Protestantse Gemeente Ruinen

Geloof Hoop Liefde

PR-commissie

Wat doet de PR commissie ? PR staat voor Public Relations en de definitie ervan is:

  • het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.

En dat is precies wat deze commissie voorstaat:

Kijken hoe we de communicatie tussen de mensen van onze gemeenschap EN alle anderen kunnen bevorderen en meer begrip, vertrouwen en bekendheid kunnen krijgen met onze organisatie, de Protestantse Kerk in Ruinen (Mariakerk).

Zeg maar gewoon: wij willen de boer op met ideeën, voorstellen, plannen en wat al niet meer door middel van persoonlijke gesprekken, via de media e.d. om zoveel mogelijk contact en feeling met u te krijgen en, zeker niet onbelangrijk, te houden.

Wilt u meer weten of heeft u ideeën die u met ons wilt delen, bel of mail dan met:
Klarie Lensen-Vlietstra.
emailadres: k.vlietstra@gmail.com
Hoge Kamp 22
7963AX RUINEN
0522-472039