Protestantse Gemeente Ruinen
Geloof Hoop Liefde

Start

Nieuws

Samen tegen armoede! Doet u ook mee aan de landelijke actie van PKN? De Mariakerk is vanaf 4 oktober inleverpunt voor boodschappen die naar de Voedselbank gaan. Meer over de actie leest u hier

Contact Ds. Mark Boersma

Ds. Boersma is op Dinsdagen, Woensdagen en  Donderdagen in de gemeente voor bezoek en ontmoeting. Maak een afspraak per telefoon of whatsapp: 06-5190 1144

of mail: predikant@pkn-ruinen.nl  Tot ziens!

Mededelingen

De Appostel app

Kent u de Appostel-app al?
Kijk op de pagina over deze app voor meer informatie.