-10-1886..
Ds. Van Waning Bolt, geboren te Amsterdam in december 1817 en overleden in Groningen op 21 augustus 1902, kwam op 24 augustus 1884 naar Ruinen en was afkomstig uit Someren.
In leven gehuwd geweest met Johanna ten Brink( overleden 1876 te Weerselo) en met Emine Wichers( huwelijk 23-11-1877 te Krommenie ) Ds.van Waning Bolt is ook de auteur van het boek “ Predikantennood “en “Patjes”-dominés, uitgegeven te Rotterdam 1887. Per 18 Mei 1891 werd hij beroepen te Emst.


Petrus Bruining Jsz
predikant van 11-12-1881 tot 14-10- 1883.
Ds. Bruining werd geboren te Pietersbierum ( Barradeel) op 23 november 1850. Hij trouwt op 24 november 1881 in Aduard met Tettje Bolt. In Ruinen wordt dochter Trientje geboren op 7 september 1882. Ds. Bruining was afkomstig uit Aduard en per 21 oktober 1883 ging hij naar Terwispel.

Anneus Guido Herger
predikant van 19-12-1880 tot 11-09-1881
Op 19 december 1880 werd Ds. A.G.Harger  beroepen. Hij kwam uit Wezep, waar hij vrijstelling van belastingen had genoten en dat wilde hij derhalve in Ruinen ook wel. Maar dat viel tegen. De toenmalige kerkenraad wilde hierin niet meegaan. Wel wilde men, ter compensatie de, zeg maar toenmalige pastorie, gratis als verblijf aanbieden.
Hager voornoemd  bleef in Ruinen tot 11 september 1881 en vertrok naar Wapserveen.

Arie Adema
predikant van 02-05-1875 tot 10-10- 1880
Op 2 mei 1875 deed hij intrede in Ruinen. Op 10 oktober 1880 vertrok hij naar Norg. Werd in 1878 gepolst door de Protestantenbond in Hoogeveen om aldaar godsdienstonderwijs te verzorgen.
Hij kon echter slechts 1 dagdeel per week, waarvoor hij fl.5,00 vroeg. E.e.a. ging alsnog niet door.


Johannes Jacobus
 Damste
predikant van 05-07-1863 tot 30-08- 1874.
Deze Johannes Jacobus Damsté, naar Ruinen gekomen vanuit zijn vroegere standplaats Koekange, was duidelijk een zeer sociaal persoon. Hij werd de stuwende kracht achter de totstandkoming van een leesgezelschap in Ruinen, met name ook bedoeld om de mensen in Ruinen een nuttige bezigheid te verschaffen gedurende de winteravonden. Boeken en tijdschriften liet men rouleren onder de leden. Het was zo’n succes, dat men het niet bij lezen alleen wilde laten maar het houden van gezellige avonden leek ook wel aardig. Eind december 1864 startte de vereniging “Tot Nut en Genoegen”, waar Damsté voorzitter van werd. Vanuit deze vereniging werd per mei 1865 de Spaarbank opgericht, waarvan Damsté president werd. In augustus 1874 vertrok hij naar Loenen.

Borchard Ansingh
predikant van 17-07-1825 tot 26-06- 1862 
Op laatstvermelde datum overleden

Johannes Pieter Philippus Clinge
predikant van 04-05-1823 tot 23-05-1825 
Hij vertrok naar Vledder

Jan Mejeur Broekhoff
predikant van 09-11-1817 tot 17-11-1822 
Was afkomstig uit Zweelo en vertrok op laatstvermelde datum naar Heino

Jan Campingh
predikant van 05-10-1798 tot 03-11-1816 
Op laatstgenoemde datum overleden


Lucas Fockens
predikant van 25-09-1796 tot 30-09-1798 
Geboren 19-09-1763 in Groningen en overleden te Sneek op 13 -07-1850.Hij was afkomstig uit Windeweer en Lula en vertrok vanuit Ruinen naar Grijpskerk en later naar Twijzel ( 1803 - 1805 ) en uiteindelijk naar Sneek. Was de 3e predikant geweest in Windeweer en Lula, waar hij bij zijn beroeping de volgende tekst uitsprak: Mijne leer druipe als een regen, mijne reden vloeje als een daauw, als een stofregen op de grasschen  en als droppelen op het kruid, want ik zal den naam des HEREN uitroepen en bij zijn afscheid op 18 september 1796, alvorens naar Ruinen te vertrekken: Daarom betuig ik op dezen huidigen dag, dat ik rein ben van het bloed van de allem. want ik heb niet agter gehouden, dat ik u niet zou verkondigd hebben al den raad God."

Hendrik Kuyper
predikant van 23-11-1788 tot ?-?-1796 
Hij was afkomstig uit Wapserveen en is in 1796 om onbekende redenen afgezet.

Jan Albert Erkenswijk
predikant van 20-05-1764 tot 16-11-1788 
Hij was afkomstig uit Zweelo en vertrok op laatstgenoemde datum naar Hijkersmilde.

Albertus Haselhoff
predikant van 11-04-1723 tot 28-01-1763 
Geboren ca.1695 in Wedde. Was behoudens predikant ook plaatsvervangend borggraaf. Was
gehuwd geweest met Niesina Tabingh en met Margaretha Hubbelinck. In Ruinen werden geboren
dochter Anna Christina ( 08-01-1725), dochter Johanna ( 05-02-1727) en zoon Elso ( 13-02-1729 )
Tijdens opwekkingsactiviteiten in 1751 bad hij vanaf de kansel dat ook zijn prediking gezegend mocht worden met de uitstorting van de Heilige Geest. Ds.Haselhoff is op laatstgenoemde datum in 1763 overleden.

Emmericus Hofstede
predikant van 1716 tot 22-11-1722 
Ds.Hofstede, geboren te Beilen op 26 juli 1691.Hij trouwde op 29 maart 1722 hier te Ruinen met Henrica Abbring. Op laatstvermelde datum in 1722 is hij vertrokken naar Franeker. Op 11 juni 1773 overleed hij in Annen ten huize van zijn schoonzoon J.Bottichius. Zijn vrouw Henrica was reeds op 30-jarige leeftijd op 24 januari 1733 overleden. Zie de bundel elegieën: Nagedachtenissen uitgeboezemd over het ontydig doch godzalig afsterven van de door Kristelyke deuchden uitmuntende juffrouw Henrica Abbring in den bloei des levens oud zynde dartig jaaren en omtrent ses maanden op den 24 dag van Louwmaand 1733 weggerukt van haaren echtgenoot Emmericus Hofstede

Jacobus Eilbracht
predikant van 1708/1709 tot 1715 
Hij was afkomstig uit Ressen en vertrok in 1715 naar Hattem.
Eilbracht overleed op 19-03-1719

Johannes Camerlingh
predikant van 1682 tot 25-07-1707 
Ds.Camerlingh ( ook geschreven Kamerlingh ) was afkomstig uit Westerbork. Hij is degene geweest die in 1682 begon met het inschrijven van dopen, huwelijken, lidmaten en de notulen van de kerkenraad. Op laatstvermelde datum overleed hij.

Johannes Kaskee
predikant van 1679 tot 09-04-1682 
Op laatstvermelde datum vertrok ds.Kaskee naar Zaltbommel ( de St.Maartenskerk ), waar hij 3e
predikant werd. In 1683 werd hij 2e predikant en uiteindelijk in 1689 de eerste predikant.
Op 8 september 1693 vertrok hij vanuit Zaltbommel naar Breda, waar hij in november 1730 emeritus werd. In den Catalogus der bibliotheek van Mr. J.H. Hoeufft (Amst. 1844. bl. 231) komt voor een door hem zamengesteld handschrift, groot 63 bladzijden en getiteld: Gedenkwaardige en historische aanmerkingen betreffende Breda, 1723

Johannes Maurik
predikant van 1668 tot 1679

Ds.Maurik vertrok in 1679 naar Blokzijl waar hij predikant werd tot aan zijn overlijden op 21 maart 1700 In de kerk van Blokzijl, voor de preekstoel, ligt er een grafzerk met de volgende inscriptie:
Hier sluit de zerk den wijsen mont / des wakkeren Mauriks die dus stigte / dat hij om Jezus eer nooit swigte / spijt hel en helsche logen vont. Van hem is het e.e.a. te vinden in: J.W.T.M. Beekhuis-Snieders/H.Perton: Nadere toegang op de protocollen van de Provinciale Synode van Drenthe (1622-1809): o.a. p.34: Johannes Maurick, predikant te Ruinen, preekt als nieuwbenoemd synodelid in 1668 over Rom.5:1  - Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus - en p.14: J.Maurik was lid van de commissie uit 1677, die correcties moest aanbrengen in de Statenvertaling en p.283: Johannes Maurick uit Ruinen wordt in 1678 afgevaardigd naar de landsdag.

Henricus Camerlingh
predikant van 05- 1655 tot 05-11-1666 
Ds.Camerlingh was afkomstig uit Almelo en overleed op laatstgenoemde datum

Johannes Rusius
predikant van 04-04-1623 tot 1654/1655 
De Heer van Ruinen had in 1623 duidelijk een  probleem met de benoeming van deze uit Assen afkomstige  en vanwege de Drost en Gedeputeerden te Ruinen beroepen predikant, gelet op de in de archieven aanwezige “Stukken betreffende de beroeping van Johannes Rusius  tot predikant te Ruinen en het protest van den heer van Ruinen tegen Rusius’ ”introductie” buiten zijn  tegenwoordigheid. Rusius werd verdacht van arminianisme doch daarvan vrijgepleit. Blijkens ( niet openbare) familiestukken, zou ds.Rusius, die inmiddels een goede verstanding had met de Heer van Ruinen, na een bezoek aan laatstgenoemde, de volgende ochtend dood zijn aangetroffen in een sloot.

Aanvulling:

In het jaar 1622 was hij door drost en gedeputeerden als predikant naar Ruinen gestuurd, nadat deze hem tevoren, toen hij in 1618 als predikant in Assen stond, onder kerkelijke censuur hadden geplaatst als verdacht van Arminianisme / vrijzinnigheid. Maar de Heer van Ruinen ( van Munster ) was het beslist niet eens met de komst van Rusius , hetgeen ook in de archieven is terug te vinden. 

Het was zelfs zo dat bevestiging van ds.Rusius tot driemaal toe niet kon plaatsvinden omdat de heer van Ruinen verbood om de kerk te openen. Uiteindelijk leidde overleg tussen de Landschap en de heer van Ruinen ertoe dat het per 11 januari 1623 aan Rusius werd toegestaan om te prediken in Ruinen.

Johannes Rusius , in 1591 geboren te Felthausen ( Bentheim) en overleden te Ruinen in 1655 was in 1613 getrouwd met Euphemia van Ketwich , behorend tot een Overijssels geslacht uit welk huwelijk op 14 november 1614 zoon Albertus Ketwich Rusius werd geboren.


Gerhardus van Essen
predikant van 1621 tot (18-06?) 1622 
Werd ( clandestien) beroepen door de Heer van Ruinen,  door de gewapende  macht aangehouden en vervolgens door de bevolking van Ruinen bevrijd, weer aangehouden en later, in 1622, Drenthe uitgezet. Uiteindelijk werd hij in 1624 beroepen in Steenwijkerwold, waar hij tot 1647 bleef.

Patroclus Romeling(h)
predikant van 1603 tot 1621 
Ds.Romeling(h), ook genoemd Rommelingius, was namens Drenthe afgevaardigde naar de Nationale Synode te Dordrecht en was daar o.m. aanwezig op de 2e zitting van 14 november 1618  e.a.  Hij was afkomstig uit Dalfsen, waar hij in 1599 was beroepen en vertrok in 1621 vanuit Ruinen naar Farmsum, waar hij in april 1647 overleed. Hij was inmiddels in 1610 te Ruinen 
Getrouwd met Alina Ovingh , geb. 1584 , overl. te Farmsum 7-7-1632.

Henricus Bokelman
predikant van 1600 tot 1603 
“dat Bokelmannus, die Adolfus Besten bedrieglijk is opgevolgd  als  predikant te Ruinen ongeschikt is en moet vertrekken en hij een ander zal aanwijzen, 19 September 1600”, zo schreef de stadhouder aan de Heer van Ruinen. Behoudens het probleem over het collatierecht werd Bokelman(us) ook nog eens ongeschikt geacht vanwege zijn drankprobleem. In Sauwert en Leens was hij om die reden ontslagen maar toch door van Munster, heer van Ruinen beroepen. Hij stierf in 1603.

Adolphus van Besten
predikant van 30-11-1599 tot 1600/1601 
Ds. van Besten ( of den Besten) werd aangesteld op uitdrukkelijk “verzoek” van stadhouder Wilhelm Ludwig van Nassau, per 30 november 1599 , de periode waarin nog werd gestreden om het collatierecht. Den Besten zou in 1600 reeds zijn vertrokken naar een nieuwe standplaats, te weten de Hervormde gemeente Wapserveen, waar hij het ook niet lang heeft uitgehouden.
 Noot: 
In het jaar 1598 vond o.a. in Ruinen de reformatie plaats tengevolge waarvan alles wat met het catholisicme te maken had plaats moest maken. Priesters, pastoors, schoolmeesters en o.m. de Maria fresco in onze kerk moesten verdwijnen.

Steeven (de) Sass(e)
priester ca. 1598
Weigerde ten tijde van de reformatie te vertrekken. "Ik ben katholiek, ik blijf katholiek en ben ook niet van plan om te vertrekken. Werd uiteindelijk aan handen en voeten gebonden uit de pastorie gehaald en opgesloten. Komt later met concubine en kinderen, geheel tegen de zin van de nonnen, voor korte tijd in het klooster te Dikningen te wonen.

Johan Poels
priester (?)te Runen ca.1595

Hermann Focking
rector van de St.Catharina vicarie per 26 november 1576

Egbertus Magelman
pastoor te Runen in 1568

Heinrich Nicolai
pastoor/priester te Runen circa 1557

Wolterus Gosschallyck van der Bruggen
1547, pastoor

Johann Cluppel
ca.1520, kapelaan van de St.Catharinakapel
Bij zijn dood in in 1554 laat hij een testament achter:Johann Clüppel, kapelaan der kapelanie van St.Catharine te Ruynen, benoemt tot executeurs-testamentair Roloff Bysterveldt, pastoor in Dwingloe, Peter Frederijcx pastoor in Blydensteen en Henryck van Munster heer te Ruynen, zijn patroon, en geeft zijn uiterste wil te kennen.

Eyso van Oosterwolde
1521 - 1570
bedienaar altaren en tevens organist

Goert Mulert
ca.1511, pastoor
Diende o.a.zorg te dragen "voor het klokkentouw"

Johann Arnoldi
ca.1510, rector van de St.Catharina-vicarie

Egbertus Mechlin
vanaf 15 oktober 1505 pastoor

Johan vann Voerst
ca.1500, pastoor

Johan Aerntssoen
ca.1500, priester-vicaris

Henricus Wierade
1468. kerkheer

Johan Hidding
1419, pastoor

Rodolphus ( Roleef ) Hake
ca.1410 - 1412, vicaris in de St.Catharinakapel

Broeder Helpryck
ca.1407

Pastoor Egbert
circa 1360, vertrouweling en "biechtvader"van Swedera van Rechteren

Ruinen, 01-11-2010