Wat is een Periodieke schenking

Een schenking via een periodieke gift is een goede manier om het werk van onze Protestantse Gemeente Ruinen financieel te steunen. Het is ook een aantrekkelijke vorm van steunverlening, omdat de fiscus flink meebetaalt. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Volledig aftrekbaar

Als u in een overeenkomst vastlegt, dat u het werk van de Protestantse Gemeente Ruinen minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u aan de Protestantse Gemeente Ruinen geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang. Tot 1 januari 2014 moest deze overeenkomst door de notaris worden opgemaakt, maar dat hoeft niet meer.

Uw gift is een periodieke gift als:

·          de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;

·          u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de Protestantse Gemeente Ruinen die in   deze overeenkomst wordt genoemd;

·          deze bedragen steeds even hoog zijn;

·          u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de Protestantse Gemeente Ruinen 

Bij overlijden stopt de schenking

De periodieke gift stopt na de looptijd van deze overeenkomst of uiterlijk bij uw overlijden of het overlijden van een ander. Dit moet in de overeenkomst zijn bepaald. De ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld uw partner, maar ook iemand anders.

Overeenkomst op één naam

Voor de wet is het vastgelegd dat indien u gehuwd of als partner geregistreerd bent, uw partner toestemming dient te verlenen voor het opmaken van een overeenkomst voor een periodieke gift. Uw partner geeft alleen toestemming en kan niet gehouden worden aan het betalen van de gift als u niet meer in staat bent om dit te doen. De overeenkomst staat dus alleen op uw naam.

Een rekenvoorbeeld

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 18 tot 52 procent van uw periodieke gift terug van de fiscus. Stel uw belastbaar inkomen is € 35.000 en u schenkt € 90 per jaar. Uw belastingtarief is dan 42 procent (2014). Als er geen overeenkomst periodieke gift is en dit is uw enige gift, dan ontvangt u niets terug van de fiscus. Maar is er wel een overeenkomst voor een periodieke gift, dan kunt u de gift zelfs verhogen naar € 155.Eenmalige gift ​

Periodieke gift ​

​Uw jaarlijkse schenking:

        € 90,=

​       € 155,=

Teruggave Belastingdienst:​

​        €   0,=

​       €   65,=

Uw netto schenking:​

​        € 90,=

​       €   90,=Anders gezegd: De schenking kost u in beide gevallen netto € 90 maar in het geval van een periodieke gift kunt u € 155 naar de Protestantse Gemeente Ruinen overmaken, omdat u in dit geval € 65 terug ontvangt van de Belastingdienst. 


Bereken via de Schenkservice wat uw voordeel is.

Hoe werkt het

·         Download:  Overeenkomst Periodieke gift in geld

·         Gebruik het formulier als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wil doen aan onze kerk. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvanger.

·         Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar onze kerk wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier           Betalingsvolmacht gebruiken. Als u het formulier invult en inlevert bij de kerkrentmeesters, geeft u ons toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

·         Let op! U hoeft het formulier niet naar de belastingdienst te versturen. Ze zijn voor u zelf en ons aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte controleert, kunnen zij om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

Protestantse Kerk is een ANBI

Alleen instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling) kunnen gebruik maken van de fiscale voordelen. De Protestantse Kerk in Nederland is een ANBI en heeft een groepsschikking die ook geldt voor de Protestante Gemeente Ruinen.