Protestantse Gemeente Ruinen

Geloof Hoop Liefde

Contactgegevens

Klik op het vierkantje om het formulier in een nieuw tabblad te openen.

Kerkenraad

Klik hier

Predikant

Ds. Mark Boersma

Koster

Dhr. Johan Platen
06-128 78 066

koster@pkn-ruinen.nl

Scriba

Mevr. B. Huizinga

info@pkn-ruinen.nl

Adres Mariakerk

Brink 11
7963 AA Ruinen

Postadres

Pr. Gemeente Ruinen
Kloosterstraat 4
7963 AH Ruinen

Kerkrentmeesters

Rabobank: NL43 RABO 0379 0222 22
Regiobank: NL51 RBRB 0827 8973 16
t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. gemeente te Ruinen

Diaconie

Mevr. M. Middelbrink

rek. NL59 RBRB 0706 4598 65
t.n.v. Diaconie Prot.gemeente te Ruinen

Postadres:
College van Diakenen
Kloosterstraat 4
7963 AH Ruinen

Informatie over verhuur

Zie de pagina Tarieven.