Protestantse Gemeente Ruinen

Geloof Hoop Liefde

Kerkkoor

Het kerkkoor is in 1942 opgericht. In 2022 vierden we ons 80-jarig bestaan! 

Elke vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur is er in een gezellige ambiance repetitie in gebouw De Bron. De repetities staan onder vrolijke, maar zeer deskundige leiding van Dick van der Ouw. In de pauze is er tijd voor een kopje koffie of thee met een traktatie.

Het koor verleent meerdere malen per jaar medewerking aan kerkdiensten, terwijl ook elders optredens plaatsvinden.

Komt u gerust eens een repetitieavond bijwonen (of meerdere avonden als u daar prijs op stelt).

Wellicht mogen wij u naar aanleiding van uw bezoekje(s) als lid verwelkomen. Sopraan, alt, tenor of bas of..........geen flauw idee?

Kom eens langs of bel voor nadere informatie met het secretariaat:
mevr. Tineke Stekelenburg-Poot
tel. 0522-470204