Protestantse Gemeente Ruinen
Geloof Hoop Liefde

Kerkrentmeesters

Wat doen de kerkrentmeesters?

Het College van Kerkrentmeesters regelt de zaken van geld en bezit voor de kerkelijke gemeente (beheren).

Beheer betekent dat personeel, geld, gebouwen en bezittingen zo goed mogelijk worden ingezet ter ondersteuning van de eigen gemeente. Veel uitvoerend werk vindt plaats door de inzet van gespecialiseerde vrijwilligers of beroepskrachten.

De Kerkrentmeesters dragen zorg voor:

  • het werven van geld;

  • het opstellen van een begroting waaruit blijkt hoe het geld wordt uitgegeven;

  • het zorgdragen voor de administratie van inkomsten en uitgaven;

  • het opstellen van een jaarrekening waarin verantwoording wordt afgelegd van de inkomsten en uitgaven;

  • het uitvoeren van een personeelsbeleid;

  • het onderhoud van de gebouwen en goederen;

  • de registratie van leden, doop en huwelijken (kerkelijk bureau).