Protestantse Gemeente Ruinen
Geloof Hoop Liefde

Start

Nieuws

Zondag 24 september is de Startzondag! We beginnen om 10.00 uur met de Startdienst in Dorpshuis Bastogne te Ansen en vervolgens is er een leuk programma tot ongeveer 13.00 uur. Lees hier meer over het gezellige startweekend. Van harte welkom om gedurende de dag aan te sluiten! 

Vrijdag 22 september  is er vanaf 17.30 uur weer een bronmaaltijd. Dit keer een zomerse barbecue. In verband met de inkoop graag opgeven bij Nel Booij (06 - 244 166 53 of h.booij49@ziggo.nl). 

Heeft u de tv-aflevering Petrus in het Land al gezien? Dominee Mark Boersma vertelt hierin over het thema 'omdenken' en enkele gemeenteleden laten zien hoe zij hiermee omgaan. U kunt het programma hier terugkijken.

De Appostel app

Kent u de Appostel-app al?
Kijk op de pagina over deze app voor meer informatie.

Contact Ds. Mark Boersma

Ds. Boersma is op Dinsdagen, Woensdagen en  Donderdagen in de gemeente voor bezoek en ontmoeting. Maak een afspraak per telefoon of whatsapp: 06-5190 1144

of mail: predikant@pkn-ruinen.nl  Tot ziens!

Mededelingen