Protestantse Gemeente Ruinen
Geloof Hoop Liefde

Start

Spreekuur Ds. Mark Boersma

Onze predikant Mark Boersma houdt op vrijdagen van 13.00 tot 14.00 uur spreekuur in gebouw "de Bron" aan de Kloosterstraat 4 in Ruinen.
Iedereen is altijd Welkom!
Mail: predikant@pkn-ruinen.nl

Mededelingen

Brief over de mogelijkheden met de Mariakerk.
De agenda staat in het menu Actueel.
Kerkdiensten kunt U hier kijken of terugkijken.

De Appostel app

Kent u de Appostel-app al?
Kijk op de pagina over deze app voor meer informatie.