Plannen Mariakerk

VOOR DISCUSSIE IN DE LEDENVERGADERING VAN 8 JUNI 2022

Het onderstaande document zal in de ledenvergadering van 8 juni gebruikt worden om met elkaar een beter inzicht te krijgen in wat we zouden willen doen. Deze informatie is op de website geplaatst zodat leden, die op de 8e niet kunnen, kennis kunnen nemen van de belangrijkste punten die over het bouwen aan de Maria kerk de revue zullen passeren. Voel je vrij om je mening over een aantal punten per e-mail door te geven. Deze kunnen dan meegenomen worden in het verslag, dat van de vergadering gemaakt zal worden.


DEEL 1

 1. TER INFO: stand van zaken juni 2022: Een mogelijke verbouwing van de Mariakerk


In de afgelopen jaren is er door verschillende kerkenraadsleden veel werk verzet en is veel informatie verzameld. De kerkenraad heeft besloten om even pas op de plaats te maken, alle argumenten nog eens tegen het licht te houden en aan de ledenvergadering voor te leggen. Wat we hier gaan doen is van groot belang voor de hele gemeente, voor onze kerkelijke toekomst en die van onze kinderen/kleinkinderen.

feiten:

- de inkomsten van de kerk lopen terug

 • de kosten van het in stand houden en gebruiken van de kerkelijke gebouwen neemt waarschijnlijk steeds verder toe

 • het kerkbezoek is terug gelopen, elke zondag nemen 30 tot 40 personen deel aan de dienst

 • na de bezuiniging op het pastoraat, is het resultaat in 2021 positief, maar dit staat onder druk door dalende inkomsten en stijgende (energie)kosten

De drijfveer van de kerkenraad voor de afgelopen jaren is geweest om te onderzoeken hoeveel kostenbesparingen mogelijk zijn en na te gaan welke synergievoordelen te behalen zouden zijn als de kerk multifunctioneel zou worden. Dit is een vertaling van ons doel om als kerk met beide voeten in het dorp te staan.


Waarschuwing: het onderstaande geeft niet de positie van de kerkenraad weer, maar zijn een aantal gedachten ter stimulering van de discussie.

VOORBEELD ALS LEIDRAAD VOOR DE DISCUSSIE/ VOOR COMMENTAAR

 1. De kerkelijke portfolio: Wat hebben we ?

De Mariakerk

pluspunten

 • schitterend markant gebouw, prominent gelegen aan de brink

 • eeuwenoude traditie van het delen van lief en leed

 • geliefd in heel het dorp

 • goede IT infrastructuur (glasvezel/WIFI)

 • mogelijkheden tot het opnemen en uitzenden van geluid en beeld

negatieve punten

 • groot voor de huidige behoefte

 • niet energie zuinig

 • orgel behoeft een zorgvuldig geregeld klimaat

 • sanitair te klein en verouderd

 • niet al te comfortabel (tocht bij ingang, bij de ramen, bij de muren)

 • zitplaatsen ongeschikt voor langere bijeenkomsten

 • geen ontvangstmogelijkheden (zaal, keukenfaciliteiten)

 • monument, ingrepen moeten beperkt blijven

De Bron

pluspunten

 • moderne, ruime accommodatie

 • twee goede zalen, tot een te verbinden

 • goede ontvangstmogelijkheden

 • goed sanitair, garderobe, keuken

 • bijzondere gewelven

nadelen

 • ver van de kerk

 • aangebouwd aan de pastorie

 • uitstraling misschien wat gedateerd

 • over niet te lange tijd groot onderhoud nodig

Pastorie (p.m.)

Het kerkelijk erf

pluspunten

 • Fantastische locatie

VOORBEELD ALS LEIDRAAD VOOR DE DISCUSSIE/ COMMENTAAR

C Wat hebben we als kerk nodig?


Absolute eisen:

 • Kerkgelegenheid voor 50 personen, incidenteel ca 150 personen

 • Vergaderruimte ca 20 personen, incidenteel 50 tot 100 personen


Belangrijke eisen

 • ontvangstmogelijkheden (ruimte/sanitair/keuken) voor 100 personen

 • energie efficiënte locatie


Bij voorkeur

 • locaties dicht bij elkaar (meer als een geheel)

 • uitbreiding service mogelijkheden (ontmoetingsplaats laagdrempelig voor ieder in het dorp

 • spelletjes (computer) voor tienerjeugd, exposities etc

 • concerten, films, lezingen, toneel

Synergie met andere activiteiten in het dorp?

Grote wens om de kerk voor het kerken te behouden, andere activiteiten ( beperkt qua aard) kunnen geaccepteerd worden/ zijn welkom. Opbrengsten moet hoger zijn dan de specifiek voor die activiteiten te maken (investering) kosten.

DEEL TWEE: WAT ZOUDEN WE KUNNEN BOUWEN?

VOORBEELDEN ALS LEIDRAAD VOOR DE DISCUSSIE, ANDERE ALTERNATIEVEN ZIJN WELKOM

Mogelijke alternatieven

 1. Inbouw in de kerk

 2. Aanbouw aan de kerk

 3. Vrijstaande orangerie aan de zuidkant van de kerk, met glazen gang verbonden met de kerk

 4. een glazen gang verbinding tussen kerk en de Bron

 5. minimale uitbreiding, comfort verhogend, maar geen vergaderruimte in de kerk

 6. andere?


Voor alle alternatieven geldt dat aan zoveel mogelijk eisen voldaan moet worden, dat het aanzicht in het dorp geen geweld aangedaan wordt, bij voorkeur de uitstraling in het dorp versterkt, financieel, bouwtechnisch en vergunningstechnisch te realiseren is.


Beschrijving van alternatieven (tekeningen zullen bij de vergadering ter inzage liggen)

ad A Inbouw in de kerk.

Dit alternatief is globaal uitgezocht. Het bestaat uit het inbouwen bij de ingang van de kerk, van een verdieping die met een trap te bereiken is, ongeveer van de toren ingang tot de eerste zij ingang. Gescheiden van de kerk door een vaste wand op de begane grond en een schuifbare glazenwand op de eerste verdieping. in de afgesloten nieuwe ruimte kunnen een ontvangstruimte en sanitaire voorzieningen en een garderobe gerealiseerd worden. de Bron wordt vrijgespeeld voor verkoop of verhuur. Deze oplossing kan een onderdeel van een totaal oplossing zijn, maar voldoet slechts ten dele aan de geformuleerde eisen.

ad B aanbouw aan de achterkant van de kerk

Dit alternatief is globaal uitgewerkt in twee versies: aangebouwd aan de kerk en losstaand, verbonden met een glazen gang.

ad C naast de kerk aan de zuidzijde een nieuw 120 m2 groot gebouw te realiseren

C1 traditioneel modern gebouw

Deze optie is redelijk uitgewerkt . Alle activiteiten kunnen in principe geaccommodeerd worden.

C2 orangerie optie (moet nog uitgewerkt worden)

Dit is het meest in het oog springend. Dit kan positief zijn , maar ook negatief. Met een goed design kan het zeer energie efficiënt zijn, het voegt iets toe (wintertuin) wat nog niet in het dorp aanwezig is, hetgeen voor de Horeca attractief kan zijn. Door de achterzijde als vaste vergaderzalen met de kerk te verbinden kan een mooi complex gerealiseerd worden en ontstaat er de mogelijkheid zonnepanelen te installeren.

ad D De glazen gang naar De Bron

Ook dit alternatief is nog niet uitgezocht Het zou een ca 2 a 3 meter brede gang zijn van de achterkant van de kerk, waar de nieuwe ingang gerealiseerd zou worden, naar het dichtstbijzijnde ingangspunt van De Bron. Het dak van de gang wordt gevormd door zonnepanelen. Vooral de plaats waar de verbinding met De Bron gerealiseerd moet worden moet uitgezocht worden. Halverwege kan een wintertuin gerealiseerd worde, die het aantal mogelijkheden vergroot. In de kerk kan een modern toiletblok gerealiseerd worden en een coffee corner.

ad E De comfort optie (deels zelfstandig uit te voeren, deels pas als de keuze voor een alternatief bouw gemaakt is)

Hier worden beperkte verbeteringen in de kerk aangebracht die het comfort verhogen. En de energiezuinigheid verhogen.



Klik op het document en Ctrl+P om te printen