Protestantse Gemeente Ruinen
Geloof Hoop Liefde

Start

Nieuws

De kerkenraad heeft besloten om de diensten in ’t Neie Punt te schrappen, omdat er te weinig mensen komen. In overleg met bewoners is er een goede oplossing gevonden. Elke 3e zondag van de maand wordt de dienst via een rechtstreekse verbinding op een scherm uitgezonden. Dit betekent dus dat alle geplande diensten in 't Neie Punt vervallen, behalve de kerstviering. Hartelijk dank voor ieders inzet, zowel aan voorgangers als aan organisten.

Samen tegen armoede! Doet u ook mee aan de landelijke actie van PKN? De Mariakerk is inleverpunt voor boodschappen die naar de Voedselbank gaan. Meer over de actie leest u hier

Mededelingen