Protestantse Gemeente Ruinen

Geloof Hoop Liefde

Muziek in de Mariakerk

De Stichting Muziek in de Mariakerk Ruinen

Een groep enthousiaste muziekliefhebbers uit Ruinen en omstreken organiseert concerten in de plaatselijke Mariakerk. Deze kerk dateert uit de twaalfde eeuw en heeft een mooie akoestiek.

Op 24 mei 2013 vond het eerste concert plaats.

Het was een benefietconcert dat verzorgd werd door drie leden van het ensemble Camerata Delft.

Dit optreden leverde voldoende op om in augustus 2013 de Stichting Muziek in de Mariakerk Ruinen op te kunnen richten.

Sindsdien worden er jaarlijks 4 tot 5 concerten georganiseerd.

Hier vindt u de website van de stichting.

Daar vindt u de agenda. (rechtstreeks naar de Agenda)