Protestantse Gemeente Ruinen

Geloof Hoop Liefde

Contactgegevens

Klik op het vierkantje om het formulier in een nieuw tabblad te openen /printen

Kerkenraad

Klik hier

Predikant

Ds. Mark Boersma
predikant@pkn-ruinen.nl

Koster

Dhr. Johan Platen
06-128 78 066

koster@pkn-ruinen.nl

Scriba

Mevr. B. Huizenga

info@pkn-ruinen.nl

Adres Mariakerk

Brink 11
7963 AA Ruinen

Postadres

Pr. Gemeente Ruinen
Kloosterstraat 4
7963 AH Ruinen

Kerkrentmeesters

Rabobank: NL43 RABO 0379 0222 22
Regiobank: NL51 RBRB 0827 8973 16
t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. gemeente te Ruinen

Diaconie

Mevr. M. Middelbrink

rek. NL59 RBRB 0706 4598 65
t.n.v. Diaconie Prot.gemeente te Ruinen

Postadres:
College van Diakenen
Kloosterstraat 4
7963 AH Ruinen

Informatie over verhuur

Zie de pagina Tarieven.